Sakspapirer vedrørende hogst i Løvstakksiden

Venter på klagebehandling.

Kjære Bergen kommune,

for 2-3 år siden ble det gjennomført flathogst i flere områder på Løvstakksiden, i sammenheng med bygging av "Løvstien". Jeg ønsker innsyn i saksdokumenter vedrørende dette. Hvem vedtok at det skulle gjøres, hvordan skulle det gjøres, hvem gjennomførte selve hogsten. Har det vært nabovarsler, eller har andre interessenter (f.eks. velforening) vært konsultert?

Med vennlig hilsen,

Magnus Alvestad
Nordre Skogveien 40
5057 Bergen

Kjære Bergen kommune,

avventer fortsatt svar på min henvendelse om hogst på løvstakksiddn.

Med vennlig hilsen,

Magnus Alvestad