Klage på valgprotokoll 2019, Haugesund - Fylkestingsvalget 2019

Svar på denne henvendelsen er forsinket. I følge loven, så burde Haugesund kommune normal ha svart raskt og av (detaljer)

(Dette eposten har feil emne. Korrekt tittel står under)

TITTEL:
Klage på "Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2019" for Haugesund

KLAGE:
Resultatene som er presentert i disse dokumentene følger ikke kravene til Valgforskriften og kan derfor ikke godkjennes.

I følge "§ 41.Fastsetting av formular" av Valgforskriften [1] så er "Valgmyndighetene er forpliktet til å benytte fastsatte formularer".

I "D1.5 Merknad" og "D2.5 Merknad" så skal man føre opp:
"(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)"
"(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)"

I "Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2019" [2] for Haugesund så har ikke dette blitt gjort.

I D1.4 kan man se på avvikene på forhåndsstemmer, avvikene var for noen partier overraskende store. Årsaken til dette og måten det er kontrollert på er ikke forklart.

- PP: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på -1.65% (-4 stemmer).
- Lib: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på -4.00% (-1 stemmer).
- FRP: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på -1.74% (-13 stemmer).

I D2.4 kan man se på avvikene på valgdagsstemmene, avvikene var for noen partier er sjokkerende store. Årsaken til dette og måten det er kontrollert på er ikke forklart.

- FRP: Stort prosentavvik mellom foreløpig og endelig. Avvik på -1.39% (-17 stemmer).

De merknadene som er der tyder også på at man ikke så på avvikene fra manuell telling og/eller har ikke forklart hvilke kontrollmetoder som er utført for å påvise feil ved foreløpig opptelling. Eksempler:

- D1.5 Merknad:
Hele kommunen — sent innkomne/lagt til side:
en i differanse - feil i manuell telling

- D1.5 Merknad:
Hele kommunen — forhåndsstemmer ordinære:
Avvik i forhold til foreløpig manuell opptelling endret fra 506 til 501. Går ut ifra at avvik skyldes at velgere ikke stemmer på begge valg.

- D2.5 Merknad:
Hele kommunen — stemmer i særskilt omslag:
Ingen stemmer i særskilte omslag ble godkjent av valgstyret. Velgere ikke i manntall

- D2.5 Merknad:
Håvåsen — valgtingsstemmer ordinære:
Feil i foreløpig telling. Avvik i kryss i manntall og endelig telling skyldes at flere velgere stemmer bare til et valg.

- D2.5 Merknad:
Breidablik — valgtingsstemmer ordinære:
Differanse mellom manuell telling og skanning på 5 sedler

- D2.5 Merknad:
Haraldsvang — valgtingsstemmer ordinære:
differansen skyldes feil i foreløpig telling

- D2.5 Merknad:
Austrheim — valgtingsstemmer ordinære:
differansen skyldes feil i manuell telling

Det er tydelig at man ikke har sett på avvikene mellom foreløpig telling og endelig telling. Dette bryter mot hele grunnlaget for valgforskrifts-endringen i § 37a [3].

“Manuell foreløpig opptelling er ikke ment som en erstatning for gjennomføring av tekniske og fysiske sikkerhetstiltak i opptellingen. Det er derimot ingen IT-systemer som er uten sårbarheter, og det er umulig å garantere at en programvare er fullstendig sikker. Å forskriftsfeste et krav om at den foreløpige opptellingen skal skje manuelt vil i større grad enn med dagens regelverk sikre to uavhengige opptellinger og derigjennom et korrekt opptellingsresultat. I tillegg vil to uavhengige opptellinger bidra til å gi legitimitet til valggjennomføringen. Manuell telling er en opptellingsmåte som er enkel å forstå og observere både for valgstyret som er ansvarlige for opptellingen, og for velgerne som skal være sikre på at valgresultatet er korrekt.”

Basert på det over er ikke “Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2019” [2] for Haugesund i henhold til Valgforskriften [1].

Mange av avvikene i Haugesund er overraskende store. Ser man på valgdagsstemmene i Oslo [4] så er gjennomsnittlig avvik på 0.35%, det at man i Haugesund sine valgprotokoller i tillegg ikke har forklart avvikene gjør at man ikke kan akseptere resultatene som er presentert.

Jeg ber om at saksnummer sendes i retur så fort dette dokumentet er journalført.

Mvh

Hallvard Nygård
Twitter: @hallny

[1]: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift...
[2]: https://hnygard.github.io/valgprotokolle... 2019/Rogaland/Haugesund.html
[3]: https://elections.no/docs/veileder_for_m...
[4]: https://github.com/elections-no/election...

Postmottak Haugesund kommune, Haugesund kommune

1 Attachment

Hei!

Dette er en automatisk bekreftelse på mottatt e-post til Haugesund
kommune.
Din henvendelse er mottatt og vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Med hilsen

 

Sentralarkivet

 

Personal, organisasjon og service
Telefon: [1]52 74 30 00
E-post: [2][Haugesund kommune henvendelses-e-postadresse]

[3]BV

[4]www.haugesund.kommune.no

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:52743000
2. mailto:[Haugesund kommune henvendelses-e-postadresse]
4. file:///\\ifil01\Servicesenteret\Felles\Servicesenteret\Kommunikasjonsavdelingen\Brukerveiledninger\www.haugesund.kommune.no

Kjære Haugesund kommune,

Er klagen journalført? Hvilket saksnummer? Hvem er saksbehandler?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Haugesund kommune, Haugesund kommune

1 Attachment

Hei!

Dette er en automatisk bekreftelse på mottatt e-post til Haugesund
kommune.
Din henvendelse er mottatt og vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Med hilsen

 

Sentralarkivet

 

Personal, organisasjon og service
Telefon: [1]52 74 30 00
E-post: [2][Haugesund kommune henvendelses-e-postadresse]

[3]BV

[4]www.haugesund.kommune.no

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:52743000
2. mailto:[Haugesund kommune henvendelses-e-postadresse]
4. file:///\\ifil01\Servicesenteret\Felles\Servicesenteret\Kommunikasjonsavdelingen\Brukerveiledninger\www.haugesund.kommune.no

Håland, Eli, Haugesund kommune

Viser til din henvendelse.

Vi har mottatt din klage på protokoll fra fylkestingsvalget i Haugesund kommune.

Saken har fått saksnummer 2019/7450.

Stemmesedler fra fylkestingsvalget blir dagen etter valget fraktes fra oss og til ny opptelling i Rogaland fylkeskommune, er klagen er derfor videresendt til Fylkesvalgstyret i Rogaland.

Med hilsen

Eli Håland │sekretariatsleder/formannskapssekretær

Politisk sekretariat
Telefon: 52 74 30 52 │920 15 760
E-post: [epostadresse]

www.haugesund.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak Haugesund kommune
Sendt: fredag 11. oktober 2019 07:50
Til: Håland, Eli <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Klage på valgprotokoll 2019, Haugesund - Fylkestingsvalget 2019

Med hilsen

Sentralarkivet

Personal, organisasjon og service
Telefon: 52 74 30 00
E-post:  [Haugesund kommune henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #2254]]
Sendt: torsdag 10. oktober 2019 23:05
Til: Postmottak Haugesund kommune <[Haugesund kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: innsyn etter Offentleglova - Klage på valgprotokoll 2019, Haugesund - Fylkestingsvalget 2019

Kjære Haugesund kommune,

Er klagen journalført? Hvilket saksnummer? Hvem er saksbehandler?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon