SIO Årsrapport 2014

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hans-Petter Fjeld

Kjære Kunnskapsdepartementet,

Jeg viser til lov om rett til innsyn i dokument i offentleg virksomhet (offentlighetsloven) og ønsker innsyn i dokument nr 17, med tittel "SIO Årsrapport 2014" i sak nr 2015/2086, med tittel "Studentsamskipnadene Rapportering 2014".

Med vennlig hilsen,

Hans-Petter Fjeld

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har mottatt din henvendelse. Henvendelsen vil bli
lest og behandlet så raskt som mulig.

Kunnskapsdepartementet har teke mot meldinga di. Meldinga vil bli lesen og
behandla så raskt som mogeleg.

The Ministry of Education and Research has received your message. Your
request will be read and the required action will be taken as soon as
possible.

 

Kunnskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 15/2086-17 Studentsamskipnadene Rapportering 2014
Dokument: SIO Årsrapport 2014

Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 17 i sak 15/2086. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med hilsen
Torunn Hansen
DOKIT
Kunnskapsdepartementet