Korrespondanse angående konsul Slawomir Kowalski

Venter på klagebehandling.

Stian Øby Johansen

Kjære Utenriksdepartementet,

Viser til følgende saker i norske medier:
- https://www.abcnyheter.no/nyheter/politi...
- https://www.tv2.no/nyheter/10365177/

Jeg ber med dette om innsyn i all korrespondanse mellom Norge og Polen angående spørsmålet om anmodningen om å hjemkalle og/eller erklære konsul Slawomir Kowalski "persona non grata". Jeg ber også om å få opplyst hva sakens nummer er, slik at jeg kan se listen over dokumenter på einnsyn.no

Med vennlig hilsen,
Stian Øby Johansen

Stian Øby Johansen

TIl den det måtte angå,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Korrespondanse angående konsul Slawomir Kowalski».

Det har nå gått snart to uker siden jeg sendte henvendelsen, og jeg har fortsatt ikke fått et svar på den. Jeg ber derfor om at henvendelsen behandles snarest.

PS: Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/korres...

Med vennlig hilsen,
Stian Øby Johansen