LAR Netts rapportering og søknad 2015 og 2017

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Helsedirektoratet,

Kunne jeg fått innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 17, 18, 19 og 20?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Postmottak (Ekstern post til arkivet), Helsedirektoratet

Takk for brevet. Vi sender det til behandling i rett avdeling.

 

 

Helsedirektoratet

Pb. 7000 St. Olavs plass

0130 Oslo

Tlf. 810 20 050

[1]www.helsedir.no

[2][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

 

 

Your inquiry has been received and forwarded to the relevant department.

 

Norwegian Directorate for Health

P.O.Box 7000 St Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway.

www.helsedir.no

[3][Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

References

Visible links
1. http://www.helsedir.no/
2. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Helsedirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

2 Attachments

Hei

 

Vi viser til deres til deres innsynskrav 10.april 2017. 

 

Svar på deres innsynskrav vil komme  på epost i flere omganger, da
dokumentene samlet har en filstørrelse  som er for stor til å sende det
samlet.

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 17, som er vedlagt.

 

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[1]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]]
Sendt: 10. april 2017 08:24
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - LAR Netts rapportering og søknad 2015
og 2017

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kunne jeg fått innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 17, 18, 19 og 20?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

References

Visible links
1. http://www.helsedirektoratet.no/
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

2 Attachments

Hei

 

Vi viser til deres til deres innsynskrav 10.april 2017. 

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 18, som er vedlagt.

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[1]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]]
Sendt: 10. april 2017 08:24
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - LAR Netts rapportering og søknad 2015
og 2017

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kunne jeg fått innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 17, 18, 19 og 20?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

References

Visible links
1. http://www.helsedirektoratet.no/
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

3 Attachments

Hei

 

Vi viser til deres til deres innsynskrav 10.april 2017. 

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 19, som er vedlagt.

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[1]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]]
Sendt: 10. april 2017 08:24
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - LAR Netts rapportering og søknad 2015
og 2017

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kunne jeg fått innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 17, 18, 19 og 20?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

References

Visible links
1. http://www.helsedirektoratet.no/
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

1 Attachment

 • Attachment

  Forel pig svar p s knad Bruker og p r rendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet.pdf

  271K Download View as HTML

Hei

 

Vi viser til deres til deres innsynskrav 10.april 2017. 

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 20, som er vedlagt.

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[1]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]]
Sendt: 10. april 2017 08:24
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - LAR Netts rapportering og søknad 2015
og 2017

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kunne jeg fått innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 17, 18, 19 og 20?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.helsedirektoratet.no/
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

1 Attachment

Hei

 

Vi viser til deres til deres innsynskrav 10.april 2017. 

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 21, som er vedlagt.

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[1]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.helsedirektoratet.no/
2. mailto:[epostadresse]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

2 Attachments

Hei

 

Vi viser til deres til deres innsynskrav 10.april 2017. 

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 22, som er vedlagt.

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[1]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

References

Visible links
1. http://www.helsedirektoratet.no/
2. mailto:[epostadresse]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

7 Attachments

 • Attachment

  til yvind Giav r i HD ang bekymring knyttet til LNN.pdf

  16.7M Download View as HTML

 • Attachment

  Til HD ang bekymringer i forhold til LNN LAR Nett Norge..pdf

  362K Download View as HTML

 • Attachment

  leasing LNN.pdf

  5.0M Download View as HTML

 • Attachment

  Landsforeningen mot Stoffmisbruk LMS og lokaleder Rita Lund.pdf

  782K Download View as HTML

 • Attachment

  purringer til daglig leder og organisasjonssekret r i LNN om dokumenter styret etterlyser innsikt i..pdf

  2.3M Download View as HTML

 • Attachment

  utkast til saksliste fra undertegnede i forbindelse med Styrem te i februar saker meldt inn av Signe Wiik og Lars Haugans henvendelse til Retr....pdf

  2.3M Download View as HTML

 • Attachment

  avtale om l nnstilskudd mellom daglig leder styreleder og organisasjonssekret r i 2012.pdf

  648K Download View as HTML

 

Hei

 

Vi viser til deres til deres innsynskrav 10.april 2017. 

