Landbruksministerens arbeidskontakt og kalender 2017

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Landbruks- og matdepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Landbruksministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar.

- Ministren sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak LMD, Landbruks- og matdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt av Landbruks- og matdepartementet.

Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Dette er en automatisk generert e-post som stadfestar at din førespurnad
er motteke av Landbruks- og matdepartementet .

Førespurnaden vert handsama så snart som mogleg.

 

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta, Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta..

Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.

 

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request to Norwegian Ministry of Agriculture and Food.

The request will be responded as soon as possible.

Postmottak LMD, Landbruks- og matdepartementet

1 Attachment

Vi viser til din henvendelse vedrørende innsyn i statsråd Dales kalender hittil i 2017.
Vedlagt følger en fil med oversikt over landbruks- og matministerens deltagelse i offentlige arrangementer i den aktuelle tidsperioden.

Statsrådens kalender er også tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/or...

Når det gjelder spørsmål om innsyn i landbruks- og matministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe mv. henviser vi til Statsministerens kontor.

Mvh
Postmottak LMD
Helga Storvik Pedersen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #402]]
Sendt: 18. august 2017 07.31
Til: Postmottak LMD <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Landbruksministerens arbeidskontakt og kalender 2017

Kjære Landbruks- og matdepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Landbruksministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar.

- Ministren sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #402]

Er [Landbruks- og matdepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Landbruks- og matdepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------