Valgprotokoll 2019, Randaberg kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Randaberg kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Randaberg kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Randaberg kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Post Randaberg, Randaberg kommune

Din henvendelse er mottatt av postmottaket til Randaberg kommune.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett saksbehandler.

 

Vennlig hilsen

Randaberg kommune

Dokumentsenteret

 

Besøksadresse:

Randaberg kommune, Randabergveien 370, 4070 Randaberg

Tlf. 51 41 41 00

[1]www.randaberg.kommune.no

 

”Sammen skaper vi den grønne landsbyen”

 

References

Visible links
1. http://www.randaberg.kommune.no/

Randaberg kommune

3 Attachments

VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/2446-4 Løpenr: 16013/19 Saksbehandler: Maren Grayston Bjartung Deres ref.:

Oversender vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen Maren Grayston Bjartung Organisasjonsenhet: Post/arkiv/møtesekretariat

Kjære Randaberg kommune,

Takk for svar på spørsmål!

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post Randaberg, Randaberg kommune

Din henvendelse er mottatt av postmottaket til Randaberg kommune.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett saksbehandler.

 

Vennlig hilsen

Randaberg kommune

Dokumentsenteret

 

Besøksadresse:

Randaberg kommune, Randabergveien 370, 4070 Randaberg

Tlf. 51 41 41 00

[1]www.randaberg.kommune.no

 

”Sammen skaper vi den grønne landsbyen”

 

References

Visible links
1. http://www.randaberg.kommune.no/

Randaberg kommune

1 Attachment

VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/2446-6 Løpenr: 16777/19 Saksbehandler: Maren Grayston Bjartung Deres ref.:

Oversender vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen Maren Grayston Bjartung Organisasjonsenhet: Post/arkiv/møtesekretariat

Kjære Randaberg kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Randaberg kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Randaberg kommune».

I og med at dere nekte å gi innsyn i det jeg ber om (maskinelt lesbart format av Valgprotokoller), så ber jeg at dere sender klagen videre til klageinstans. Dere har tilgang på dataene som ønskes. Dere har dokumentet klart. Dere har allerede modifisert på det ved å signere det. Jeg ber om at originalen eller et nytt utdrag sendes, slik jeg ber om i min hennvendelse.

Å levere signert dokument er eksplisitt det jeg IKKE ber om. Det er det motsatte. Så dere avslår altså min innsynshenvendelse.

Henvendelsen min kan besvares med innsyn i eksisterende dokument før signering. Eller innsyn i database etter Offl §9. Ber om at begge deler vurderes i følgeskriv dere sikkert lager til fylkesmannen.

I forhold til Offl §9 så er det dere som produserer, bearbeider og kontrollerer dataene det er snakk om. Dersom det var en ekstern leverandør som hadde dataene i sitt system (F.eks. regneark hos Google), så er det fremdeles deres om er ansvarlig for å gi innsyn etter Offentleglova. Ser ikke dette som noen forskjell i den sammenheng. Dere har fult ansvar for dataene. Dette inkluderer innsyn.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post Randaberg, Randaberg kommune

Din henvendelse er mottatt av postmottaket til Randaberg kommune.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett saksbehandler.

 

Vennlig hilsen

Randaberg kommune

Dokumentsenteret

 

Besøksadresse:

Randaberg kommune, Randabergveien 370, 4070 Randaberg

Tlf. 51 41 41 00

[1]www.randaberg.kommune.no

 

”Sammen skaper vi den grønne landsbyen”

 

References

Visible links
1. http://www.randaberg.kommune.no/

Randaberg kommune

4 Attachments

VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/2446-8 Løpenr: 17158/19 Saksbehandler: Maren Grayston Bjartung Deres ref.:

Oversender vedlagte dokument.

Med vennlig hilsen Maren Grayston Bjartung Organisasjonsenhet: Post/arkiv/møtesekretariat

Kjære Randaberg kommune,

Gikk an å lese de siste. De inneholder teksten som de skal, men er ikke helt korrekt formatert. Aksepterer derfor dokumentene.

Men siden vi var inne på dette: Hvis dere anser valgprotokollene som er arbeidsdokument som Valgdirektoratet gir Randaberg kommune, burde ikke dere journalføre alle disse som inngående brev?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Post Randaberg, Randaberg kommune

Din henvendelse er mottatt av postmottaket til Randaberg kommune.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett saksbehandler.

 

Vennlig hilsen

Randaberg kommune

Dokumentsenteret

 

Besøksadresse:

Randaberg kommune, Randabergveien 370, 4070 Randaberg

Tlf. 51 41 41 00

[1]www.randaberg.kommune.no

 

”Sammen skaper vi den grønne landsbyen”

 

References

Visible links
1. http://www.randaberg.kommune.no/