Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?

Forsvaret hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Forsvaret,

I følge wikipediasiden om Plakaten på veggen[1], er det en uskreven tradisjon i det norske forsvaret at et eksemplar av Direktiver for militære befalingsmenn og militære sjefer ved væpnet angrep på Norge[2] skal henge synlig på hvert militært kontor i Norge. Jeg håper med det som bakgrunn at dere kan hjelpe meg med å finne svar på følgende spørsmål.

Hvem trykker opp denne plakaten for distribusjon i norske militærforlegninger, hvor ofte blir det gjort, og hvem er ansvarlig for å distribuere plakaten til norske tropper?

Hvis Forsvaret sentralt ikke har svar på disse spørsmålene, ber jeg om at dere sender mitt spørsmål videre til riktig instans. Jeg forsøkte først Forsvarsdepartementet[3], men de sendte meg videre til dere.

[1] https://no.wikipedia.org/wiki/Plakaten_p...
[2] https://lovdata.no/dokument/INS/forskrif...
[3] https://www.mimesbronn.no/request/trykki...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Hei
Din henvendelse er mottatt og registrert med saksnummer 2018031526.
Dette kan oppgis hvis du henvender deg til Forsvaret i sakens anledning.

Vennlig hilsen
Forsvarets e-postmottak

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1350]]
Sendt: 27. august 2018 4:35
Til: Forsvaret
Emne: innsyn etter Offentleglova - Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?

Kjære Forsvaret,

I følge wikipediasiden om Plakaten på veggen[1], er det en uskreven tradisjon i det norske forsvaret at et eksemplar av Direktiver for militære befalingsmenn og militære sjefer ved væpnet angrep på Norge[2] skal henge synlig på hvert militært kontor i Norge. Jeg håper med det som bakgrunn at dere kan hjelpe meg med å finne svar på følgende spørsmål.

Hvem trykker opp denne plakaten for distribusjon i norske militærforlegninger, hvor ofte blir det gjort, og hvem er ansvarlig for å distribuere plakaten til norske tropper?

Hvis Forsvaret sentralt ikke har svar på disse spørsmålene, ber jeg om at dere sender mitt spørsmål videre til riktig instans. Jeg forsøkte først Forsvarsdepartementet[3], men de sendte meg videre til dere.

[1] https://no.wikipedia.org/wiki/Plakaten_p...
[2] https://lovdata.no/dokument/INS/forskrif...
[3] https://www.mimesbronn.no/request/trykki...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1350]

Er [Forsvaret henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Forsvaret? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Moe, Hege Dyrhaug, Forsvaret

1 Attachment

Vedlagt er svar på din henvendelse datert 27. august.

 

Vennlig hilsen

Forsvarets mediesenter

Kjære Hege Dyrhaug Moe,

Tusen takk for svaret. Jeg gleder meg til å sette meg inn i det, men jeg har problemer med å håndtere formatene til MS Word, og lurer på om du kan sende dokumenter som PDF i stedet? Det ville også være mer i tråd med forskrift om publisering[1] som offentlige aktører skal følge, hvilket kanskje er en fordel.

Universitetet i Oslo har en oppskrift om hvordan en kan lage PDF i MS Word[2], i tilfelle du har bruk for det.

[1] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift...
[2] https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Moe, Hege Dyrhaug, Forsvaret

1 Attachment

Beklager at du fikk feil dokumentformat. Vedlagt er PDF.

Mvh Hege Moe, Forsvarets mediesenter

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1350]]
Sendt: 7. september 2018 11:48
Til: Moe, Hege Dyrhaug
Emne: Re: Svar på henvendelse til Forsvaret

Kjære Hege Dyrhaug Moe,

Tusen takk for svaret. Jeg gleder meg til å sette meg inn i det, men jeg har problemer med å håndtere formatene til MS Word, og lurer på om du kan sende dokumenter som PDF i stedet? Det ville også være mer i tråd med forskrift om publisering[1] som offentlige aktører skal følge, hvilket kanskje er en fordel.

Universitetet i Oslo har en oppskrift om hvordan en kan lage PDF i MS Word[2], i tilfelle du har bruk for det.

[1] https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift...
[2] https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

vis sitert seksjon