Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Herman Langvik, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Spørsmål nr 1953 til skriftlig besvarelse - Vil statsråden sørge for at Helsetilsynet følger opp saken om svindelpredikantene som har blitt avslørt av VG

Vi venter på at Herman Langvik skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Ber om innsyn i sak 2018/2956.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Postmottak, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/2956-1 Spørsmål nr 1953 til skriftlig besvarelse - Vil statsråden sørge for at Helsetilsynet følger opp saken om svindelpredikantene som har blitt avslørt av VG
Dokument: Spørsmål nr 1953 til skriftlig besvarelse - Vil statsråden sørge for at Helsetilsynet følger opp saken om svindelpredikantene som har blitt avslørt av VG

Deres bestilling av innsyn i dokument 1 i sak 18/2956 er innvilget.

Dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Helse- og omsorgsdepartementet

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Herman Langvik, vennligst logg inn og gi alle beskjed.