Tønsberg trafikkstasjon - Anskaffelse - Bremsekontroll - 2018, sak (2018/4551)

Venter på klagebehandling.

Kjære Statsbygg

Søker innsyn i:
- Sak 2018/4551, Tønsberg trafikkstasjon - Anskaffelse - Bremsekontroll - 2018

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Kjære Statsbygg,

Minner om min henvendelse i denne sak.

Med vennlig hilsen,

Terje Helland