Reguleringsplan - Evenes flystasjon - Harstad / Narvik lufthavn

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Nordland,

Ønsker innsyn i dokumentene i sak 2017/4396 - Reguleringsplan - Evenes flystasjon - Harstad / Narvik lufthavn

FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nordland

Henvendelsen din er mottatt hos Fylkesmannen i Nordland.

 

Henvendelser per e-post bør inneholde fullt navn og kontaktinformasjon.

 

Ikke send personsensitive opplysninger (blant annet personnummer og
informasjon om helsetilstand) med e-post. Slike henvendelser bør sendes
som fysisk post til: Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt
sikkert elektronisk skjema.

 

Lenke: [1]https://www.fylkesmannen.no/melding

 

Henvendelser som vi mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og
arkivsystem skal ikke sendes oss som fysisk post i tillegg.

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/melding

Baumann, Michael, Fylkesmannen i Nordland

1 Attachment

Vedlagt sammenstilling av dokumentene i saken.

Med hilsen

Michael Baumann
arkivleder
Fylkesmannen i Nordland

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Reomontoralius [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1053]]
Sendt: onsdag 20. juni 2018 17:16
Til: FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland <[Fylkesmannen i Nordland henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Reguleringsplan - Evenes flystasjon - Harstad / Narvik lufthavn

Kjære Fylkesmannen i Nordland,

Ønsker innsyn i dokumentene i sak 2017/4396 - Reguleringsplan - Evenes flystasjon - Harstad / Narvik lufthavn

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1053]

Er [Fylkesmannen i Nordland henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Fylkesmannen i Nordland? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------