Norges instruks i narkotikakommisjonens første sesjon i 2017

Innsynshenvendelsen ble avvist av Helse- og omsorgsdepartementet.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Kunne jeg fått innsyn i dokument nr. 27 i sak 16/652?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Helse- og omsorgsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Norges instruks i narkotikakommisjonens første sesjon i 2017».

Hva er status på denne henvendelsen?

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/norges...

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak HOD, Helse- og omsorgsdepartementet

Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen
vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Helse- og omsorgsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of Health
and Care services. The contents will be read and the required action will
be taken as soon as possible.

Utstumo Eirik, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Attachments

Se vedlagte dokumenter