Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen, 2017 til og med oktober

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Jernbaneverket,

Merk: Samme data ønskes som sist - bare ny periode (2017 inkludert oktober). Har lagt inn link og SQL-spørring på bunnen.

Ønsker innsyn i alle avganger og ankomster i perioden 01.01.2017 til 31.10.2017 på Stavanger stasjon. På avganger ønskes planlagt avgangstidspunkt, faktisk avgangstidspunkt, togtype og destinasjon. På ankomster ønskes planlagt ankomsttid, faktisk ankomsttid, togtype og hvor toget kommer fra.

Ønsker at data også inkluderer innstilte tog samt tog som er kansellert pga. planlagt vedlikehold.

Dataene skal leveres i hensiktsmessig format for lesing av datamaskin. F.eks. JSON, CSV, SQL statements, Excel eller annen datastruktur.

-----------------

Forrige henvendelse var:
"Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen"
Full historikk: https://www.mimesbronn.no/request/togavg...

SQL-spørring dere la ved i Excel (filnavn "Stavanger Togtrafikk Planlagt faktisk Pt Ept 20170101 20170930 20171012.xlsx"):

WITH INPUT (stasjon_kd, fra_dato, til_dato, ktg1, ktg2)
AS (SELECT 'STV',
To_date('01.01.2017', 'dd.mm.yyyy'),
To_date('30.09.2017', 'dd.mm.yyyy'),
'Pt',
'EPt'
FROM dual),
utvalg (stasjon_nv, utg_dt, tog_nr, utgstasjon_kd, endestasjon_kd, innstilt, delinnstilt, tog_ktg, togtype_nv, linjenummer, lengde, lok_ty, vogn_nr, sporfelt_nr, virksporfelt_nr, plansporfelt_nr, planlagt_ankomst, faktisk_ankomst,
planlagt_avgang, faktisk_avgang, stasjonsbruk, asstog_nr)
AS (SELECT (SELECT stasjon.stasjon_nv
FROM tios.stasjon
WHERE stasjon.stasjon_kd = ruteplan.stasjon_kd) stasjon_nv,
ruteplan.utg_dt,
ruteplan.tog_nr,
toginfo.utgstasjon_kd,
toginfo.endestasjon_kd,
toginfo.innstilt,
ruteplan.delinnstilt,
toginfo.tog_ktg,
(SELECT togtype.togtype_nv
FROM tios.togtype
WHERE toginfo.tog_ty = togtype.tog_ty) togtype_nv,
(SELECT linjenummer
FROM tios.linjenummer
WHERE linjenummer.id = toginfo.linjenummer_id) linjenummer,
(SELECT togkonfig.tog_lgd
FROM tios.togkonfig
WHERE togkonfig.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND togkonfig.tog_nr = ruteplan.tog_nr
AND togkonfig.versjon IN (SELECT MAX(vogn_lokomotiv_versjon.versjon)
FROM tios.vogn_lokomotiv_versjon
WHERE vogn_lokomotiv_versjon.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND vogn_lokomotiv_versjon.tog_nr = ruteplan.tog_nr)) lengde,
(SELECT MIN(lokomotiv.lok_ty)
FROM tios.lokomotiv
WHERE lokomotiv.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND lokomotiv.tog_nr = ruteplan.tog_nr
AND lokomotiv.versjon IN (SELECT MAX(vogn_lokomotiv_versjon.versjon)
FROM tios.vogn_lokomotiv_versjon
WHERE vogn_lokomotiv_versjon.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND vogn_lokomotiv_versjon.tog_nr = ruteplan.tog_nr)) LOK_TY,
(SELECT Substr(MIN(vogn.vogn_nr), 1, 2)
FROM tios.vogn
WHERE vogn.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND vogn.tog_nr = ruteplan.tog_nr
AND vogn.versjon IN (SELECT MAX(vogn_lokomotiv_versjon.versjon)
FROM tios.vogn_lokomotiv_versjon
WHERE vogn_lokomotiv_versjon.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND vogn_lokomotiv_versjon.tog_nr = ruteplan.tog_nr)) VOGN_NR,
ruteplan.sporfelt_nr,
ruteplan.virksporfelt_nr,
ruteplan.planlsporfelt_nr,
ruteplan.sta_tid planlagt_ankomst,
ruteplan.ata_tid faktisk_ankomst,
ruteplan.std_tid planlagt_avgang,
ruteplan.atd_tid faktisk_avgang,
(SELECT CASE
WHEN ruteplan.stasjon_kd = toginfo.endestasjon_kd THEN 'E'
WHEN ruteplan.stasjon_kd = toginfo.utgstasjon_kd THEN 'U'
ELSE 'G'
END
FROM dual) stasjonsbruk,
(SELECT MIN (asstog_nr)
FROM (SELECT asstog_nr
FROM tios.assosiasjon
WHERE assosiasjon.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND assosiasjon.tog_nr = ruteplan.tog_nr
AND assosiasjon.stasjon_kd = ruteplan.stasjon_kd
UNION ALL
SELECT tog_nr
FROM tios.assosiasjon
WHERE assosiasjon.assutg_dt = ruteplan.utg_dt
AND assosiasjon.asstog_nr = ruteplan.tog_nr
AND assosiasjon.stasjon_kd = ruteplan.stasjon_kd)) asstog_nr
FROM tios.ruteplan,
INPUT,
tios.toginfo
WHERE ruteplan.stasjon_kd = INPUT.stasjon_kd
AND ruteplan.utg_dt >= INPUT.fra_dato
AND ruteplan.utg_dt <= INPUT.til_dato
AND toginfo.tog_nr = ruteplan.tog_nr
AND toginfo.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND ( toginfo.tog_ktg = INPUT.ktg1
OR toginfo.tog_ktg = INPUT.ktg2 ))
SELECT stasjon_nv,
utg_dt,
tog_nr,
utgstasjon_kd,
endestasjon_kd,
innstilt,
delinnstilt,
tog_ktg,
togtype_nv,
linjenummer,
lengde,
CASE
WHEN lok_ty IS NOT NULL THEN lok_ty
ELSE vogn_nr
END motorvogntype,
vogn_nr,
sporfelt_nr,
virksporfelt_nr,
plansporfelt_nr,
planlagt_ankomst,
faktisk_ankomst,
planlagt_avgang,
faktisk_avgang,
stasjonsbruk,
asstog_nr
FROM utvalg

