Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Thomas Wissmark, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Status i klagesak "Avgangen til Jon Espen Engø, avdleder TiP Kuben vgs."

Vi venter på at Thomas Wissmark skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Thomas Wissmark

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vi ber om status i denne klagesaken på innsyn etter offentleglova:
https://www.mimesbronn.no/request/avgang...

Oslo kommune sender denne saken til rektor på Kuben som muligens kan være part i saken, da skulle en kunne anta at det ikke skal gjøres etter regler om inhabilitet.
Har Oslo kommune (interne) regler om inhabilitet og hvordan det skal behandles om det påpekes eller er mistanke om mulighet til det.

Da det ikke er uhildet avgjørelse tatt, så legger vi til grunn at den fortsatt er til behandling.

Vi synes det tar lang tid og underlig saksbehandling benyttes av Oslo kommune byrådet.

Vi ba om innsyn i marts, og har purret antall ganger og påpekt mistanker/mislikehold som ikke svares på.

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Aspelund Edvard Thorolf, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Til Thomas Wissmark,

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til din e-post 4. juli 2018
hvor du spør om status i en klagesak om innsyn etter offentlighetsloven.

 

Det er bedt om innsyn i en sak i Oslo kommune, og en klage over avslag på
innsyn fra kommunen skal behandle av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Departementet har ingen rolle i behandlingen av selve den konkrete
klagesaken, og kan uansett ikke ta stilling til pågående sak.

 

Spørsmål om klagebehandlingen og sakens status må derfor rettes til
kommunen selv eller til fylkesmannen.

 

 

Med hilsen,

 

Edvard T. Aspelund

seniorrådgiver

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunalavdelingen, juridisk seksjon

 

Telefon 22 24 72 20

Mobil 970 52 706

E-post [epostadresse]

 

www.regjeringen.no/kmd

 

 

 

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager. Fylkesmanen i Oslo og Viken er passende aktør, som dere har påpekt.

Jeg skriver for å klage på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Status i klagesak "Avgangen til Jon Espen Engø, avdleder TiP Kuben vgs."».

Når kan det forventes respons i saken?

Som påpekt fra før da er det ikke aktuelt at Oslo kommune behandler saken mer. Kommunen viser ikke interesse og kun inhabilitet og blanding av roller. Oslo kommune er bedt om å sende klagen videre til klageorgan, men det gjør Oslo kommune ikke av ukjent årsak.

Derfor er det passende at departementet sender saken videre til fylkesmannens kontor og ber om gjennomgang. Der fylkesmannen har mulighet til å vise frem upartiske og demokratiske arbeidsmetoder.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/status...

Med vennlig hilsen,

Thomas Wissmark

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Se vedlagte saksdokumenter.

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Thomas Wissmark, vennligst logg inn og gi alle beskjed.