Liste over personlig bilskilt

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Ønsker en liste på alle registrerte personlige bilskilt. Jeg er i utgangspunktet kun ute etter det faktiske innholdet/navnet på disse personlige skiltene, og ikke annen personlig identifiserbar informasjon (f.eks. faktisk registreringsnummer på bil, eller navn/konkret adresse/tilsvarende).

Dersom det ikke bryter med personvern, så kan gjerne postnummer og poststed per registrering inkluderes.

Oversikten ønskes tilsendt i CSV-format eller annet elektronisk format som lett lar seg etterbehandle (Excel- og Word-format er ikke et slikt format).

Med vennlig hilsen,
Joachim Tingvold

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Ber om status på min henvendelse sendt 27.november, hvor jeg har bedt om innsyn/utdrag i/av personlige bilskilt. Etter loven skal henvendelsen besvares uten opphold, og dersom dere av forskjellige årsaker ikke har mulighet til dette, så skal dere informere om dette.

Med vennlig hilsen,
Joachim Tingvold

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Stensland Cecilia Patricia, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

 

Tester om denne adressen er riktig?

 

 

Med hilsen

Cecilia Stensland J

Dokumentasjonssenter Vegdirektoratet

Telefon: +47 22073918  

 

Vil du lære mer om Mime 360?

Her er [1]E-LÆRING og [2]ORDLISTE

 

 

References

Visible links
1. https://zero.comaround.com/link/f6401d74...
2. https://zero.comaround.com/link/51d122bc...

Kjære Stensland Cecilia Patricia,

Bekrefter mottak av din e-post, og at adressen er riktig.

Med vennlig hilsen,
Joachim Tingvold

Remøy Jan Tore, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Hei,

Innsynskravet ditt ble forsøkt besvart like etter vi mottok det, men vi fikk det i retur da avsenderadressen hos Mimes brønn ikke var gyldig.
Du finner vedlagt utttrekk av alle personlige bilskilt knyttet til kjøretøy pr. 11.12.2017.

Med hilsen
Jan Tore Remøy

Kontor: Kontor for kjøretøygodkjenning og registrering
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Telefon: +47 24016356 e-post/Lync: [epostadresse]
http://www.vegvesen.no e-post: [Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Firmapost
Sendt: 6. desember 2017 15:22
Til: Firmapost - VD <[epostadresse]>
Emne: VS: Klage over innsyn etter Offentleglova - Liste over personlig bilskilt

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Joachim Tingvold [mailto:[Innsyns-e-postadresse #556]]
Sendt: 6. desember 2017 15:16
Til: Firmapost <[epostadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Liste over personlig bilskilt

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Ber om status på min henvendelse sendt 27.november, hvor jeg har bedt om innsyn/utdrag i/av personlige bilskilt. Etter loven skal henvendelsen besvares uten opphold, og dersom dere av forskjellige årsaker ikke har mulighet til dette, så skal dere informere om dette.

Med vennlig hilsen,
Joachim Tingvold

vis sitert seksjon

Kjære Remøy Jan Tore,

Takk for tilbakemelding, samt utdraget.

Har dog noen tilbakemeldinger;

1) Det kan se ut som at listen ikke er komplett? Det er mange innslag/linjer som er blanke i flere av kolonnene, inkludert «KJM»-kolonnen (som ser ut til å være navnet på de personlige skiltene). Det ser ut til å være 3048 registreringer, hvorav kun 1234 av disse har innhold i «KJM»-kolonnen. Ber om verifikasjon på at 3048 er korrekt antall registrerte personlige bilskilt per 11.desember (slik at jeg vet at alt er kommet med), og ber også om et nytt dokument hvor «KJM»-kolonnen har verdier for alle registreringer.

2) Dokumentet ble overlevert i et ikke-åpent dataformat (.xlsx), og var i tillegg «korrupt» (klarte ikke å bli åpnet i standard Excel 2013 på Windows, samt siste variant av Excel for Mac). OpenOffice klarte dog å åpne dette, men er da usikker på om disse «blanke» kolonnene skyldes feil i utdrag, eller korrupt fil. Ber om at dokument oversendes i et åpent dataformat egnet for informasjon i kolonner (f.eks. CSV-format).

Med vennlig hilsen,
Joachim Tingvold

Remøy Jan Tore, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

1 Attachment

Hei,

Prøv denne, i CSV-format. 3048 er riktig antall pr. 11. desember, og ble vist korrekt her da jeg sendte den. Noe må ha skjedd med filen i oversendelsen.

Med hilsen
Jan Tore Remøy

Kontor: Kontor for kjøretøygodkjenning og registrering
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Telefon: +47 24016356 e-post/Lync: [epostadresse]
http://www.vegvesen.no e-post: [Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Joachim Tingvold [mailto:[Innsyns-e-postadresse #556]]
Sendt: 11. desember 2017 15:10
Til: Remøy Jan Tore <[epostadresse]>
Emne: Re: 17/218327-1 - Klage over innsyn etter Offentleglova - liste over personlig bilskilt

Kjære Remøy Jan Tore,

Takk for tilbakemelding, samt utdraget.

Har dog noen tilbakemeldinger;

1) Det kan se ut som at listen ikke er komplett? Det er mange innslag/linjer som er blanke i flere av kolonnene, inkludert «KJM»-kolonnen (som ser ut til å være navnet på de personlige skiltene). Det ser ut til å være 3048 registreringer, hvorav kun 1234 av disse har innhold i «KJM»-kolonnen. Ber om verifikasjon på at 3048 er korrekt antall registrerte personlige bilskilt per 11.desember (slik at jeg vet at alt er kommet med), og ber også om et nytt dokument hvor «KJM»-kolonnen har verdier for alle registreringer.

2) Dokumentet ble overlevert i et ikke-åpent dataformat (.xlsx), og var i tillegg «korrupt» (klarte ikke å bli åpnet i standard Excel 2013 på Windows, samt siste variant av Excel for Mac). OpenOffice klarte dog å åpne dette, men er da usikker på om disse «blanke» kolonnene skyldes feil i utdrag, eller korrupt fil. Ber om at dokument oversendes i et åpent dataformat egnet for informasjon i kolonner (f.eks. CSV-format).

Med vennlig hilsen,
Joachim Tingvold

vis sitert seksjon

Kjære Remøy Jan Tore,

Takker!

Bekrefter mottak av CSV-fil, som nå ser ut til å inneholde 3048 komplette innslag.

Med vennlig hilsen,
Joachim Tingvold