Oversikt over representanter og verger i hele landet

Venter på klagebehandling.

Kjære Statens sivilrettsforvaltning,

Kan dere hjelpe med en oversikt over godkjente verger og representanter i hele landet? Det gjelder alle verger og representanter som er registrert på deres nettsider vergemal.no .

Listen må vise:
1) Navn
2) Fødselsår
3) Kjønn
4) Telefonnummer
5) E-postadresse
6) Antall aktive vergeoppdrag for voksne
7) Antall aktive representantoppdrag for mindreårige asylsøkere
8) Antall aktive vergeoppdrag for mindreårige asylsøkere

Det aner oss at sivilrettsforvaltningen muligens vil vise til de ulike Fylkesmennene for en slik oversikt. Etter hva vi forstår er SRF eier av databasen bak vergemal.no. Slik sett plikter sivilrettsforvaltningen etter hva vi kan forstå å selvstendig vurdere denne begjæringen. Det blir også lettere for både forvaltningen og for oss å få oversikten, uten å måtte gå til alle embetene. Slik sett tjener alle på at sivilrettsforvaltningen behandler denne begjæringen om innsyn.

Tusen takk på forhånd, og riktig god helg.

Med vennlig hilsen,

Navn Navnesen

post@sivilrett.no, Statens sivilrettsforvaltning

Takk for din henvendelse.

 

Krever henvendelsen din skriftlig saksbehandling, vil du få svar pr. brev
(ikke e-post). Du må oppgi navn og adresse for at vi skal kunne svare deg
pr. post. Statens sivilrettsforvaltnings saksbehandlingstid kan variere
fra sak til sak. For nærmere informasjon ber vi deg besøke våre nettsider
[1]www.sivilrett.no.

 

Hvis vi ikke trenger å saksbehandle henvendelsen din, vil du få svar på
e-post i løpet av kort tid.

 

Tenk personvern! Vanlig e-post som sendes over internett, kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
saker oppfordrer vi deg til å bruke vanlig brevpost.

 

Vår postadresse er:

Statens sivilrettsforvaltning

Postboks 8027 Dep

0030 Oslo

 

Med hilsen

 

Statens sivilrettsforvaltning

References

Visible links
1. http://www.sivilrett.no/

Kjære Statens sivilrettsforvaltning,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statens sivilrettsforvaltning sin håndtering av min innsynshenvendelse «Oversikt over representanter og verger i hele landet».

Min henvendelse er ikke besvart.
Offentleglova sier at henvendelser som gjelder innsyn skal besvares innen 5 dager. Vennligst send klagen til departementet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/oversi...

Med vennlig hilsen,

Navn Navnesen

post@sivilrett.no, Statens sivilrettsforvaltning

Takk for din henvendelse.

 

Krever henvendelsen din skriftlig saksbehandling, vil du få svar pr. brev
(ikke e-post). Du må oppgi navn og adresse for at vi skal kunne svare deg
pr. post. Statens sivilrettsforvaltnings saksbehandlingstid kan variere
fra sak til sak. For nærmere informasjon ber vi deg besøke våre nettsider
[1]www.sivilrett.no.

 

Hvis vi ikke trenger å saksbehandle henvendelsen din, vil du få svar på
e-post i løpet av kort tid.

 

Tenk personvern! Vanlig e-post som sendes over internett, kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
saker oppfordrer vi deg til å bruke vanlig brevpost.

 

Vår postadresse er:

Statens sivilrettsforvaltning

Postboks 8027 Dep

0030 Oslo

 

Med hilsen

 

Statens sivilrettsforvaltning

References

Visible links
1. http://www.sivilrett.no/

Kristine Hagtvedt Holte, Statens sivilrettsforvaltning

1 Attachment

Navn Navnesen,

 

Statens sivilrettsforvaltning viser til begjæring om innsyn av 25. august
2015.

 

Vedlagt er foreløpig svar i saken.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Kristine Hagtvedt Holte

Førstekonsulent

 

Statens sivilrettsforvaltning

Telefon 22 99 13 87

[1]www.sivilrett.no

 

P Tenk på miljøet, ikke ta utskrift av e-posten med mindre det er helt
nødvendig.

 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Statens sivilrettsforvaltning.
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the
intended recipient, please notify the Norwegian Civil Affairs Authority
immediately

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.sivilrett.no/

Kjære Kristine Hagtvedt Holte,

Takk for foreløpig svar.
Jeg ser imidlertid at det foreløpige svaret er datert 30.08, mens det først er sendt til meg den 01.09. Har Sivilrettsdirektøren tilbakedatert brevet?

Med vennlig hilsen,

Navn Navnesen

Kristine Hagtvedt Holte, Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning viser til din henvendelse vedrørende foreløpig svar.

Dokumentet "foreløpig svar" ble opprettet 30. august 2017, men ble først ferdigstilt i dag. Det er en feil at datoen ved utsendelsen av brevet "foreløpig svar" ikke ble rettet til dagens dato, 1. september 2017. Datoen på brevet er således ikke tilbakestilt. Statens sivilrettsforvaltning beklager feilen.

Med vennlig hilsen
 
Kristine Hagtvedt Holte
Førstekonsulent
 
Statens sivilrettsforvaltning
Telefon 22 99 13 87
www.sivilrett.no
 
 Tenk på miljøet, ikke ta utskrift av e-posten med mindre det er helt nødvendig.
 
