Postliste før 2017

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Mattilsynet,

På mattilsynet.no ligger det ute 3 måneder med postliste.

Ønsker derfor innsyn i postliste for hele Mattilsynet i perioden 2016 og så lang bakover dere har i nåværende system (avgrensing). Format på dette kan gjerne være det dere har på mattilsynet.no. Alternativt kan det være Excel, JSON eller andre typiske eksport format. Må være lesbart for en datamaskin.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Kjære Mattilsynet,

Det har gått 1 ukes tid. Når er det forventet å få svar på denne forespørselen?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Mattilsynet

Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten.
Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet.
Ved behov for å svare eller sende mer informasjon, vennligst benytt opprinnelig e-post slik at vi kan se sammenhengen i dine henvendelser.

This is an automatic reply, do not respond to this email.
We confirm that your inquiry has been received by The Norwegian Food Safety Authority.
If you need to respond or send more information, please use the original email so that we can see the context of your inquiries.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely
Postmottak /Postal reception
Mattilsynet / The Norwegian Food Safety Authority

Postmottak, Mattilsynet

Hei,

Offentlig journal for nåværende base ligger tilgjengelig her: http://www.mattilsynet.no/ftp/dokumenter...
Periode for journalen/basen er 1.1.2014 - 1.11.2017.

Gjør oppmerksom på at det er to arkfaner i filen. Filen slettes etter to uker.

Innsynshenvendelser til Mattilsynet kan sendes til: [epostadresse]

Med vennlig hilsen

Mattilsynet
Hovedkontoret, seksjon dokumentasjon og sentralbord

Telefon 22 40 00 00
Besøksadresse: Strandsagveien 2, 2381 Brumunddal

Felles postadresse: Mattilsynet, hovedkontoret, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]

www.mattilsynet.no  www.matportalen.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #519]]
Sendt: tirsdag 7. november 2017 17:37
Til: Postmottak <[Mattilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postliste før 2017

Kjære Mattilsynet,

På mattilsynet.no ligger det ute 3 måneder med postliste.

Ønsker derfor innsyn i postliste for hele Mattilsynet i perioden 2016 og så lang bakover dere har i nåværende system (avgrensing). Format på dette kan gjerne være det dere har på mattilsynet.no. Alternativt kan det være Excel, JSON eller andre typiske eksport format. Må være lesbart for en datamaskin.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #519]

Er [Mattilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Mattilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------