Statutter for dekorasjoner

Venter på klagebehandling.

Jeg ber med dette om innsyn i statutter for Sivilforsvarets hedersord, Sivilforsvarsmedaljen med laurbærgren og Sivilforsvarsmedaljen.

Hei! Jeg etterlyser tilbakemelding på denne henvendelsen.

Jeg viser til tidligere henvendelser vedrørende innsyn i statutter for Sivilforsvarets dekorasjoner. Ettersom henvendelsen ikke er behandlet etter 14 dager, oppfatter jeg at innsynskravet er avslått jf. offentlighetsloven. Jeg klager med dette over avslaget.

Viser til tidligere kontakt og etterlyser noken gang tilbakemelding på min innsynsbegjæring og klage over avslag/manglende svar.