Lag en ny
henvendelse om
innsyn

Lag henvendelse »

Din rett til å vite

Alle mennesker kan be om å få se myndighetene i kortene. Loven sier de må svare deg. Finn ut mer om Offentlighetslova.

Hvem kan jeg be om informasjon fra?

Mimes brønn dekker henvendelser til 3 742 myndigheter, inkludert:

Vis alle myndighetene...

Hva slags informasjon er utlevert?

Mimes brønn-brukere har skrevet 173 henvendelser, inkludert:
 • Kristiansand kommune svarte på en henvendelse om Sak / arkivsystemet - Opplysninger om systemet, administrativ oppbygging og kommunens arkivordning for 3 dager siden

  B. Waldron   Det vises til nedenstående henvendelse av 21. august 2016.  Vedlagt følger dokumenter i sak 201405787.      Grete Gavelstad Arkivsjef | Leder Dokumentsenteret Mobil: +47 957 8...

 • Sandnes kommune svarte på en henvendelse om Stråling mobilmast for 3 dager siden

  Hei. Under finner du link til alle dokumentene i sak 15/11122. http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES/Case/Details/15032629?q=15%2F11122 Med vennlig hilsen Einar Hognestad Arkivkonsulent Sandnes...

 • Datatilsynet svarte på en henvendelse om Arkivplan for 3 dager siden

  Hei Datatilsynets arkivplan er pr. dd. under revidering i forbindelse med innføring av elektronisk arkiv i 2016. Vi har derfor ikke en oppdatert versjon av planen som kan utleveres. Vedlagt finner du...

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal svarte på en henvendelse om Apollonia tannklinikk for 5 dager siden

  Det vises til din begjæring av 16. august 2016 om innsyn i saksdokumentene i den nevnte saken.   Dokumentene inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13...

 • Norsk filminstitutt svarte på en henvendelse om Dokumenter i sak 2016/695 for 7 dager siden

  Se vedlegg for nærmere begrunnelse. Med hilsen H. Støve seniorrådgiver – Norsk filminstitutt Telefon: 22474568 Sentralbord: 22474500 www.nfi.no -----Opprinnelig melding----- Fra: Hildegunn Støve...

Flere vellykkede henvendelser...