Kurs Big data

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Statens vegvesen - Vegdirektoratet,

Ber om innsyn i sak 2018/114524.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Firmapost, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
E-postmottaket vårt er bemannet hverdager fra klokken 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller se våre nettsider [1]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[2][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Takk for at du kontakta oss. E-posten vert send til ein saksbehandlar.
E-postmottaket vårt er bemanna kvardagar frå klokka 0800 til 1530.
For vegmelding, ring 175 eller sjå våre nettsider [3]www.vegvesen.no

Statens vegvesen
[4][epostadresse]
Telefon: 22073000 (kl. 0800-1530)

 

Thank you for your inquiry.
Your e-mail will be forwarded to an executive officer.

Our e-mail reception is open Monday to Friday between 8 a.m. and 3.30 p.m.
For traffic conditions, call 175 or see our website [5]www.vegvesen.no

Norwegian Public Roads Administration
[6][epostadresse]
Telephone: 22073000. International calls: + 47 22073000 (8 a.m. – 3.30
p.m.)

References

Visible links
1. http://www.vegvesen.no/
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.vegvesen.no/
4. mailto:[epostadresse]
5. http://www.vegvesen.no/
6. mailto:[epostadresse]

Steinsbu Kåre, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

9 Attachments

Hei!
Vi har delvis innvilget begjæring av innsyn i denne anskaffelsen jf forvaltningslova §13 . Vi har sladdet det vi har vurdert som forretningshemmeligheter som er i hovedsak enhetspriser.

Vedlagt ligger sladdet versjoner av alle dokumentene i denne saken. I tillegg er det lagt ved en skjermdump "Oversikt over dokumenter i saken".

Med hilsen
Kåre Steinsbu

Kontor: Anskaffelser
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 6706 Etterstad, 0609 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Telefon: +47 22073437 Mobil: +47 91369492 e-post/Lync: [epostadresse]
http://www.vegvesen.no e-post: [Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Firmapost - VD
Sendt: 9. juli 2018 10:48
Til: Stensholt Harald <[epostadresse]>
Kopi: Steinsbu Kåre <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Kurs Big data

Til orientering så har det kommet inn et innsynskrav på en sak du/dere er ansvarlig for - 18/114524- Vi har lagt inn innsynskravet som eget dokument, siden det ser ut til at hun vil ha flere av dokumentene. Innsynskravet ligger på 18/114524-6 og skal etter loven behandles innen 3 arbeidsdager.
Dokumentet er ikke fordelt ennå. Ligger på enhet 67120.

Mvh dokumentasjonssenteret VD

Kjære Steinsbu Kåre,

Takk.

Ber om en utvidet begrunnelse der dere kort forklarer hva annet enn enhetspriser som er sladdet, da jeg erfaringsmessig ikke får mer innsyn etter klage på enhetspriser, men vil vurdere å klage avhengig av hva annet som er sladdet.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Steinsbu Kåre, Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Hei!
I dokumentene er det sladdet kun enhetspriser og antall deltagere. Årsaken til at antall personer er sladdet er å unngå mulighet for å regne tilbake til enhetspris på de forskjellige prislinjene i prisskjemaet.

Med hilsen
Kåre Steinsbu

Kontor: Anskaffelser
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 6706 Etterstad, 0609 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Telefon: +47 22073437 Mobil: +47 91369492 e-post/Skype: [epostadresse]
http://www.vegvesen.no e-post: [Statens vegvesen - Vegdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1230]]
Sendt: 11. juli 2018 22:36
Til: Steinsbu Kåre <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Kurs Big data

Kjære Steinsbu Kåre,

Takk.

Ber om en utvidet begrunnelse der dere kort forklarer hva annet enn enhetspriser som er sladdet, da jeg erfaringsmessig ikke får mer innsyn etter klage på enhetspriser, men vil vurdere å klage avhengig av hva annet som er sladdet.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

vis sitert seksjon