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 23. Innsyns i dette dokumentene
sendes i to omganger, da filene i dokumentene er for store til å sende i
en epost. Se vedlagte dok.

 

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[1]www.helsedirektoratet.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

References

Visible links
1. http://www.helsedirektoratet.no/
2. mailto:[epostadresse]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

6 Attachments

 

Hei

 

Vi viser til deres til deres innsynskrav 10.april 2017. 

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 23, Del 2. Se vedlagte
filer/dokumenter.

 

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[1]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

References

Visible links
1. http://www.helsedirektoratet.no/
2. mailto:[epostadresse]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

1 Attachment

Hei

 

Vi viser til deres innsynskrav av 10.april 2017. 

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 29, som er vedlagt.

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[1]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

References

Visible links
1. http://www.helsedirektoratet.no/
2. mailto:[epostadresse]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

1 Attachment

Hei

 

Vi viser til deres innsynskrav av 10.april 2017.

 

+------------------------------------------------------------------------+
|Deres begjæring om innsyn i dokumentet 14/10760-30 – «Oversender |
|bekymringer knyttet til Lar-Nett Norge (LNN) sin søknad om statsstøtte |
|for 2017 og bemerkninger tilknyttet administrasjonen» er delvis avslått |
|i henhold til offl. § 13 (1), fvl. § 13 (1) nr. 1). Vedlagt kopi av |
|dokumentet er delvis avskjermet. |
+------------------------------------------------------------------------+

 

 

Vedtaket kan påklages i henhold til offentleglova § 32. Klagen må sendes
Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du har mottatt avslaget og merkes
”klage på delvis avslag på begjæring om innsyn”.

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[1]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

References

Visible links
1. http://www.helsedirektoratet.no/
2. mailto:[epostadresse]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

2 Attachments

 

Hei

 

Vi viser til deres innsynskrav av 10.april 2017. 

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 31, som er vedlagt.

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[1]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[3]www.helsedirektoratet.no

 

References

Visible links
1. http://www.helsedirektoratet.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.helsedirektoratet.no/

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

4 Attachments

Hei

 

Vi viser til din begjæring om innsyn datert 10. april 2017.

 

Din begjæring om innsyn i dokumentet 14/10760-32, 33, 34 og 35 er delvis
avslått i henhold til offl. § 13 (1), fvl. § 13 (1) nr. 1). Vedlagt kopi
av dokumentene som er delvis avskjermet.

 

Vedtaket kan påklages i henhold til offentleglova § 32. Klagen må sendes
Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du har mottatt avslaget og merkes
”klage på delvis avslag på begjæring om innsyn”.

 

 

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver 
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[1]www.helsedirektoratet.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[2]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

References

Visible links
1. http://www.helsedirektoratet.no/
2. mailto:[epostadresse]

Kjære Mei Ying Ng,

Tusen takk. Kunne jeg bedt om at dere forsøker å svare på riktig epost som hører sammen med innsynskravet, ellers kategoriserer Mimes Brønn det feil, og det blir ekstra jobb for administratorene der med å rydde i det?

Med vennlig hilsen,

Rusinnsyn

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

2 Attachments

 

Fra: Mei Ying Ng
Sendt: 11. april 2017 08:34
Til: [1][Innsyns-e-postadresse #343]
Kopi: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: 14/10760-22 - Informerer om oversendelse av dokumentasjon i
forbindelse med bekymringer knyttet til LAR-nett Norge (LNN)

 

Hei

 

Vi viser til deres til deres innsynskrav 10.april 2017.

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 22, som er vedlagt.

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[2]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[3]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]
2. http://www.helsedirektoratet.no/
3. mailto:[epostadresse]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

1 Attachment

 

 

Fra: Mei Ying Ng
Sendt: 11. april 2017 08:44
Til: [1][Innsyns-e-postadresse #343]
Kopi: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: 14/10760-29 - Foreløpig svar - Bekymringsmelding knyttet til
LAR-nett Norge

 

Hei

 

Vi viser til deres innsynskrav av 10.april 2017.

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 29, som er vedlagt.

