Postjournal for 2008 - 2018, Tvedestrand

Venter på klagebehandling.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Senteret, Dokument, Tvedestrand kommune

Vi har mottatt din mail. Mailen vil bli videresendt saksbehandler

 

mvh Service- og dokumentsenteret i Tvedestrand kommune

Johannesen, Øyvind, Tvedestrand kommune

Hei

 

Viser til deres epost av 12.07.2018 vedrørende innsynsbegjæring i
kommunens postjournaler for perioden 2008-2018.

 

Da dette er et meget stort volum å søke opp i vårt sak/arkivsystem og mye
ferieavvikling, vil vi måtte bruke noe tid på får produsert dette, slik vi
vurdere det i dag.

 

Dersom jobben med å få ut postjournalen for så mange år blir for stor, vil
vi eventuelt vurdere å ikke gi innsyn med bakgrunn i § 9
offentlighetsloven.

 

Vi kommer tilbake med endelig svar på deres henvendelse i begynnelsen av
august 2018.

 

Dette til orientering.

 

 

Mvh

Øyvind Johannesen

Ass. rådmann i Tvedestrand kommune

Tlf. 91 67 06 53 / 37 19 95 70

 

Kjære Johannesen, Øyvind,

Det er gått 1 måned. Vil dere svare snart?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Norheim, Jannicke, Tvedestrand kommune

1 Attachment

Sakstittel: Forespørsel om innsyn - generelle henvendelser 2016 - 2019
Saksdato: 07.12.2015

Svar på henvendelse

Vi forsøkte å sende postjournal for 2008 den 6. august, den fremstod som
sendt hos oss - antar at det var størrelsen som gjorde at den ikke har
kommet frem til dere.

 

Vedlagt følger postlister for 2008, resterende år vil bli oversendt så
snart vi har dette klart.

Med vennlig hilsen

Jannicke Norheim

Administrativ støtteenhet

 

Kjære Norheim, Jannicke,

Bekrefter mottak av postjournal for 2008. Takk!

Tips: Lage en ZIP-fil av PDF-filene. Da blir størrelsen mye mindre. I Windows kan man gjøre det ved å høyreklikke, velge send til og så komprimert mappe.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Tvedestrand kommune,

Har mottatt postliste for 2008 og venter enda på de resterende årene. Det har gått noen måneder siden forrige svar. Når forventes at resten oversendes?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Tvedestrand kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Tvedestrand kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Tvedestrand».

Jeg har ikke fått svar på min henvendelse av 5. desember. Innsynshenvendelser skal behandles uten ugrunnet opphold.

Henvendelse 5. desember:
"Har mottatt postliste for 2008 og venter enda på de resterende årene. Det har gått noen måneder siden forrige svar. Når forventes at resten oversendes?"

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Norheim, Jannicke, Tvedestrand kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Postjournal 1 januar til 31 desember 2009 og 2010.zip

    7.6M Download

Sakstittel: Forespørsel om innsyn - generelle henvendelser 2016 - 2019
Saksdato: 07.12.2015

Foreløpig svar på henvendelse

Vedlagt følger postlister for 2009 og 2010.

 

Ulike omstendigheter har medført til at det har tatt tid, vi beklager
dette.

 

Du vil få oversendt resterende lister så snart det lar seg gjøre.

 

Med vennlig hilsen

Jannicke Norheim
Administrativ støtteenhet

Norheim, Jannicke, Tvedestrand kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Postjournal 1 januar 31 desember 2011 og 2012.zip

    8.4M Download

Sakstittel: Forespørsel om innsyn - generelle henvendelser 2016 - 2019
Saksdato: 07.12.2015

Foreløpig svar på henvendelse

Vedlagt oversendes postjournal for 2011 og 2012.

Med vennlig hilsen

Jannicke Norheim
Administrativ støtteenhet

Hallvard Nygård

Kjære Tvedestrand kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Tvedestrand kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Postjournal for 2008 - 2018, Tvedestrand».

Har mottatt 2008 til 2012.
Venter enda de resterende årene:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/postjo...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Hallvard Nygård

Kjære Tvedestrand kommune,

Hvordan ligger det an med behandling av klagen?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård