NVE-høring om AMS fra 2009

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Datatilsynet,

Dette gjelder sak 2009/917 - Norges vassdrags- og energidirektorat - Høring - Avanserte måle- og styringssystem (AMS) - Tilleggshøring om forslag til endringer i forskrift 11 mars 1999 nr 301?

Kan dere sende meg kopi av dokumentene i saken? Kan dere også sende meg en journalutskrift av saken. Jeg er spesielt interessert i hvilket klassifiseringssystem og hvilken noark-klasse som sak og dokument er tildelt. Dette fremgår ikke fra einnsyn.no.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postkasse, Datatilsynet

2 Attachments

Hei,

Se vedlegg for innsyn i saksdokumenter.

Vennlig hilsen

Datatilsynet
v/Arkivet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 62
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #816]]
Sendt: lørdag 21. april 2018 18.19
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - NVE-høring om AMS fra 2009

Kjære Datatilsynet,

Dette gjelder sak 2009/917 - Norges vassdrags- og energidirektorat - Høring - Avanserte måle- og styringssystem (AMS) - Tilleggshøring om forslag til endringer i forskrift 11 mars 1999 nr 301?

Kan dere sende meg kopi av dokumentene i saken? Kan dere også sende meg en journalutskrift av saken. Jeg er spesielt interessert i hvilket klassifiseringssystem og hvilken noark-klasse som sak og dokument er tildelt. Dette fremgår ikke fra einnsyn.no.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #816]

Er [Datatilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Datatilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Datatilsynet,

Tusen takk for svaret. Jeg har problemer med å lese formatene til MS Word, og lurer dermed på om du kan sende journalutskriften som PDF i stedet for docx? Det ville være mer i tråd med forskrift om publisering, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/... >, hvilket jo kan være en fordel.

Universitetet i Oslo har en oppskrift om hvordan en lagrer PDF fra MS Word, https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f... , hvis det er nyttig.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postkasse, Datatilsynet

1 Attachment

Hei

Se vedlegg.

Vennlig hilsen

Datatilsynet
v/Arkivet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 62
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo

www.datatilsynet.no
www.personvernbloggen.no
www.twitter.com/datatilsynet
Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev
Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #816]]
Sendt: mandag 23. april 2018 15.19
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - NVE-høring om AMS fra 2009

Kjære Datatilsynet,

Tusen takk for svaret. Jeg har problemer med å lese formatene til MS Word, og lurer dermed på om du kan sende journalutskriften som PDF i stedet for docx? Det ville være mer i tråd med forskrift om publisering, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/... >, hvilket jo kan være en fordel.

Universitetet i Oslo har en oppskrift om hvordan en lagrer PDF fra MS Word, https://www.uio.no/tjenester/it/maskin/f... , hvis det er nyttig.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #816]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------