Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Vidar Løkken, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Teknisk funksjon ATK.

Vi venter på at Vidar Løkken skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Vyrde vegvesen,

I høgsterettsdommen https://www.domstol.no/globalassets/uplo... er det vist til funksjonsmåte for ATK, skildra i "Automatisk trafikk-kontroll Fart Forenklet
innføring, Revisjon 3"

Eg vil gjerne ha ei oppdatert utgåve av denne eller tilsvarande publikasjon.

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Statens vegvesen
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telefon: 02030 (kl. 0800-1530)

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Statens vegvesen
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telefon: 02030 (kl. 0800-1530)

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.
Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Norwegian Public Roads Administration
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telephone: 02030. International calls: + 47 915 02030 (8 a.m. - 3.30 p.m.)

Firmapost - VD, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

2 Attachments

  • Attachment

    16 4883 93 Innsyn teknisk funksjon ATK publikasjon ATK Fart Forenklet innf irng revisjon 3.pdf

    219K Download View as HTML

  • Attachment

    ATK101D Forenklet innf ring i ATK for eksterne.pdf

    148K Download View as HTML

Oversender svar fra saksbehandler vedrørende innsynsbegjæring i ATK
publikasjon.

Mvh dokumentasjonssenteret VD

 

 

Hei,

det var i utgangspunktet svært overfladisk informasjon. Eg er ute etter litt meir tekniske detaljar, som omtalt i dommen eg viste til.

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Statens vegvesen
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telefon: 02030 (kl. 0800-1530)

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Statens vegvesen
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telefon: 02030 (kl. 0800-1530)

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.
Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website www.vegvesen.no<http://www.vegvesen.no>
Norwegian Public Roads Administration
[epostadresse]<mailto:[epostadresse]>
Telephone: 02030. International calls: + 47 915 02030 (8 a.m. - 3.30 p.m.)

Brændshøi Bjørn, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Vi viser til din klage på vårt svar på din innsynsbegjæring av den 24 mars 2016 om innsyn i dokumentet "Automatisk trafikk-kontroll Fart Forenklet innføring, Revisjon 3". Dokumentet du refererte til eksisterer ikke lengre, da det er revidert, og som det ble sagt i vårt svar av den 29 mars 2016 er det nå laget en versjon for eksterne, som du også finner på vegvesen.no\Forenklet innføring i ATK for eksterne.pdf . Dette er det samme dokumentet som du fikk oversendt, men dette har en litt annen grafisk utforming. Det står også en del informasjon om ATK på vegvesen.no som er tiltenkt publikum.

Vi oppfatter at du klager på at du ikke har fått alle de dokumentene du har bedt om.

Vi viser i denne sammenheng til Offentleglova § 24 1.ledd hvor det fremgår: «Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd fordi innsyn ville motverke offentlege kontroll- eller reguleringstiltak eller andre pålegg eller forbod, eller føre til fare for at dei ikkje kan gjennomførast.»

Tekniske spesifikasjoner mm. som beskriver vårt fartskontrollutstyr gis ikke ut til eksterne. Disse dokumentene inneholder detaljert informasjon som gjør det enklere for personer som ønsker det, å sette våre kontrollsystemer ut av spill. Det innebærer derfor en klar risiko for at deling av denne informasjonen vil kunne «motverke offentlege kontroll- eller reguleringstiltak eller andre pålegg eller forbod, eller føre til fare for at dei ikkje kan gjennomførast.»

Videre vises det til offentleglova § 12 1.ledd bokstav c) hvor det fremgår: «Når organet gjer unntak frå innsyn for delar av eit dokument, kan det også gjere unntak for resten av dokumentet dersom
c) dei unnatekne opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av dokument»

Alle opplysningene i dokumentet må sladdes og vilkåret er således oppfylt.

Merinnsyn etter Offentleglova § 11 er vurdert, men vi er kommet til at hensynene som taler mot offentlighet veier tyngre enn hensynene for offentlighet.

De er med dette gitt avslag på Deres innsynsbegjæringen. Avslaget kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra de mottok denne e-posten. Klagen rettes til Vegdirektoratet.

Med hilsen
Bjørn Brændshøi

Seksjon: Trafikksikkerhet, Automatisk trafikkontroll
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Instituttveien 31, KJELLER
Telefon: +47 64844856  Mobil: +47 41300878  e-post/Lync: [epostadresse]
www.vegvesen.no  e-post: [Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Firmapost
Sendt: 11. april 2016 09:48
Til: Firmapost - VD <[epostadresse]>
Emne: VS: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Teknisk funksjon ATK.

Har søkt og dokumentet er 16/4883-93.
AG

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Vidar Løkken [mailto:[Innsyns-e-postadresse #78]]
Sendt: 10. april 2016 21:36
Til: Firmapost <[epostadresse]>
Emne: Klage over Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Teknisk funksjon ATK.

Hei,

det var i utgangspunktet svært overfladisk informasjon. Eg er ute etter litt meir tekniske detaljar, som omtalt i dommen eg viste til.

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #78]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

E. Jenssen la igjen en merknad ()

Svaret «Dokumentet du refererte til eksisterer ikke lengre» er svært problematisk og burde klages på.

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Vidar Løkken, vennligst logg inn og gi alle beskjed.