Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er P. Reinholdtsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Saksnummer for korrespondanse mellom Direktoratet for byggkvalitet og Studentsamskipnaden for Oslo og Akershus?

Vi venter på at P. Reinholdtsen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Direktoratet for byggkvalitet,

I følge "postjournalen" til Studentsamskipnaden for Oslo og Akershus (SiOA) så er følgende skriv sendt mellom Direktoratet for byggkvalitet og SiOA:

SiOA #54180 2019-04-08 Høring Endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen, e post fra Direktoratet for byggkvalitet 5.4.19

SiOA #54818 2019-08-16 Offentlig høring av endring i forskriftom dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen, Direktoratet for byggkvalitet 16.8.19

Jeg har forsøkt å finne disse dokumentene og tilhørende saksnummer i den offentlige postjournalen til Direktoratet for byggkvalitet, uten å lykkes. Jeg mistenker sistnevnte kan være 2019/6087-1, men der er dokumentdatoen i einnsyn to dager etter at SiOA hevder å ha mottatt høringen, hvilket gjør meg usikker. Kan dere hjelpe meg med å finne korrekt saks- og dokumentnummer?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

DiBK Postmottak, Direktoratet for byggkvalitet

1 Attachment

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt e-post fra deg.

 

Normal behandlingstid er tre uker, men i perioder kan svartiden være
lengre. 

 

o Har du spørsmål om en konkret byggesak må du kontakte kommunen
o Kontakt en bygningsteknisk konsulent, arkitekt eller ingeniørkontor
hvis du trenger hjelp til å velge tekniske løsninger.

 

Med vennlig hilsen

 

Direktoratet for byggkvalitet

[1]www.dibk.no 

 

[2][IMG]

References

Visible links
1. http://www.dibk.no/
2. https://dibk.no/

Hanne Prestmo, Direktoratet for byggkvalitet

Hei,

 

Viser til din forespørsel om å finne riktig saksnummer for
høringsdokumenter sendt til SiOA:

o 05.04.19 Høring - Endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer
og byggevareforordningen
o 15.08.19 Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av
byggevarer og byggevareforordningen

 

Saksnummeret til disse høringene er 19/3028 og 19/6087.

Alle høringene og høringsdokumentet om byggevareforskriften ligger på våre
nettsider:

[1]https://dibk.no/byggereglene/horinger/te...

Her finner du også saksnumrene til høringene vi sender ut.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Hanne Prestmo

Seniorrådgiver

E-post: [2][epostadresse]

 

Direktoratet for byggkvalitet

Tlf. sentralbord: 22 47 56 00

[3]www.dibk.no

 

 

 

[4]signature_199322147

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://dibk.no/byggereglene/horinger/te...
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.dibk.no/

Kjære Direktoratet for byggkvalitet,

Takk for svaret. Det var opplysende. Når det gjelder sak 2019-3028, så finner jeg ikke høringsdokumentet på einnsyn.no, og lurer dermed fortsatt på om dere kan opplyse om dokumentnummeret? Jeg finner heller ikke dokumentnummer på nettsidene med høringer. Hva kommer det av at dokumentet mangler i direktoratets offentlige postjournal?

For sak 2019/6087 finner jeg høringsdokumentet med dokumentnummer 1 datert 2019-08-18. Dette er to dager etter dokumentdatoen som er omtalt i "postjournalen" til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Kan dere bekrefte at det ikke er sendt ut dokument om denne høringen datert 2019-08-16?

Jeg har brukt følgende nettsider for å finne datoene i deres postjournal:

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%...

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

DiBK Postmottak, Direktoratet for byggkvalitet

1 Attachment

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt e-post fra deg.

 

Normal behandlingstid er tre uker, men i perioder kan svartiden være
lengre. 

 

o Har du spørsmål om en konkret byggesak må du kontakte kommunen
o Kontakt en bygningsteknisk konsulent, arkitekt eller ingeniørkontor
hvis du trenger hjelp til å velge tekniske løsninger.

 

Med vennlig hilsen

 

Direktoratet for byggkvalitet

[1]www.dibk.no 

 

[2][IMG]

References

Visible links
1. http://www.dibk.no/
2. https://dibk.no/

Direktoratet for Byggkvalitet, Direktoratet for byggkvalitet

1 Attachment

  • Attachment

    Svar Re innsyn etter Offentleglova Saksnummer for korrespondanse mellom Direktoratet for byggkvalitet og Studentsamskipnad.PDF.pdf

    53K Download View as HTML

Se vedlagte dokument
Saksnr: 19/14-354 saksbehandler: Hanne Prestmo
Med vennlig hilsen
Direktoratet for byggkvalitet

Kjære Direktoratet for Byggkvalitet,

Tusen takk for svaret datert 2019-10-08 der dere forteller at dokumentene på sak 19/3028 og 19/6087 som jeg ikke fant på einnsyn.no nå skal ligge på saken. Vet dere når de vil dukke opp på einnsyn.no? Det har visst ikke skjedd i løpet av uken som er gått siden deres svar. Det jeg antar vil være dokumentnummer 19/3028-1 har ennå ikke dukket opp på einnsyn.no, og det finnes heller intet dokument datert 2019-08-16 i sak 19/6087. Kanskje dere også fortelle meg hvilket dokumentnummer dokumentet som ble sendt ut 2019-08-16 er tildelt i sak 19/6037?

Jeg leter på disse sidene:

* https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%...
* https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

DiBK Postmottak, Direktoratet for byggkvalitet

1 Attachment

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt e-post fra deg.

 

Normal behandlingstid er tre uker, men i perioder kan svartiden være
lengre. 

 

o Har du spørsmål om en konkret byggesak må du kontakte kommunen
o Kontakt en bygningsteknisk konsulent, arkitekt eller ingeniørkontor
hvis du trenger hjelp til å velge tekniske løsninger.

 

Med vennlig hilsen

 

Direktoratet for byggkvalitet

[1]www.dibk.no 

 

[2][IMG]

References

Visible links
1. http://www.dibk.no/
2. https://dibk.no/

Direktoratet for Byggkvalitet, Direktoratet for byggkvalitet

1 Attachment

Se vedlagte dokument
Saksnr: 19/14-378 saksbehandler: Hanne Prestmo
Med vennlig hilsen
Direktoratet for byggkvalitet

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er P. Reinholdtsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.