Oppstilling av lønn testledere

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Jeg ønsker innsyn i hva deres testledere har i lønn. Om mulig ønsker jeg også å vite deres alder og formelle kompetanse.

Med vennlig hilsen,
Lisen Johansen

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet eller besvart via denne e-postadressen. Du kan få mer informasjon på denne lenken: http://www.udi.no/kontakt-oss/. Dette er et automatisk svar, og du kan ikke svare på denne e-posten. Takk for førespurnaden din. Spørsmål om enkeltsaker, innsending av tilleggsdokument, framgangsmåtar og søknadsprosessar blir ikkje handsama eller svart på via denne e-postadressa. Du kan få meir informasjon på denne lenka: http://www.udi.no/kontakt-oss/. Dette er eit automatisk svar, og du kan ikkje svare på denne e-posten. Thank you for your inquiry. Please note that questions concerning individual cases, submission of additional documents, procedures and application processes will not be processed or answered via this email address. For more information please follow this link: http://www.udi.no/en/contact-us/. This is an automatic response and you cannot reply to this email. Utlendingsdirektoratet (UDI) Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo Telefon: 23 35 15 00, www.udi.no The Norwegian Directorate of Immigration (UDI) P.O. Box 8108 Dep, N-0032 Oslo, Norway Telephone: +47 23 35 15 00, www.udi.no

Gerd Marie Larsen, UDI - Utlendingsdirektoratet

Hei.

Pr nå har Utlendingsdirektoratet 3 testledere.
Alder 43, årslønn kr 800.00.,-. Utdannet Dataingeniør/Høgskole
Alder 54, årslønn kr 742.400,-. Utdannet ADB-Kandidat Studiekurs i informasjonsteknologi.
Alder 53, årslønn kr 798.150,-. Utdannet Master of Science in Information Systems and Technology.

Alle har diverse kurs og sertifiseringer, samt lang jobberfaring fra IT.

Mvh

Gerd Larsen
seniorrådgiver
HR-enheten

Utlendingsdirektoratet
www.udi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lisen Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #541]]
Sendt: torsdag 16. november 2017 22:23
Til: udi <[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Oppstilling av lønn testledere

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Jeg ønsker innsyn i hva deres testledere har i lønn. Om mulig ønsker jeg også å vite deres alder og formelle kompetanse.

Med vennlig hilsen,
Lisen Johansen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #541]

Er [UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til UDI - Utlendingsdirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Gerd Marie Larsen, UDI - Utlendingsdirektoratet

Hei.

Beklager. Ser at en 0 har forsvunnet i mitt svar, jeg korrigerer.

Pr nå har Utlendingsdirektoratet 3 testledere.
Alder 43, årslønn kr 800.000,-. Utdannet Dataingeniør/Høgskole
Alder 54, årslønn kr 742.400,-. Utdannet ADB-Kandidat Studiekurs i informasjonsteknologi.
Alder 53, årslønn kr 798.150,-. Utdannet Master of Science in Information Systems and Technology.

Alle har diverse kurs og sertifiseringer, samt lang jobberfaring fra IT.

Mvh
Gerd Larsen
UDI

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Gerd Marie Larsen
Sendt: tirsdag 21. november 2017 12:23
Til: 'Lisen Johansen' <[Innsyns-e-postadresse #541]>
Emne: Innsynsak 17-50-1 - Innsynsbegjæring - Sammenstilling av informasjon - Informasjon om testledere

Hei.

Pr nå har Utlendingsdirektoratet 3 testledere.
Alder 43, årslønn kr 800.00.,-. Utdannet Dataingeniør/Høgskole Alder 54, årslønn kr 742.400,-. Utdannet ADB-Kandidat Studiekurs i informasjonsteknologi.
Alder 53, årslønn kr 798.150,-. Utdannet Master of Science in Information Systems and Technology.

Alle har diverse kurs og sertifiseringer, samt lang jobberfaring fra IT.

Mvh

Gerd Larsen
seniorrådgiver
HR-enheten

Utlendingsdirektoratet
www.udi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lisen Johansen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #541]]
Sendt: torsdag 16. november 2017 22:23
Til: udi <[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Oppstilling av lønn testledere

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet,

Jeg ønsker innsyn i hva deres testledere har i lønn. Om mulig ønsker jeg også å vite deres alder og formelle kompetanse.

Med vennlig hilsen,
Lisen Johansen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #541]

Er [UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til UDI - Utlendingsdirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------