Sykkel-VM

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Jeg ber om innsyn i bistandsanmodninger som er sendt til DSB/Sivilforsvaret i forbindelse med sykkel-VM i Bergen, de svar som er gitt på slike anmodninger og dokumenter som vedrører vurderingen av anmodningene (korrespondanse, juridiske vurderinger, etc.).

Postmottak@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for henvendelsen.

Vi behandler saken så fort som mulig, men saksbehandlingstiden kan variere
fra sak til sak. 

 

E-post som sendes over Internett kan bli lest av uvedkommende. Send derfor
ikke sensitive opplysninger via e-post.

 

Med hilsen

 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

 

Rambergveien 9

Postboks 2014, 3103 Tønsberg

E-post: [Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]

Telefon  (+47) 33 41 25 00

[1]www.dsb.no

 

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thank you for your communication.

Note that emails sent via Internet may be intercepted by intruders.
Therefore, do not send sensitive information to us by email.

 

Regards

Directorate for Civil Protection and Emergency Planning

P.O.Box 2014

NO-3103 Tønsberg

 

References

Visible links
1. http://www.dsb.no/

Postmottak@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for henvendelsen.

Vi behandler saken så fort som mulig, men saksbehandlingstiden kan variere
fra sak til sak. 

 

E-post som sendes over Internett kan bli lest av uvedkommende. Send derfor
ikke sensitive opplysninger via e-post.

 

Med hilsen

 

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

 

Rambergveien 9

Postboks 2014, 3103 Tønsberg

E-post: [Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap henvendelses-e-postadresse]

Telefon  (+47) 33 41 25 00

[1]www.dsb.no

 

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thank you for your communication.

Note that emails sent via Internet may be intercepted by intruders.
Therefore, do not send sensitive information to us by email.

 

Regards

Directorate for Civil Protection and Emergency Planning

P.O.Box 2014

NO-3103 Tønsberg

 

References

Visible links
1. http://www.dsb.no/

Postmottak@dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Automatisk svar

Tillater meg å minne om denne henvendelsen.