Postjournal for 2008 - 2018, Bjugn

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Hallvard Nygård

Hei!

Søker innsyn i offentlig journal (postliste) for følgende år:
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008

I og med at datamengden kan bli stor, må dere trolig sende svar i flere eposter. Filene må være maskinlesbare (ikke bilder). Dersom det postliste kun finnes i papirform for noen av årstallene, så er det ikke nødvendige å sende over disse. Ønsker kun elektroniske.

Minner om at journalen må innehold mimimum journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne samt datering på dokumentet. Ref forskrift om offentlige arkiv, § 10.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav. Dersom svar uteblir etter fem dager vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Oversendelse av dokumentene skal skje uten ugrunnet opphold etter svaret og innen rimelig tid. Det er for min del ok at filene sendes over i løp av 1-2 uker dersom dette er varslet i svaret.

Bjugn Postmottak, Bjugn kommune

Vi bekrefter å ha mottatt deres henvendelse via e-postadressen
[Bjugn kommune henvendelses-e-postadresse]

Henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende eller rette
virksomhet i kommunen.
Henvendelser som krever svar besvares så snart som mulig.

E-post fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig e-post
arkiveres og blir dermed synlig på postlista.

We confirm the reception of your e-mail to [Bjugn kommune henvendelses-e-postadresse]

Your e-mail will be forwarded to the person or department in question and
answered as soon as possible.

 

E-mail communication with Bjugn municipality is considered public domain.

E-mails deemed to be of public interest will be filed appropriately and
will therefore be visible on our communication lists.

Melum Solveig, Bjugn kommune

2 Attachments

Hei!

 

Bjugn kommune er en meroffentlig kommune, og alle våre dokumenter i
saksbehandlingen og politiske utvalg  er å finne via vår innsynsmodul.   
Her finner dere postjournal og offentlige fulltekstdokumenter.

 

Se; https://www.bjugn.kommune.no/innsyn/

 

Jeg har i dag allikevel produsert journaler for årene 2015, 2016, 2017 og
2018.    Disse blir i dag oversendt som vedlegg til flere e-poster…..  Som
et eksempel er journalen for årets måneder på 2 486 sider.

 

Vi skiftet arkivbase fra fellesbase med Ørland kommune til base hos
driftsmiljø Fosen IKT 1.1.15.

 

Ta kontakt om noe er uklart!

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Melum Solveig, Bjugn kommune

2 Attachments

 

 

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Melum Solveig, Bjugn kommune

2 Attachments

 

 

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Melum Solveig, Bjugn kommune

2 Attachments

 

 

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Melum Solveig, Bjugn kommune

2 Attachments

 

 

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Melum Solveig, Bjugn kommune

2 Attachments

 

 

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Melum Solveig, Bjugn kommune

2 Attachments

 

 

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Melum Solveig, Bjugn kommune

2 Attachments

 

Dette er siste e-post.

 

Til informasjon: Journalen inneholder dokumenttypene I, U, X, N og S.

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Hallvard Nygård

Kjære Melum Solveig,

Bekrefter mottak av 2015 til 2018. Takk!

Vil 2008 til 2014 også bli sendt men tar noe lenger tid å hente ut?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Melum Solveig, Bjugn kommune

2 Attachments

Ja, kjære Hallvard!
Det tok 1 time å hente journalene for 2008 - 2014 fra avsluttet arkivbase.
Kjekt med alt som er digitalt.
Forsøker å sende et år om gangen....

Ha en fin dag!

Med hilsen
Solveig Melum
arkivleder
www.bjugn.kommune.no
[epostadresse]
Tlf. 72 51 95 08
Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig på postlista.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1312]]
Sendt: 20. juli 2018 09:04
Til: Melum Solveig <[epostadresse]>
Emne: Re: Journal september - desember 2017

Kjære Melum Solveig,

Bekrefter mottak av 2015 til 2018. Takk!

Vil 2008 til 2014 også bli sendt men tar noe lenger tid å hente ut?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Melum Solveig, Bjugn kommune

3 Attachments

 

 

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Melum Solveig, Bjugn kommune

3 Attachments

 

 

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Melum Solveig, Bjugn kommune

3 Attachments

 

 

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Melum Solveig, Bjugn kommune

3 Attachments

 

 

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Melum Solveig, Bjugn kommune

3 Attachments

 

 

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Melum Solveig, Bjugn kommune

3 Attachments

 

 

 

Med hilsen

Solveig Melum

arkivleder

[1]www.bjugn.kommune.no

[epostadresse]

Tlf. 72 51 95 08

Alf Nebbs gt 2, 7160 Bjugn

[2]cid:image003.jpg@01D1731F.C5577A80

_________________________________________________________________________________________________

Epost fra og til Bjugn kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost
arkiveres og blir dermed synlig på [3]postlista.

 

 

References

Visible links
1. http://www.bjugn.kommune.no/
3. http://einnsyn.fosendrift.no/bjugn/

Hallvard Nygård

Kjære Melum Solveig,

Bekrefter mottak av de forespurte postlistene.
Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Melum Solveig, Bjugn kommune

 

Hei!

Ferie tilbake 27.8.18

 

Viktig melding sendes [Bjugn kommune henvendelses-e-postadresse]