Melding om avvik - NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, sak (2019/1595)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Datatilsynet

Søker innsyn i:
- Sak 2019/1595, Melding om avvik - NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Kjære Datatilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Datatilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Melding om avvik - NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, sak (2019/1595)».

Henvendelsen av 25. september 2019 er ikke besvart. Etter Offentleglova skal innsynshenvendelser besvares uten ugrunnet opphold. Dere har ikke besvart denne i det heletatt.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/meldin...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postkasse, Datatilsynet

2 Attachments

Hei,

 

Dokument 19/01595-1 er unntatt offentlighet iht beskyttelsesinstruksen §§
2 og 3, jf offl § 13, jf fvl § 13. Det gis avslag på innsyn i dette
dokumentet.

Dokument 19/01592-2 utleveres.

Dokument 19/01595-3 er unntatt offentlighet iht beskyttelsesinstruksen §§
2 og 3, jf offl § 13, jf fvl § 13. Det gis avslag på innsyn i dette
dokumentet.

Dokument 19/01595-4 utleveres.

Dokument 19/01595-5 er unntatt offentlighet jf offl § 24, annet ledd,
2.punkt. Det gis avslag på innsyn i dette dokumentet.

Vedlegget til dokument 19/01595-6 er unntatt offentlighet jf offl § 24,
annet ledd, 2.punkt, og det gis avslag på innsyn i vedlegget.
Hoveddokumentet utleveres.

 

Avslag på krav om innsyn kan påklages til det forvaltningsorgan som er
nærmest overordnet, jf. offl § 32, og for Datatilsynet er dette Kommunal-
og moderniseringsdepartementet. Klagen sendes Datatilsynet innen 3 uker.

 

Vennlig hilsen

Datatilsynet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo
[1]www.datatilsynet.no
[2]www.personvernbloggen.no
[3]www.twitter.com/datatilsynet
[4]Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev

Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og
verdighet
[5]DT_logo_grå_RGB_150dpi

 

 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2241]>
Sendt: torsdag 3. oktober 2019 16.18
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Melding om avvik - NORWEGIAN
AIR SHUTTLE ASA, sak (2019/1595)

 

Kjære Datatilsynet,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Datatilsynet sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Melding om avvik - NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, sak
(2019/1595)».

 

Henvendelsen av  25. september 2019 er ikke besvart. Etter Offentleglova
skal innsynshenvendelser besvares uten ugrunnet opphold. Dere har ikke
besvart denne i det heletatt.

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[6]https://www.mimesbronn.no/request/meldin...

 

Med vennlig hilsen,

 

Hallvard Nygård

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[7][Innsyns-e-postadresse #2241]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[8]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.datatilsynet.no/
2. http://www.personvernbloggen.no/
3. http://www.twitter.com/datatilsynet
4. https://ext.mnm.as/s/2751/9366?pk_campai...
6. https://www.mimesbronn.no/request/meldin...
7. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2241]
8. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Datatilsynet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Datatilsynet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Melding om avvik - NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, sak (2019/1595)».

I henhold til Offentleglova §31 ønsker jeg nærare grunngiving for avslaget.

Ønsker også at dere svarer i henhold til Offentleglova §31 ang henvisning til lov:
"Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom § 13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som pålegg teieplikt."

Dere har gitt følgende henvisning:
"unntatt offentlighet iht beskyttelsesinstruksen §§2 og 3, jf offl § 13, jf fvl § 13"
Dere har ikke henvist korrekt til Offentleglova og har heller ikke henvist korrekt til forvaltningslova. Ledd, bokstav eller nummer.

Jeg ønsker også at dere vurderer merinnsyn for de dokumentene dere har gitt avslag på. Saken er allerede kjent i medier.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/meldin...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postkasse, Datatilsynet

2 Attachments

Hei,

 

Dokumentene i sak 19/01595 er nå offentlige, se vedlegg.

 

Vennlig hilsen

Datatilsynet
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon: (+47) 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo
Besøksadresse: Tollbugata 3, Oslo
[1]www.datatilsynet.no
[2]www.personvernbloggen.no
[3]www.twitter.com/datatilsynet
[4]Jeg vil abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev

Datatilsynet – i front for retten til selvbestemmelse, integritet og
verdighet
[5]DT_logo_grå_RGB_150dpi

 

 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2241]>
Sendt: fredag 4. oktober 2019 23.17
Til: Postkasse <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Melding om avvik - NORWEGIAN
AIR SHUTTLE ASA, sak (2019/1595)

 

Kjære Datatilsynet,

 

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

 

Jeg skriver for å klage på Datatilsynet sin håndtering av min
innsynshenvendelse «Melding om avvik - NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, sak
(2019/1595)».

 

I henhold til Offentleglova §31 ønsker jeg nærare grunngiving for
avslaget.

 

Ønsker også at dere svarer i henhold til Offentleglova §31 ang henvisning
til lov:

"Organet skal alltid vise til den føresegna som gir grunnlag for avslaget,
og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt. Dersom §
13 er grunnlag for avslaget, skal organet også vise til føresegna som
pålegg teieplikt."

 

Dere har gitt følgende henvisning:

"unntatt offentlighet iht beskyttelsesinstruksen §§2 og 3, jf offl § 13,
jf fvl § 13"

Dere har ikke henvist korrekt til Offentleglova og har heller ikke henvist
korrekt til forvaltningslova. Ledd, bokstav eller nummer.

 

Jeg ønsker også at dere vurderer merinnsyn for de dokumentene dere har
gitt avslag på. Saken er allerede kjent i medier.

 

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er
tilgjengelig via Internett fra denne adressen:
[6]https://www.mimesbronn.no/request/meldin...

 

Med vennlig hilsen,

 

Hallvard Nygård

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[7][Innsyns-e-postadresse #2241]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[8]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.datatilsynet.no/
2. http://www.personvernbloggen.no/
3. http://www.twitter.com/datatilsynet
4. https://ext.mnm.as/s/2751/9366?pk_campai...
6. https://www.mimesbronn.no/request/meldin...
7. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2241]
8. https://www.mimesbronn.no/help/officers