Nytt regjeringskvartal

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Ber om innsyn i sak 2017/3847.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-10 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Nytt regjeringskvartal - Tillegg til oppdragsbrev om forprosjekt

Deres begjæring om innsyn i dokument 10 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova Sikkerhetsloven § 11 og 12.
Merinnsyn er vurdert.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-13 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Redusert tilgjengelighet og bruk i regjeringskvartalet 2018

Deres begjæring om innsyn i dokument 13 i sak 17/3847 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 24 3. ledd 1. punktum .

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-17 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Referat fra koordineringmøte 160418 for forberedelse for riving

Deres begjæring om innsyn i dokument 17 i sak 17/3847 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 21.
Meroffentlighet er vurdert.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-18 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Redusert tilgjengelighet og bruk i regjeringskvartalet

Deres begjæring om innsyn i dokument 18 i sak 17/3847 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova 24. 3. ledd 1. punktum .

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/3847-26 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Anmodning om å finne et erstattende tilbud til gymsalen i R4 og sikre gode parkeringsforhold for sykler

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 26 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-27 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: RKV - Oppdrag om utredning av erstatning for gymsal og sykkelparkering

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 27 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-28 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Redusert tilgjengelighet og bruk av lokaler i regjeringskvartalet - Treningsfasiliteter

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 28 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-30 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Anmodning om å finne et erstattende tilbud til gymsalen i R4 og sikre gode parkeringsforhold for sykler

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 30 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-34 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Erstatning for gymsal i R4 og bortfall av sykkelparkering

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 34 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-35 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Redusert tilgjengelighet og bruk av lokaler i regjeringskvartalet - Treningsfasiliteter

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 35 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-36 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Erstatning for gymsal i R4 og bortfall av sykkelparkering

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 36 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-37 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Informasjon om redusert tilgjengelighet og bruk i regjeringskvartalet 2018 knyttet til nytt regjeringskvartal

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 37 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-38 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Informasjon om redusert tilgjengelighet og bruk i regjeringskvartalet 2018 knyttet til nytt regjeringskvartal

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 38 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-15 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Etappevis utbygging - alternativer

Deres begjæring om innsyn i dokument 15 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.
Merinnsyn er vurdert.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/3847-19 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Redusert tilgjengelighet og bruk i regjeringskvartalet 2018 - Plenumssal M17, Gymsal m17 og garasjeanlegget

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 19 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-20 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Redusert tilgjengelighet og bruk i regjeringskvartalet 2018 - Plenumssal M17, Gymsal m17 og garasjeanlegget

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 20 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-1 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Nytt regjeringskvartal - Oppdragsbrev forprosjekt

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-2 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Nytt regjeringskvartal - Oppdragsbrev om å starte arbeidet med forprosjektet

Deres begjæring om innsyn i dokument 2 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 14 1. ledd.
Merinnsyn er vurdert.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-3 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Nytt regjeringskvartal - omfanget av prosjektet

Deres begjæring om innsyn i dokument 3 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 14 1. ledd.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-4 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Nytt regjeringskvartal - antall ansatte

Deres begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 14 1. ledd.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-5 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Prosjekt Nytt regjeringskvartal - Statsbyggs styringsdokument

Deres begjæring om innsyn i dokument 5 i sak 17/3847 avslås delvis med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.
Meroffentlighet er vurdert.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 17/3847-6 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Prosjekt 1004910 Nytt regjeringskvartal - H102 Prosjektering - Tildelingsbeslutning - kopi av brev

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 6 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-7 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Prosjekt 1004910 Nytt regjeringskvartal - Oversendelse av plan

Deres begjæring om innsyn i dokument 7 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 21.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-8 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Uttalelse om traséføring for ny T-banetunnel ved regjeringskvartalet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 8 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-9 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Traséføring for ny T-banetunnel ved regjeringskvartalet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 9 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-11 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Nytt regjeringskvartal - prosess for riving

Deres begjæring om innsyn i dokument 11 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 14 1. ledd.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-12 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Prosjekt 1004910 - Nytt regjeringskvartal - Vurdering av støttefunksjoner

Deres begjæring om innsyn i dokument 12 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 3. ledd, jf. 1. ledd 1. punktum.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-14 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: RKV - Oppdrag om utredning i tilknytning til R4

Deres begjæring om innsyn i dokument 14 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 3. ledd, jf. 1. ledd 1. punktum.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-16 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Nytt regjeringskvartal - vurdering av støttefunksjoner

Deres begjæring om innsyn i dokument 16 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-22 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Nytt regjeringskvartal - vurdering av støttefunksjoner til R5

Deres begjæring om innsyn i dokument 22 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 3. ledd, jf. 1. ledd 1. punktum.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-25 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Oppdrag om utredning i tilknytning til R4

Deres begjæring om innsyn i dokument 25 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-29 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Klage over avslag på innsyn - Ber om utvidet begrunnelse og ny vurdering - 17/3847-11

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 29 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-31 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Etappevis utbygging - Svar på oppdragsbrev av 080917 - Tilleggsopplysninger

Deres begjæring om innsyn i dokument 31 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-32 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Erstatningslokaler i forbindelse med ombygging av kjellerområder

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 32 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 17/3847-33 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Krav om fornyet vurdering og utvidet begrunnelse i innsynssak

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 33 i sak 17/3847. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-23 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Behov for HC-plass, samt parkeringsbehov i juni måned

Deres begjæring om innsyn i dokument 23 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-24 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Behov for HC-plass, samt nyinnmeldt tilleggsbehov

Deres begjæring om innsyn i dokument 24 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak: 17/3847-21 Nytt regjeringskvartal - Forprosjektet
Dokument: Nytt regjeringskvartal - svar på oppdragsbrev

Deres begjæring om innsyn i dokument 21 i sak 17/3847 avslås med begrunnelse i offentleglova § 15 1. ledd 1. punktum.
Merinnsyn er vurdert.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

"Avgjerder etter denne lova kan påklagast til det forvaltningsorganet som er nærmast overordna det forvaltningsorganet som har gjort vedtaket", jf. off.loven § 32 første ledd.
Når avgjørelsen er fattet av et departement er Kongen i statsråd klageinstans. Hvis Kongen i statsråd fatter avgjørelse, er det ikke anledning til å klage til Sivilombudsmannen, jf. off.loven § 32 første ledd.

Den som har fått avslag, kan kreve en nærmere begrunnelse for avslaget, jf. off.loven § 31 annet ledd.

Eventuelle krav om begrunnelse eller klage sendes innen tre uker til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. off.loven § 31 annet ledd og forvaltningsloven § 29.