Utredningen av det folkerettslige grunnlaget for at Norge skulle ta del i aksjoner mot ISIL

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Utenriksdepartementet,

I Riksrevisjonens nye rapport om offentleglova nevnes det at korrespondanse og dokumenter relatert til utredningen av det folkerettslige grunnlaget for at Norge skulle ta del i aksjoner mot ISIL.

Da jeg regner med at dere har oversikt over dokumentene nå, vil jeg gjerne ha saksomslag og fullstendig dokumentliste for aktuelle saker. Minner om at offentleglovas virkeområde omfatter også interne dokumenter som ikke er underlagt journalføringsplikt, og ber om en gjennomgang slik at jeg også kan få oversikt over disse.

Minner om at innsynsbegjæringer skal behandles uten ugrunnet opphold.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Bjørseth, Annette, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Vi viser til vedlagte innsynsbegjæring i saksomslaget til sak nr. 17/3748
– ISIL folkerett utredning.

Dokumentet følger vedlagt.

 

Vennlig hilsen

 

Annette Bjørseth

 

Annette Bjørseth
Folkerettsrådgiver
Seksjon for humanitær- og strafferett
Utenriksdepartementet

 

 

From: UDs Innsynsteam
Sent: torsdag 8. juni 2017 09:53
To: Seksjon for humanitær- og strafferett
<[1][epostadresse]>
Subject: INNSYN 54788 - Saksomslag 17/3748 - ISIL folkerett utredning
Importance: High

 

 

 

Bestilling av saksdokumenter:

 

Vedlagt følger skjema og dokumenter til vurdering for innsyn.
Saksbehandler sender svar direkte til journalist/bestiller med kopi til
UDs Innsynsteam ([2][epostadresse]).

 

Det er ikke nødvendig å fylle ut skjema ved avslag/sladding, men skjema
inneholder opplysninger for å kunne besvare innsynsanmodningen (bl. a.
bestillers navn og e-postadresse).

 

Vennligst referer alltid til innsynsnr. i subject-feltet i e-posten.

 

1.       Innsyn skal besvares innen 3 virkedager.

 

2.       Følgende opplyses til innsynsanmoder:

a.      Presis lovhjemmel for avslag eller sladd.  Oversikt over de
hyppigst benyttede hjemlene (§) ses av skjema.

b.        Hver fil skal behandles som et selvstendig dokument (jf.
Offentleglovas dokumentbegrep).

Eks: Det begjæres om innsyn i en journalpost bestående av ett hoved
dokument  og to vedlegg:

·         Hoveddokumentet vurderes og blir utlevert i sin helhet.

·         Vedlegg nr. 1 vurderes og blir sladdet iht. til Offl. §
20,1.Ledd,b)

·         Vedlegg nr. 2 vurderes og blir unntatt i sin helhet iht. Offl.
§§ 20, 1.ledd og 12,c)

c.       Informer om klageadgang. Følgende tekst skal alltid tas med ved
avslag eller delvis avslag på innsyn: «Ved avslag kan det kreves
grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31,
2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med OFFL §
32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av forvaltningsloven § 29, 1. ledd
og er 3 uker fra mottak av avslaget.».

d.      Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

3.       Ved sladding av dokumenter: bruk svart tusj som dekker godt og
kopier deretter dokumentet før det skannes inn.

4.       Dersom innsynbehandlingen blir forsinket (utover 3 virkedager)
gis midlertidig svar tilbake til bestiller.

 

 

Spørsmål vedr. praktisering av Off.lova og utfylling av bestillingsskjema
kan rettes til UDs Innsynsteam e-post:  [3][epostadresse]

 

Med vennlig hilsen

UDs Innsynsteam

[4][epostadresse]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[epostadresse]

Bjørseth, Annette, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Vi viser til vedlagte innsynsbegjæring i dokument nr. 17/3748-1 – Kampen
mot ISIL Folkerettsnotat generelt.

Dokumentet følger vedlagt.

 

Vennlig hilsen

 

Annette Bjørseth

Annette Bjørseth
Folkerettsrådgiver
Seksjon for humanitær- og strafferett
Utenriksdepartementet

 

 

From: UDs Innsynsteam
Sent: torsdag 8. juni 2017 09:54
To: Seksjon for humanitær- og strafferett
<[1][epostadresse]>
Subject: INNSYN 54789 - 17/3748-1 Kampen mot ISIL Folkerettsnotat generelt
Importance: High

 

 

 

Bestilling av saksdokumenter:

 

Vedlagt følger skjema og dokumenter til vurdering for innsyn.
Saksbehandler sender svar direkte til journalist/bestiller med kopi til
UDs Innsynsteam ([2][epostadresse]).

 

Det er ikke nødvendig å fylle ut skjema ved avslag/sladding, men skjema
inneholder opplysninger for å kunne besvare innsynsanmodningen (bl. a.
bestillers navn og e-postadresse).

 

Vennligst referer alltid til innsynsnr. i subject-feltet i e-posten.

 

1.       Innsyn skal besvares innen 3 virkedager.

 

2.       Følgende opplyses til innsynsanmoder:

a.      Presis lovhjemmel for avslag eller sladd.  Oversikt over de
hyppigst benyttede hjemlene (§) ses av skjema.

b.        Hver fil skal behandles som et selvstendig dokument (jf.
Offentleglovas dokumentbegrep).