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Statens sivilrettsforvaltning. This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Norwegian Civil Affairs Authority immediately
 
 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Navn Navnesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #414]]
Sendt: 1. september 2017 15:53
Til: Kristine Hagtvedt Holte
Emne: Re: Foreløpig svar

Kjære Kristine Hagtvedt Holte,

Takk for foreløpig svar.
Jeg ser imidlertid at det foreløpige svaret er datert 30.08, mens det først er sendt til meg den 01.09. Har Sivilrettsdirektøren tilbakedatert brevet?

Med vennlig hilsen,

Navn Navnesen

vis sitert seksjon

Kjære Kristine Hagtvedt Holte,

Tusen takk for at du klargjorde dette.
Når forvaltningen bruker 2-3 dager på å sende ut et foreløpig svar så kan jeg godt forstå at fem dager er litt kort frist for å besvare en innsynsbegjæring.

Riktig god helg.

Med vennlig hilsen,

Navn Navnesen

Kristine Hagtvedt Holte, Statens sivilrettsforvaltning

2 Attachments

Statens sivilrettsforvaltning viser til anmodning om innsyn av 25. august
2017, vedrørende oversikt over godkjente verger og representanter i Norge.

Statens sivilrettsforvaltning gir delvis innsyn i opplysningene.
Avgjørelsen og statistisk oversikt følger vedlagt.

 

Med vennlig hilsen

 

Kristine Hagtvedt Holte

Førstekonsulent

 

Statens sivilrettsforvaltning

Telefon 22 99 13 87

[1]www.sivilrett.no

 

P Tenk på miljøet, ikke ta utskrift av e-posten med mindre det er helt
nødvendig.

 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Statens sivilrettsforvaltning.
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the
intended recipient, please notify the Norwegian Civil Affairs Authority
immediately

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.sivilrett.no/

Kjære Statens sivilrettsforvaltning,

Tusen takk for svar.
Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Statens sivilrettsforvaltning sin håndtering av min innsynshenvendelse «Oversikt over representanter og verger i hele landet».

At en del representanter og verger har hemmelig adresse, betyr ikke at navn, telefonnummer og e-postadresse ikke kan gis ut. Jeg ber derfor om at dere revurderer dette.

Alternativt kan jeg godta å få en oversikt over representanter og verger, uten hemmelig adresse, med e-postadresse, navn og telefonnummer. Vergene og representantene med hemmelig adresse kan unntas. En antar at dette må være tydelig merket i databasen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/oversi...

Med vennlig hilsen,

Navn Navnesen

post@sivilrett.no, Statens sivilrettsforvaltning

Takk for din henvendelse.

 

Krever henvendelsen din skriftlig saksbehandling, vil du få svar pr. brev
(ikke e-post). Du må oppgi navn og adresse for at vi skal kunne svare deg
pr. post. Statens sivilrettsforvaltnings saksbehandlingstid kan variere
fra sak til sak. For nærmere informasjon ber vi deg besøke våre nettsider
[1]www.sivilrett.no.

 

Hvis vi ikke trenger å saksbehandle henvendelsen din, vil du få svar på
e-post i løpet av kort tid.

 

Tenk personvern! Vanlig e-post som sendes over internett, kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
saker oppfordrer vi deg til å bruke vanlig brevpost.

 

Vår postadresse er:

Statens sivilrettsforvaltning

Postboks 8027 Dep

0030 Oslo

 

Med hilsen

 

Statens sivilrettsforvaltning

References

Visible links
1. http://www.sivilrett.no/

Kristine Hagtvedt Holte, Statens sivilrettsforvaltning

5 Attachments

Statens sivilrettsforvaltning viser til din klage av 5. september 2017.

 

Statens sivilrettsforvaltning har ikke funnet grunn til å endre avgjørelse
om innsyn datert 4. september 2017. Saken oversendes følgelig til Justis-
og beredskapsdepartementet for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven §
33 fjerde ledd.

 

Vedlagt følger:

-        Kopi av oversendelse av klage over vedtak om delvis innsyn til
Justis- og beredskapsdepartementet av 6. september 2017

-        Klage av 5. september 2017

-        Statens sivilrettsforvaltnings vedtak av 4. september 2017, med
vedlegg av statistikk

-        Begjæring om innsyn av 25. august 2017

 

 

Med vennlig hilsen

 

Kristine Hagtvedt Holte

Førstekonsulent

 

Statens sivilrettsforvaltning

Telefon 22 99 13 87

[1]www.sivilrett.no

 

P Tenk på miljøet, ikke ta utskrift av e-posten med mindre det er helt
nødvendig.

 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet
til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er
feilsendt, vennligst slett den og kontakt Statens sivilrettsforvaltning.
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the
intended recipient, please notify the Norwegian Civil Affairs Authority
immediately

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.sivilrett.no/

Kjære Kristine Hagtvedt Holte,

Takk for kopi av at dere har sendt min klage til Det kongelige Justis- og Beredskapsdepartementet.

I mellomtiden trenger jeg innsyn i det samme som jeg allerede har fått innvilget - nemlig en slik "anonymisert liste" som dere har gitt meg, men denne gangen trenger jeg også å vite hvilken Fylkesmann som har ansvaret for vergen.

Det hadde også vært fint om dere kunne bekrefte at listen dere allerede har sendt meg bare innebærer aktive vergemål eller representantoppdrag, og ikke avsluttede oppdrag?

Og neste gang er det fint om dere sender listen i excel-format, eller et maskinlesbart format så min tallknuserdatamaskin kan lese den :) Håper å få svar fra Justisdepartementet snart også!

Med vennlig hilsen,

Navn Navnesen