----------------------------

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Bane NOR SF,

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vennligst ikke svar på denne meldingen.

 

Din henvendelse vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Med hilsen

Bane NOR SF

 

Vårbo Kai Yung,

1 Attachment

  • Attachment

    Stavanger Togtrafikk Planlagt faktisk Pt Ept 20171001 20171031 20171103.....xlsx

    374K Download View as HTML

Hei Hallvard,

 

Her er nytt dataset for oktober 2017. (data for 01.01-30.09.2017 ble
levert forrige gang.)

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Kai Yung Vårbo

Rådgiver

 

Bane NOR

Punktlighet, Kunde og trafikk

Mobil: 98 04 55 04

E-post: [epostadresse]

 

Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Sentralbord: 05280 / banenor.no

 

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Dataene brukt i artikkel hos Dalane Tidende:
http://dalane-tidende.no/index.php?page=...

"Ni av ti morgontog var forseinka"

Utdrag:
"Mange seine tog
I mai var 88 prosent av lokaltoga frå Egersund framme på tida i Stavanger, eller mindre enn tre minutt forseinka. I september var bare 65 prosent av toga like punktlege. I oktober var 72 prosent av totalt 180 tog framme i Stavanger på tida eller mindre enn tre minutt etter.

Toget han sjølv reiser med, morgontoget frå Kristiansand, har vore endå meir forseinka. I mai var 70 prosent av desse toga på perrongen i Stavanger når dei skulle (med eit slingringsmonn på under tre minutt). I september var bare 10 prosent i rute. I oktober hadde prosenten gått opp til 40."

Jernbaneverket

1 Attachment

******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ********

Dokumentet 201725388-8 Innsynskrav etter offentleglova - Togavganger og
ankomst på Jærbanen 2017 til og med oktober for saken Innsynskrav -
Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen - Perioden
01.01.2017 til 30.09.2017 er utsendt av Bane NOR SF.
Se vedlegg for innholdet i forsendelsen.

Med hilsen
Bane NOR SF

E-post: [1][epostadresse] | Telefon: 05280

******* This is an automatically generated email � please do not reply.
*******

The document 201725388-8 Innsynskrav etter offentleglova - Togavganger og
ankomst på Jærbanen 2017 til og med oktober for case Innsynskrav -
Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen - Perioden
01.01.2017 til 30.09.2017 have been sent to you from Bane NOR SF.
Please see the attached document for more details.

Regards
Bane NOR SF

E-mail: [2][epostadresse] | Phone: 05280 / +47 22 45 50 00 (outside
Norway)

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Siste dokument hører til annen sak.

Jernbaneverket

1 Attachment

******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ********

Dokumentet 201725388-6 Innsyn etter Offentleglova - Togavganger og
-ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen, 2017 til og med oktober for saken
Innsynskrav - Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen -
Perioden 01.01.2017 til 30.09.2017 er utsendt av Bane NOR SF.
Se vedlegg for innholdet i forsendelsen.

Med hilsen
Bane NOR SF

E-post: [1][epostadresse] | Telefon: 05280

******* This is an automatically generated email � please do not reply.
*******

The document 201725388-6 Innsyn etter Offentleglova - Togavganger og
-ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen, 2017 til og med oktober for case
Innsynskrav - Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen -
Perioden 01.01.2017 til 30.09.2017 have been sent to you from Bane NOR SF.
Please see the attached document for more details.

Regards
Bane NOR SF

E-mail: [2][epostadresse] | Phone: 05280 / +47 22 45 50 00 (outside
Norway)

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]