Postjournal for 2008 - 2018, Brønnøy

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Brønnøy Postmottak, Brønnøy kommune

Din henvendelse er mottatt av Brønnøy kommune og vil bli videreformidlet
for behandling.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både
inngående og utgående e-post blir vurdert for eventuell journalføring i
kommunens sak-/arkivsystem.

 

Brønnøy Postmottak, Brønnøy kommune

Hei

Postjournal fra 13. april og til dags dato, kan søkes opp i postjournalen på vår hjemmeside.
På grunn av ferieavvikling til og med 20.august, har vi ikke mulighet for å vurdere og eventuelt sende resterende år.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Brønnøy kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1304]]
Sendt: 15. juli 2018 23:06
Til: Brønnøy Postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Brønnøy

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1304]

Er [Brønnøy kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Brønnøy kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Brønnøy Postmottak,

Ok. Venter svar etter 20. august da.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Brønnøy Postmottak, Brønnøy kommune

Din henvendelse er mottatt av Brønnøy kommune og vil bli videreformidlet
for behandling.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både
inngående og utgående e-post blir vurdert for eventuell journalføring i
kommunens sak-/arkivsystem.

 

Brønnøy Postmottak, Brønnøy kommune

Hei

Rettelse:

Fra 13. april 2015 og til dags dato, kan postjournalen søkes opp på vår hjemmeside.
På grunn av ferieavvikling til og med 20.august, har vi ikke mulighet for å vurdere og eventuelt sende resterende år.

Med vennlig hilsen
Postmottak
Brønnøy kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1304]]
Sendt: 15. juli 2018 23:06
Til: Brønnøy Postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Brønnøy

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1304]

Er [Brønnøy kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Brønnøy kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Hallvard Nygård

Kjære Brønnøy Postmottak,

Hvor finner jeg eldrer postlister/journalposter på deres nettside?
På innsynsløsningen https://einnsyn.evps.no/einnsyn-bro/ har jeg hentet ut 2018-05-14 til 2018-07-10 (noen dager siden nedlasting er kjørt - så har ikke de aller siste).

Dersom 2015 til 2017/2018 ligger som PDF et sted på nettsiden, så er det tilstrekkelig for de årene.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Brønnøy Postmottak, Brønnøy kommune

Din henvendelse er mottatt av Brønnøy kommune og vil bli videreformidlet
for behandling.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både
inngående og utgående e-post blir vurdert for eventuell journalføring i
kommunens sak-/arkivsystem.

 

Brønnøy Postmottak, Brønnøy kommune

1 Attachment

Hei

 

Hvis du skriver inn datoene på velg datosøk, så får du opp journal eldre
enn 3 mnd.

 

Vi har 3 dager forsinkelse på publisering av postlisten.

 

 

Med vennlig hilsen

Brønnøy kommune

postmottak

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1304]]
Sendt: 20. juli 2018 09:08
Til: Brønnøy Postmottak
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018,
Brønnøy

 

Kjære Brønnøy Postmottak,

 

Hvor finner jeg eldrer postlister/journalposter på deres nettside?

På innsynsløsningen [1]https://einnsyn.evps.no/einnsyn-bro/ har jeg hentet
ut 2018-05-14 til 2018-07-10 (noen dager siden nedlasting er kjørt - så
har ikke de aller siste).

 

Dersom 2015 til 2017/2018 ligger som PDF et sted på nettsiden, så er det
tilstrekkelig for de årene.

 

Med vennlig hilsen,

 

Hallvard Nygård

 

vis sitert seksjon

Hallvard Nygård

Kjære Brønnøy Postmottak,

Takk for tipset. Har da fått hentet ned 2016 til 2018 og deler av 2015. Henvendelsen min gjelder da 2008 til 2015.

Venter da til 20. august på svar ang. resten.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Brønnøy Postmottak, Brønnøy kommune

Din henvendelse er mottatt av Brønnøy kommune og vil bli videreformidlet
for behandling.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både
inngående og utgående e-post blir vurdert for eventuell journalføring i
kommunens sak-/arkivsystem.

 

Cathrine Aune, Brønnøy kommune

1 Attachment

Hei!

Da er vi på plass etter sommeren og vedlagt følger postjournaler fra 01.01.08 - 13.04.15. Disse blir sendt i 8 forsendelser grunnet størrelse. Den 01.05.10 gikk vi over til nytt sak-system, derfor den oppdelingen i 2010.

Vedlagt følger første forsendelse datert 01.01.08 - 31.12.09

Med vennlig hilsen

Cathrine Aune
Brønnøy kommune
Arkivleder – vikar
Telefonnummer 75 01 20 06
www.bronnoy.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1304]]
Sendt: 29. juli 2018 09:02
Til: Brønnøy Postmottak
Emne: Re: SV: SV: innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2018, Brønnøy

Kjære Brønnøy Postmottak,

Takk for tipset. Har da fått hentet ned 2016 til 2018 og deler av 2015. Henvendelsen min gjelder da 2008 til 2015.

Venter da til 20. august på svar ang. resten.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Brønnøy Postmottak, Brønnøy kommune

1 Attachment

Hei!

Vedlagt følger andre forsendelse - datert 01.01.09 - 31.12.10.

Med vennlig hilsen

Cathrine Aune
Brønnøy kommune
Arkivleder – vikar
Telefonnummer 75 01 20 06
www.bronnoy.kommune.no

Brønnøy Postmottak, Brønnøy kommune

1 Attachment

Hei!

Vedlagt følger tredje forsendelse - datert 01.01.10 - 30.04.10.

Med vennlig hilsen

Cathrine Aune
Brønnøy kommune
Arkivleder – vikar
Telefonnummer 75 01 20 06
www.bronnoy.kommune.no

Cathrine Aune, Brønnøy kommune

1 Attachment

Hei!

Vedlagt følger fjerde forsendelse - datert 01.05.10 - 30.04.11.

Med vennlig hilsen

Cathrine Aune
Brønnøy kommune
Arkivleder – vikar
Telefonnummer 75 01 20 06
www.bronnoy.kommune.no

Cathrine Aune, Brønnøy kommune

1 Attachment

Hei!

Vedlagt følger femte forsendelse - datert 01.05.11 - 30.04.12.

Med vennlig hilsen

Cathrine Aune
Brønnøy kommune
Arkivleder – vikar
Telefonnummer 75 01 20 06
www.bronnoy.kommune.no

Cathrine Aune, Brønnøy kommune

1 Attachment

Hei!

Vedlagt følger sjette forsendelse - datert 01.05.12 - 30.04.13.

Med vennlig hilsen

Cathrine Aune
Brønnøy kommune
Arkivleder – vikar
Telefonnummer 75 01 20 06
www.bronnoy.kommune.no

Cathrine Aune, Brønnøy kommune

1 Attachment

Hei!

Vedlagt følger syvende forsendelse - datert 01.05.13 - 30.04.14.

Med vennlig hilsen

Cathrine Aune
Brønnøy kommune
Arkivleder – vikar
Telefonnummer 75 01 20 06
www.bronnoy.kommune.no

Cathrine Aune, Brønnøy kommune

1 Attachment

Hei!

Vedlagt følger åttende og siste forsendelse - datert 01.05.14 - 13.04.15 , da håper jeg at du har fått alt det du etterspurte.

Ha en fin dag :-)

Med vennlig hilsen

Cathrine Aune
Brønnøy kommune
Arkivleder – vikar
Telefonnummer 75 01 20 06
www.bronnoy.kommune.no