Valgkretser som benytter maskinell opptelling og feilraten for slik opptelling

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Valgdirektoratet,

I medhold av offentlighetslovens § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Hvor mange og hvilke valgkretser som benytter maskinell opptelling.

– Feilrate for maskinell opptelling.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Valgdirektoratet

Hei,

Under er tilbakemeldingene på dine innsynskrav:

«Hvor mange og hvilke valgkretser som benytter maskinell opptelling»

En liste over hvilke kommuner og fylkeskommuner som benytter maskinell
opptelling og hvilke som skanner finner du på vår nettside:
[1]https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/...

Ved årets stortingsvalg skal alle fylkeskommuner og 213 kommuner benytte
maskinell opptelling. Det er slik at det ikke skannes på kretsnivå. Vi
legger opp til at det skannes sentralt. Det er flere kommuner og
fylkeskommuner som samarbeider i et skannsenter, som du vil se av lenken
over.

«Feilrate for maskinell opptelling»
Det fremstår som uklart hva man legger i begrepet feilrate. EVA Skanning
fungerer på en slik måte at bestemte stemmesedler med bestemte
karakteristika må verifiseres manuelt. Dette er imidlertid en del av
systemet og betraktes ikke som en type feilrate.
Vi kjenner ikke til at programvaren på noe tidspunkt har fortolket noe
feil, og det eksisterer derfor ikke noen feilrate i den forstand. Det
forekommer fra tid til annen en papirkræsj eller lignende tilfeller med
selve skanneren under opptelling, men dette løses alltid manuelt.
 

Mvh.
MAREN BIGSET HENRIKSEN
Superbruker
Avdeling for valggjennomføring
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet
Rambergveien 9
Postboks 2080, 3103 Tønsberg
E-post [Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
www.valg.no

Frie, direkte og hemmelige valg

References

Visible links
1. https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/...

Kjære Valgdirektoratet,

Takk for svar.

Med andre ord har dere ikke foretatt noen sjekk for eventuell feilrate?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Maren.Henriksen@valg.no, Valgdirektoratet

Hei,

Valgdirektoratet viser til tidligere besvarelse, og anser innsynsbegjæringen som gjelder feilrate for å være ferdig behandlet. Du er selvsagt velkommen til å henvende deg til Valgdirektoratet via ordinære kanaler dersom du har generelle spørsmål til valggjennomføringen eller teknologibruk i den.

Mvh.
MAREN BIGSET HENRIKSEN
Superbruker
Avdeling for valggjennomføring
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valgdirektoratet
Rambergveien 9
Postboks 2080, 3103 Tønsberg
E-post [Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
www.valg.no

Frie, direkte og hemmelige valg

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #405]]
Sendt: 23. august 2017 21:03
Til: Postmottak Valgdirektoratet <[Valgdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: Innsyn etter Offentleglova - Valgkretser som benytter maskinell opptelling og feilraten for slik opptelling

Kjære Valgdirektoratet,

Takk for svar.

Med andre ord har dere ikke foretatt noen sjekk for eventuell feilrate?

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

vis sitert seksjon