Parkeringavdelingens uniformsreglement

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg har reflektert litt over organiseringen av parkeringsavdelingen til Hr. Samuelsen.

Det ville derfor være meget interessant å få innsyn i organiseringen av Hr. Samuelsens avdeling, med dertil hørende reglement for uniformering og markering av rang ved striper.

Ut av ren interesse er det også svært interessant å få vite om denne type uniformering er vanlig omkring i landets kommuner.
Jeg ser at det blir stilt noen spørsmål også i de herværende aviser om denne organiseringen.

Vh
Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

Fredrikstad kommune

Parkering og transport i Fredrikstad kommune har normert uniformering
etter en standard gitt av bransjeforbundet NORPARK. Striper for markering
av organisatorisk plassering og rang er frivillig. I Oslo kommune for
eksempel, benyttes stjerner for formålet.
Virksomheten har en standard hierarkisk organisasjon med tre
hovedprosesser som tjenesteleveranser, parkering, ferge og vakt og
sikring.

Frode Samuelsen