Korrespondanse angående konsul Slawomir Kowalski

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Stian Øby Johansen

Kjære Utenriksdepartementet,

Viser til følgende saker i norske medier:
- https://www.abcnyheter.no/nyheter/politi...
- https://www.tv2.no/nyheter/10365177/

Jeg ber med dette om innsyn i all korrespondanse mellom Norge og Polen angående spørsmålet om anmodningen om å hjemkalle og/eller erklære konsul Slawomir Kowalski "persona non grata". Jeg ber også om å få opplyst hva sakens nummer er, slik at jeg kan se listen over dokumenter på einnsyn.no

Med vennlig hilsen,
Stian Øby Johansen

Stian Øby Johansen

TIl den det måtte angå,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Utenriksdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Korrespondanse angående konsul Slawomir Kowalski».

Det har nå gått snart to uker siden jeg sendte henvendelsen, og jeg har fortsatt ikke fått et svar på den. Jeg ber derfor om at henvendelsen behandles snarest.

PS: Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/korres...

Med vennlig hilsen,
Stian Øby Johansen

Bjørndal, Martin, Utenriksdepartementet

3 Attachments

Kjære Stian Øby Johansen,

 

viser til din innsynsbegjæring av 30.1.2019.

 

Vi beklager at endelig tilbakemelding er noe forsinket.

 

Det gis innsyn i saken som følger:

Dokumentdato  
13.07.2018 Dokumentet utleveres delvis sladdet., jmf. off.l. § 13.1
25.01.2019 Dokumentet utleveres
23.06.2018 Dokumentet er unntatt offentlighet jmf. off.l. §§ 20.1 b) og
12 a)
03.07.2018 Dokumentet utleveres delvis sladdet, jmf. off.l. § 13.1
29.06.2018 Dokumentet er unntatt offentlighet jmf. off.l. § 20.1 b) og
12 a)
21.12.2018 Dokumentet utleveres delvis sladdet., jmf. off.l. § 13.1 og
14
13.3.2018 Dokumentet utleveres delvis sladdet., jmf. off.l. § 13.1 og
14
20.07.2018 Dokumentet utleveres delvis sladdet, jmf. off.l. § 13.1
05.04.2018 Dokumentet utleveres delvis sladdet, jmf. off.l. § 13.1
04.10.2018 Dokumentet utleveres delvis sladdet, jmf. off.l. § 13.1

 

 

 

 

Vi har vurdert meroffentlighet, men står også etter vurderingen fast ved å
unnta dokumentet som over.

 

Ved avslag kan begrunnelse for avslaget kreves innen tre uker fra mottak.

Vedtaket kan påklages etter offentlighetslovens § 32 første ledd.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Martin Bjørndal

Seniorrådgiver – Senior
Adviser
Utenriksdepartementet –
Ministry of Foreign Affairs
Diplomatseksjonen – Section
for Diplomatic Relations

+47 23 95 00 00
[1]www – [2]Facebook -
[3]Twitter - [4]Instagram

 

 

 

[5]02_NOUNSC_PINK__PAY_OFF_241

 

References

Visible links
1. https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id8...
2. https://www.facebook.com/Utenriksdeparte...
3. https://twitter.com/NorwayMFA?utm_source...
4. https://www.instagram.com/utenriksdept/?...