Eks: Det begjæres om innsyn i en journalpost bestående av ett hoved
dokument  og to vedlegg:

·         Hoveddokumentet vurderes og blir utlevert i sin helhet.

·         Vedlegg nr. 1 vurderes og blir sladdet iht. til Offl. §
20,1.Ledd,b)

·         Vedlegg nr. 2 vurderes og blir unntatt i sin helhet iht. Offl.
§§ 20, 1.ledd og 12,c)

c.       Informer om klageadgang. Følgende tekst skal alltid tas med ved
avslag eller delvis avslag på innsyn: «Ved avslag kan det kreves
grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31,
2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med OFFL §
32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av forvaltningsloven § 29, 1. ledd
og er 3 uker fra mottak av avslaget.».

d.      Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

3.       Ved sladding av dokumenter: bruk svart tusj som dekker godt og
kopier deretter dokumentet før det skannes inn.

4.       Dersom innsynbehandlingen blir forsinket (utover 3 virkedager)
gis midlertidig svar tilbake til bestiller.

 

 

Spørsmål vedr. praktisering av Off.lova og utfylling av bestillingsskjema
kan rettes til UDs Innsynsteam e-post:  [3][epostadresse]

 

Med vennlig hilsen

UDs Innsynsteam

[4][epostadresse]

 

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02017003748#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[epostadresse]

Bjørseth, Annette, Utenriksdepartementet

2 Attachments

Vi viser til vedlagte innsynsbegjæring i saksomslaget til sak nr.
17/3748-2 – Kampen mot ISIL folkerettslig vurdering konkret april 2016.

Dokumentet følger vedlagt.

 

Vennlig hilsen

 

Annette Bjørseth

Annette Bjørseth

Folkerettsrådgiver
Seksjon for humanitær- og strafferett
Utenriksdepartementet

 

 

From: UDs Innsynsteam
Sent: torsdag 8. juni 2017 09:55
To: Seksjon for humanitær- og strafferett
<[1][epostadresse]>
Subject: INNSYN 54790 - 17/3748-2 Kampen mot ISIL folkerettslig vurdering
konkret april 2016
Importance: High

 

 

 

Bestilling av saksdokumenter:

 

Vedlagt følger skjema og dokumenter til vurdering for innsyn.
Saksbehandler sender svar direkte til journalist/bestiller med kopi til
UDs Innsynsteam ([2][epostadresse]).

 

Det er ikke nødvendig å fylle ut skjema ved avslag/sladding, men skjema
inneholder opplysninger for å kunne besvare innsynsanmodningen (bl. a.
bestillers navn og e-postadresse).

 

Vennligst referer alltid til innsynsnr. i subject-feltet i e-posten.

 

1.       Innsyn skal besvares innen 3 virkedager.

 

2.       Følgende opplyses til innsynsanmoder:

a.      Presis lovhjemmel for avslag eller sladd.  Oversikt over de
hyppigst benyttede hjemlene (§) ses av skjema.

b.        Hver fil skal behandles som et selvstendig dokument (jf.
Offentleglovas dokumentbegrep).

Eks: Det begjæres om innsyn i en journalpost bestående av ett hoved
dokument  og to vedlegg:

·         Hoveddokumentet vurderes og blir utlevert i sin helhet.

·         Vedlegg nr. 1 vurderes og blir sladdet iht. til Offl. §
20,1.Ledd,b)

·         Vedlegg nr. 2 vurderes og blir unntatt i sin helhet iht. Offl.
§§ 20, 1.ledd og 12,c)

c.       Informer om klageadgang. Følgende tekst skal alltid tas med ved
avslag eller delvis avslag på innsyn: «Ved avslag kan det kreves
grunngiving av avslaget innen 3 uker fra mottak i henhold til OFFL. § 31,
2.ledd. Avslag på begjæring om innsyn kan påklages i samsvar med OFFL §
32, 1.ledd. Fristen for å klage følger av forvaltningsloven § 29, 1. ledd
og er 3 uker fra mottak av avslaget.».

d.      Meroffentlighet etter § 11 er vurdert.

3.       Ved sladding av dokumenter: bruk svart tusj som dekker godt og
kopier deretter dokumentet før det skannes inn.

4.       Dersom innsynbehandlingen blir forsinket (utover 3 virkedager)
gis midlertidig svar tilbake til bestiller.

 

 

Spørsmål vedr. praktisering av Off.lova og utfylling av bestillingsskjema
kan rettes til UDs Innsynsteam e-post:  [3][epostadresse]

 

Med vennlig hilsen

UDs Innsynsteam

[4][epostadresse]

 

 

ArkivReferanse:#60b38b7157b94a23ad38102d14c1daf02017003748#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[epostadresse]
4. mailto:[epostadresse]

Kjære Bjørseth, Annette,

Fikk jeg nå også alle dokumentene i sak 17 3748?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Bjørseth, Annette, Utenriksdepartementet

Hei,

Du skal ha fått dok 1 og 2 i saken, samt saksomslaget, i tre separate oversendelser. Dette er alle dokumentene i nevnte sak.

Spørsmål om innsyn mv. kan for øvrig rettes til UDs innsynsteam [epostadresse].

Vennlig hilsen

Annette Bjørseth

vis sitert seksjon

Kjære Bjørseth, Annette,

Tusen takk :-)

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen