Toppnivådomenene .bv og .sj

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Jeg har noen spørsmål om offentlige domener.

Hvorfor innførte NORID årsavgift på offentlige domener under .priv.no?

Kommer de offentlige toppnivådomenene .bv og .sj til å bli tilgjengelige for registrering uten årsavgift fra og med januar 2016 som tidligere foreslått av SV og Operas Håkon Wium Lie?

Det er ytringsfrihet på Internett som debatten rundt disse offentlige domenene i hovedsak dreier seg om.

Retten til å publisere informasjon på Internett uten at informasjonen blir blokkert pga. en ubetalt årsavgift.

Norge kan være foregangsland for demokrati og menneskerettigheter ved å tilby registrering på de offentlige toppnivådomenene .bv og .sj uten årsavgift på registrering og fornyelse.

Med vennlig hilsen,
Ole Aamot

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Message in English below.


Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har mottatt e-posten din. Den vil bli behandlet så snart som mulig.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet


Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit har motteke e-posten din. Den vil verte handsama snarast råd.


Vennlig hilsen
Seksjon for Arkiv og IT
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit
Vår hjemmeside kan hjelpe deg med svar på mange spørsmål: http://www.nkom.no


This is a NO REPLY message to inform you that your enquiry has been received by the Norwegian Communications Authority. Your enquiry will be processed and answered as soon as possible. For more information about the Norwegian Communications Authority, please visit www.nkom.no.


Yours sincerely,
Section Archives and IT
Norwegian Communications Authority

Lindeberg, Elise, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Hei

Vi viser til din henvendelse av 12. oktober 2015, vedrørende domeneforvaltning og kostnaden ved registrering av domener, blant annet under priv.no.

UNINETT Norid AS, Norid i kortform - driver registeret/registerenheten for norske domenenavn. Tjenesten er regulert av en egen forskrift med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) som tilsynsmyndighet, Forskrift om domenenavn under norske landkodetoppdomener (domeneforskriften).

Norid er ikke et forvaltningsorgan, og tildeling av domener skjer etter privatrettslige regler. Det er viktig å understreke av Norid er selvfinansiert, og det er inntektene fra hver enkelt domeneregistrering under .no som finansierer driften av .no sonen. Dette gjelder også for registreringer under kategoridomenet priv.no. Privatpersoner har nå for øvrig fått tilgang til registrering direkte under .no.

Vårt nasjonale toppdomene forvaltes i dag på en slik måte at .no er rangert som et av verdens sikreste og mest stabile nasjonale toppdomene å etablere seg under. Dette koster selvfølgelig penger i form av å holde en stabil administrasjon og gode sikkerhetssystemer. Norid tar selv pr. i dag 60 kroner for registreringen og 60 kroner i årlig abonnementsavgift for et domenenavn. - som abonnement under .no betale man i tillegg en kostnad for bruk av registrar ved registrering under.no. Det er på dette nivået man har lagt konkurranse i markedet for registreringer under både nasjonale og internasjonale toppdomener. De norske Registrarene konkurrerer på pris, og dette medfører en noe varierende totalpris for å abonnere på et domene under.no. Forvaltningsmodellen med bruk av registrarer er imidlertid den mest utbredte modellen for drift av toppdomener i europeisk og global sammenheng. Den totale abonnementskostnad ved etablering under .no vurderes i denne sammenheng som moderat.

Når det gjelder din kommentar i forhold til abonnementskostnad og ytringsfrihet på internett, må det understrekes at et domeneabonnement ikke er en forutsetning for ytringer på Internett. I alle tilfeller er altså Nkom av den oppfatning av et abonnement under .no er moderat, og at man ikke kan se på prisen som et etableringshinder for etablering av ytringsform eller liknende under .no.

Når det gjelder tidligere forslag fra SV og Håkon Wium Lie om bruk av .bv og .sj, er dette kommentert av Statsråd Ketil Solvik Olsen i Stortingets spørretime . Det legges ved en link til svaret her.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-pu...

Elise Knutssøn Lindeberg
seniorrådgiver
Avdeling Nett
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Dir. +47 22 82 46 07 , mob. +47 90 19 09 47

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ole Aamot [mailto:[Innsyns-e-postadresse #44]]
Sendt: 12. oktober 2015 17:46
Til: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ([Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henvendelses-e-postadresse])
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Toppnivådomenene .bv og .sj

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Jeg har noen spørsmål om offentlige domener.

Hvorfor innførte NORID årsavgift på offentlige domener under .priv.no?

Kommer de offentlige toppnivådomenene .bv og .sj til å bli tilgjengelige for registrering uten årsavgift fra og med januar 2016 som tidligere foreslått av SV og Operas Håkon Wium Lie?

Det er ytringsfrihet på Internett som debatten rundt disse offentlige domenene i hovedsak dreier seg om.

Retten til å publisere informasjon på Internett uten at informasjonen blir blokkert pga. en ubetalt årsavgift.

Norge kan være foregangsland for demokrati og menneskerettigheter ved å tilby registrering på de offentlige toppnivådomenene .bv og .sj uten årsavgift på registrering og fornyelse.

Med vennlig hilsen,
Ole Aamot

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Lindeberg, Elise, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Hei

Vi viser til din henvendelse av 12. oktober 2015, vedrørende domeneforvaltning og kostnaden ved registrering av domener, blant annet under priv.no.

UNINETT Norid AS, Norid i kortform - driver registeret/registerenheten for norske domenenavn. Tjenesten er regulert av en egen forskrift med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) som tilsynsmyndighet, Forskrift om domenenavn under norske landkodetoppdomener (domeneforskriften).

Norid er ikke et forvaltningsorgan, og tildeling av domener skjer etter privatrettslige regler. Det er viktig å understreke av Norid er selvfinansiert, og det er inntektene fra hver enkelt domeneregistrering under .no som finansierer driften av .no sonen. Dette gjelder også for registreringer under kategoridomenet priv.no. Privatpersoner har nå for øvrig fått tilgang til registrering direkte under .no.

Vårt nasjonale toppdomene forvaltes i dag på en slik måte at .no er rangert som et av verdens sikreste og mest stabile nasjonale toppdomene å etablere seg under. Dette koster selvfølgelig penger i form av å holde en stabil administrasjon og gode sikkerhetssystemer. Norid tar selv pr. i dag 60 kroner for registreringen og 60 kroner i årlig abonnementsavgift for et domenenavn. - som abonnement under .no betale man i tillegg en kostnad for bruk av registrar ved registrering under.no. Det er på dette nivået man har lagt konkurranse i markedet for registreringer under både nasjonale og internasjonale toppdomener. De norske Registrarene konkurrerer på pris, og dette medfører en noe varierende totalpris for å abonnere på et domene under.no. Forvaltningsmodellen med bruk av registrarer er imidlertid den mest utbredte modellen for drift av toppdomener i europeisk og global sammenheng. Den totale abonnementskostnad ved etablering under .no vurderes i denne sammenheng som moderat.

Når det gjelder din kommentar i forhold til abonnementskostnad og ytringsfrihet på internett, må det understrekes at et domeneabonnement ikke er en forutsetning for ytringer på Internett. I alle tilfeller er altså Nkom av den oppfatning av et abonnement under .no er moderat, og at man ikke kan se på prisen som et etableringshinder for etablering av ytringsform eller liknende under .no.

Når det gjelder tidligere forslag fra SV og Håkon Wium Lie om bruk av .bv og .sj, er dette kommentert av Statsråd Ketil Solvik Olsen i Stortingets spørretime . Det legges ved en link til svaret her.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-pu...

Elise Knutssøn Lindeberg
seniorrådgiver
Avdeling Nett
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Dir. +47 22 82 46 07 , mob. +47 90 19 09 47

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ole Aamot [mailto:[Innsyns-e-postadresse #44]]
Sendt: 12. oktober 2015 17:46
Til: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ([Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henvendelses-e-postadresse])
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Toppnivådomenene .bv og .sj

Kjære Nasjonal kommunikasjonsmyndighet,

Jeg har noen spørsmål om offentlige domener.

Hvorfor innførte NORID årsavgift på offentlige domener under .priv.no?

Kommer de offentlige toppnivådomenene .bv og .sj til å bli tilgjengelige for registrering uten årsavgift fra og med januar 2016 som tidligere foreslått av SV og Operas Håkon Wium Lie?

Det er ytringsfrihet på Internett som debatten rundt disse offentlige domenene i hovedsak dreier seg om.

Retten til å publisere informasjon på Internett uten at informasjonen blir blokkert pga. en ubetalt årsavgift.

Norge kan være foregangsland for demokrati og menneskerettigheter ved å tilby registrering på de offentlige toppnivådomenene .bv og .sj uten årsavgift på registrering og fornyelse.

Med vennlig hilsen,
Ole Aamot

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------