Klage på valgprotokoll 2019, Stavanger - Kommunestyrevalget 2019

Svar på denne henvendelsen er forsinket. I følge loven, så burde Stavanger kommune normal ha svart raskt og av (detaljer)

(Dette eposten har feil emne. Korrekt tittel står under)

TITTEL:
Klage på "Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2019" for Stavanger

KLAGE:
Resultatene som er presentert i disse dokumentene følger ikke kravene til Valgforskriften og kan derfor ikke godkjennes.

I følge "§ 41.Fastsetting av formular" av Valgforskriften [1] så er "Valgmyndighetene er forpliktet til å benytte fastsatte formularer".

I "D1.5 Merknad" og "D2.5 Merknad" så skal man føre opp:
"(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)"
"(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)"

I "Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2019" [2] for Stavanger så har ikke dette blitt gjort.

I D1.4 kan man se på avvikene på forhåndsstemmer, avvikene var for noen partier overraskende store. Årsaken til dette og måten det er kontrollert på er ikke forklart.

- Lib: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på -13.92% (-11 stemmer).
- PP: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på -1.26% (-6 stemmer).
- AP: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på +2.36% (+128 stemmer).
- SV: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på +4.39% (+52 stemmer).
- Høyre: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på +2.36% (+119 stemmer).
- Partiet De Kristne: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på +8.29% (+16 stemmer).
- MDG: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på +5.74% (+102 stemmer).
- V: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på +11.73% (+101 stemmer).
- Totalt antall partifordelte stemmesedler: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på +2.26% (+506 stemmer).

I D2.4 kan man se på avvikene på valgdagsstemmene, avvikene var for noen partier er sjokkerende store. Årsaken til dette og måten det er kontrollert på er ikke forklart.

- Lib: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på -3.70% (-4 stemmer).
- KRF: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på +2.34% (+54 stemmer).
- PP: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på -12.33% (-106 stemmer).
- SV: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på +2.80% (+59 stemmer).

De merknadene som er der tyder også på at man ikke så på avvikene fra manuell telling og/eller har ikke forklart hvilke kontrollmetoder som er utført for å påvise feil ved foreløpig opptelling. Eksempler:

- D1.5 Merknad:
Hele kommunen — forhåndsstemmer ordinære:
Differansen skyldes feil i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Hele kommunen — stemmer i særskilt omslag:
Pga få stemmegivninger, blir stemmesedler talt opp sammen med sent innkomne

- D2.5 Merknad:
Hele kommunen — stemmer i beredskapskonvolutt:
Ingen beredskapsstemmer

- D2.5 Merknad:
Buøy/Hundvåg — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Varden — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Storhaug — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Ullandhaug — valgtingsstemmer ordinære:
2 manglet stempel, blir forkastet

- D2.5 Merknad:
Kampen — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Roaldsøy — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Gausel — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Hinna — valgtingsstemmer ordinære:
Ok

- D2.5 Merknad:
Vaulen — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Kvaleberg — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Tjensvoll — valgtingsstemmer ordinære:
Foreslått forkastet ble godkjent.

- D2.5 Merknad:
Stokka — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Hafrsfjord — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Kvernavik — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Sunde — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Indre Tasta — valgtingsstemmer ordinære:
Mulig tellefeil i foreløpig opptelling

- D2.5 Merknad:
Ytre Tasta — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Mosterøy — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Finnøy tellekrets — valgtingsstemmer ordinære:
Feiltelling i foreløpig telling

Det er tydelig at man ikke har sett på avvikene mellom foreløpig telling og endelig telling. Dette bryter mot hele grunnlaget for valgforskrifts-endringen i § 37a [3].

“Manuell foreløpig opptelling er ikke ment som en erstatning for gjennomføring av tekniske og fysiske sikkerhetstiltak i opptellingen. Det er derimot ingen IT-systemer som er uten sårbarheter, og det er umulig å garantere at en programvare er fullstendig sikker. Å forskriftsfeste et krav om at den foreløpige opptellingen skal skje manuelt vil i større grad enn med dagens regelverk sikre to uavhengige opptellinger og derigjennom et korrekt opptellingsresultat. I tillegg vil to uavhengige opptellinger bidra til å gi legitimitet til valggjennomføringen. Manuell telling er en opptellingsmåte som er enkel å forstå og observere både for valgstyret som er ansvarlige for opptellingen, og for velgerne som skal være sikre på at valgresultatet er korrekt.”

Basert på det over er ikke “Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2019” [2] for Stavanger i henhold til Valgforskriften [1].

Mange av avvikene i Stavanger er overraskende store. Ser man på valgdagsstemmene i Oslo [4] så er gjennomsnittlig avvik på 0.35%, det at man i Stavanger sine valgprotokoller i tillegg ikke har forklart avvikene gjør at man ikke kan akseptere resultatene som er presentert.

Jeg ber om at saksnummer sendes i retur så fort dette dokumentet er journalført.

Mvh

Hallvard Nygård
Twitter: @hallny

[1]: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift...
[2]: https://hnygard.github.io/valgprotokolle... 2019/Rogaland/Stavanger.html
[3]: https://elections.no/docs/veileder_for_m...
[4]: https://github.com/elections-no/election...

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Kjære Stavanger kommune,

Er klagen ang. kommunestyrevalget mottatt og journalført? Hvilket saksnummer har den fått? Hvem er saksbehandler?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.