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[2]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[3]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]
2. http://www.helsedirektoratet.no/
3. mailto:[epostadresse]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

4 Attachments

 

 

Fra: Mei Ying Ng
Sendt: 11. april 2017 09:02
Til: [1][Innsyns-e-postadresse #343]
Kopi: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: 14/10760-32,33,34,35 - Delvis avslag i innsynskrav

 

Hei

 

Vi viser til din begjæring om innsyn datert 10. april 2017.

 

Din begjæring om innsyn i dokumentet 14/10760-32, 33, 34 og 35 er delvis
avslått i henhold til offl. § 13 (1), fvl. § 13 (1) nr. 1). Vedlagt kopi
av dokumentene som er delvis avskjermet.

 

Vedtaket kan påklages i henhold til offentleglova § 32. Klagen må sendes
Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du har mottatt avslaget og merkes
”klage på delvis avslag på begjæring om innsyn”.

 

 

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[2]www.helsedirektoratet.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[3]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]
2. http://www.helsedirektoratet.no/
3. mailto:[epostadresse]

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

2 Attachments

 

 

Fra: Mei Ying Ng
Sendt: 11. april 2017 08:56
Til: [1][Innsyns-e-postadresse #343]
Kopi: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: 14/10760-31 - Svar fra LAR Nett Norge - Del 1

 

 

Hei

 

Vi viser til deres innsynskrav av 10.april 2017.

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 31, som er vedlagt.

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[2]www.helsedirektoratet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[3]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[4]www.helsedirektoratet.no

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]
2. http://www.helsedirektoratet.no/
3. mailto:[epostadresse]
4. http://www.helsedirektoratet.no/

Mei Ying Ng, Helsedirektoratet

7 Attachments

 • Attachment

  til yvind Giav r i HD ang bekymring knyttet til LNN.pdf

  16.7M Download View as HTML

 • Attachment

  Til HD ang bekymringer i forhold til LNN LAR Nett Norge..pdf

  362K Download View as HTML

 • Attachment

  leasing LNN.pdf

  5.0M Download View as HTML

 • Attachment

  Landsforeningen mot Stoffmisbruk LMS og lokaleder Rita Lund.pdf

  782K Download View as HTML

 • Attachment

  purringer til daglig leder og organisasjonssekret r i LNN om dokumenter styret etterlyser innsikt i..pdf

  2.3M Download View as HTML

 • Attachment

  utkast til saksliste fra undertegnede i forbindelse med Styrem te i februar saker meldt inn av Signe Wiik og Lars Haugans henvendelse til Retr....pdf

  2.3M Download View as HTML

 • Attachment

  avtale om l nnstilskudd mellom daglig leder styreleder og organisasjonssekret r i 2012.pdf

  648K Download View as HTML

 

 

Fra: Mei Ying Ng
Sendt: 11. april 2017 08:38
Til: [1][Innsyns-e-postadresse #343]
Kopi: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: 14/10760-23 - Oversender dokumentasjon i forbindelse med bekymringer
knyttet til LAR-nett Norge (LNN) - Del 1

 

 

Hei

 

Vi viser til deres til deres innsynskrav 10.april 2017.

 

Det innvilges innsyn i sak 14/10760, dok 23. Innsyns i dette dokumentene
sendes i to omganger, da filene i dokumentene er for store til å sende i
en epost. Se vedlagte dok.

 

 

Vennlig hilsen

Mei Ying Ng
rådgiver
avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester
tlf. 810 20 050, mobil. 480 01 801

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 Oslo
[2]www.helsedirektoratet.no

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: rusinnsyn [[3]mailto:[epostadresse]]
Sendt: 10. april 2017 08:22
Til: Postmottak (Ekstern post til arkivet)
Emne: innsyn etter Offentleglova - Økonomisk mislighold i LAR Nett Norge

 

Kjære Helsedirektoratet,

 

Kan jeg få innsyn i saksnr. 2014/10760 dokumentnr. 21, 22, 23, 29, 30, 35,
34, 33, 32 og 31?

 

Med vennlig hilsen,

 

Rusinnsyn

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #343]
2. http://www.helsedirektoratet.no/
3. mailto:[epostadresse]