Statsbygg og Fisketorget på Rådhusplassen

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Statsbygg,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

- Alle dokumenter som omhandler det nye Fisketorget på Rådhusplassen i Oslo.

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men allikevel omfattet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

6 Attachments

Hei

 

Vedlagt følger kopi av dokumentene som er begjært innsyn i.

 

Vennlig hilsen
 
Kjersti Kværner Hestetun
 
eiendomsforvalter
Eiendomsavdelingen
+4795191650

 

 

 

Fra: Postmottak Statsbygg
Sendt: 27. september 2017 09:28
Til: Bjørnstad, Mona
Kopi: Aschim, Hege Njaa
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Statsbygg og Fisketorget på
Rådhusplassen

 

Hei

Kan du svare på dette?

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Olivia Paulsen [[1]mailto:[Innsyns-e-postadresse #445]]
Sendt: 27. september 2017 00:27
Til: Postmottak Statsbygg
Emne: innsyn etter Offentleglova - Statsbygg og Fisketorget på
Rådhusplassen

 

Kjære Statsbygg,

 

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

 

- Alle dokumenter som omhandler det nye Fisketorget på Rådhusplassen i
Oslo.

 

Da Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i forvaltningens
journalføring ber jeg om en gjennomgang med aktuelle ansatte for å
identifisere epost og dokumenter som kan være omfattet av kravet, men som
ikke er korrekt journalført eller ikke underlagt journalføringsplikt, men
allikevel omfattet.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar
skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak
og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1).
Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet
organ, jf. § 32(2).

 

Med vennlig hilsen,

 

Olivia Paulsen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[2][Innsyns-e-postadresse #445]

 

Er  [3][Statsbygg henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Statsbygg? I så fall, vær så snill å ta kontakt
med oss ved å bruke dette skjemaet:

[4]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #445]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #445]
3. mailto:[Statsbygg henvendelses-e-postadresse]
4. https://www.mimesbronn.no/change_request...
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers