NVE-høring om AMS fra 2011

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Datatilsynet,

Dette gjelder sak 2011/210 - Norges vassdrags- og energidirektorat - Høring - Avanserte måle- og styringssystem (AMS) - Forslag til endring i forskrift 11 mars 1999 nr 301.

Kan dere sende meg kopi av dokumentene i saken? Kan dere også sende meg en journalutskrift av saken? Jeg er spesielt interessert i hvilket klassifiseringssystem og hvilken noark-klasse som sak og dokument er tildelt. Dette fremgår ikke fra einnsyn.no.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postkasse, Datatilsynet

2 Attachments

Hei,

Se vedlegg for innsyn i saksdokumenter.

Vennlig hilsen

Datatilsynet
v/Arkivet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 62
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #817]]
Sendt: mandag 23. april 2018 11.39
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - NVE-høring om AMS fra 2011

Kjære Datatilsynet,

Dette gjelder sak 2011/210 - Norges vassdrags- og energidirektorat - Høring - Avanserte måle- og styringssystem (AMS) - Forslag til endring i forskrift 11 mars 1999 nr 301.

Kan dere sende meg kopi av dokumentene i saken? Kan dere også sende meg en journalutskrift av saken? Jeg er spesielt interessert i hvilket klassifiseringssystem og hvilken noark-klasse som sak og dokument er tildelt. Dette fremgår ikke fra einnsyn.no.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #817]

Er [Datatilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Datatilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Datatilsynet,

Tusen takk for rask tilbakemelding. Det var akkurat det jeg trengte.

Kopien av høringssvaret fra Datatilsynet refererer til Datatilsynets veileder om AMS og Datatilsynets svar til EU om kartlegging innen området (antar energimarkedet) til EU sitt energipolitiske organ, Directorate Energy General. Hvor finner jeg disse? Er de journalført og tilgjengelig for innsyn i en annen sak? I så fall, kan dere sende meg saksnumrene?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Linda M. Torper Bystrøm, Datatilsynet

1 Attachment

Hei

Vedlagt finner du vedlegg til høringssvaret fra Datatilsynet.

Vennlig hilsen

Datatilsynet
v/Arkivet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 62
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #817]]
Sendt: mandag 23. april 2018 14.44
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - NVE-høring om AMS fra 2011

Kjære Datatilsynet,

Tusen takk for rask tilbakemelding. Det var akkurat det jeg trengte.

Kopien av høringssvaret fra Datatilsynet refererer til Datatilsynets veileder om AMS og Datatilsynets svar til EU om kartlegging innen området (antar energimarkedet) til EU sitt energipolitiske organ, Directorate Energy General. Hvor finner jeg disse? Er de journalført og tilgjengelig for innsyn i en annen sak? I så fall, kan dere sende meg saksnumrene?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #817]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------