Klage -dokumenter om tomt til moske

Innsynshenvendelsen ble avvist av Fylkesmannen i Østfold.

Kjære Fylkesmannen i Østfold,

Det tar lang tid å få svar på hendvendelser om
Møtereferater, Mailer og Leieavtale.

Dette klager jeg herved på . Se det nedenforstående.
VH Arne Larsen.

Fra: Arne Larsen

15. desember 2016

Hr. Ordfører!

Jeg anmoder Dem vennligst om å oversende referater fra disse møter
Som De har hatt med Alsagod og Varsame/Sheik i de to muslimske
Foreninger i Fredrikstad om at De skal hjelpe til med å lete etter
kommunal tomt og at De i uke 47 2015 svarte Deres parti felle at De
var i

9 November 2015 med Alsagod i den ene foreningen
21 Januar 2016 med Din parti felle Varsame i den andre foreningen

Jeg anmoder Dem vennligst om alle mailer i saken og registreringen
av disse mailer.

Varsame har også nevnt for Dem leie avtalen i Lisleby Samfunnshus.
Jeg ber Dem vennligst og oversende denne og korrespondansen rundt
hvordan denne kom i stand.

Takk i forkant, Hr. Ordfører!

Med vennlig hilsen,

Arne Larsen

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer
innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Fredrikstad kommune sin håndtering av
min innsynshenvendelse «Innsynshendvendelse - møter om kommunale
tomter til moské».

[ SKRIV GRUNNENE FOR HVORFOR DU KLAGER
Lang tid

VH,

Arne Larsen

Lenke til denne

Hva kan man gjøre med denne henvendelsen?

Med vennlig hilsen,

Arne Larsen

*Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold,

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Østfold og sendt videre for behandling.
 

Vennlig hilsen

Postmottak
Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325, 1502 Moss
Tlf:           69 24 70 00
Telefax:   69 24 70 01
[epostadresse]
www.fylkesmannen.no/ostfold

Internettside: www.fylkesmannen.no/ostfold

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #237]]
Sendt: 20. desember 2016 11:18
Til: *Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Klage -dokumenter om tomt til moske

Kjære *Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold,

Det har kommet opplysninger i saken hvor ORDFØREREN opplyser om ulovlig sletting av mailer og saksbehandlingen som har vært gjordt for å finne kommunale tomter til moske er gjort uten offentlighetens innsyn. ORDFØREREN nekter også å redegjøre for tomtene som har vært vurdert.

"Fredrikstad kommune har som policy at innkomne og sendte e-poster slettes automatisk etter 3 mnd sier ORDFØREREN"

«Eit offentleg organ skal arkivere alle dokument som blir til som ledd i verksemda, dersom dei har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for saksbehandling.»

Jeg har også i mine hendvendelser avdekket at ORDFØREREN heller ikke snakker sant om sin saksbehandling. Warsame i moske på Lisleby er i kommunestyret for ORDFØREREN parti.

VH,
Arne Larsen

Svar fra ORDFØRER NYGÅRD 4 JAN 2017:
Fredrikstad kommune har som policy at innkomne og sendte e-poster slettes automatisk etter 3 mnd.
Den e-posten du refererer til var ikke journalført – og kan derfor ikke gis innsyn i.
De opplysningene fra e-posten, samt opplysninger om endring av møtedato som du referer til lå som informasjon i min kalendere ved booking av møtedato/endring av møtedato.
Min outlook-kalender er åpen for ansatte i Fredrikstad kommune. Notatet/e-postene bekrefter det vi uttalte i tidligere brev datert 22.12.16.
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
Jon-Ivar Nygård ordfører

Svar fra ORDFØRER NYGÅRD 11 JAN 2017:
Vårt svar var noe uklart på når svar ble gitt. Det er riktig at svaret til Alsagoff ble gitt senere enn selve møtet den 9/11-15. Tilbakemelding ble dessverre ikke journalført.
Kommunen har ingen ytterligere opplysninger i saken.
Med hilsen
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
Jon-Ivar Nygård
ordfører

*Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold,

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Fylkesmannen i Østfold og sendt videre for behandling.
 

Vennlig hilsen

Postmottak
Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325, 1502 Moss
Tlf:           69 24 70 00
Telefax:   69 24 70 01
[epostadresse]
www.fylkesmannen.no/ostfold

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Arne Larsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #237]]
Sendt: 13. februar 2017 19:49
Til: *Fmos Postmottak Fylkesmannen i Østfold
Emne: Re: SV: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Klage -dokumenter om tomt til moske

Anne Danielsen Haugland,

1 Attachment

  • Attachment

    Vedtak i klagesak etter offentleglova Fylkesmannen opprettholder Fredrikstad kommunes vedtak om in.pdf

    279K Download View as HTML

Hei!

Vedlagt følger vårt vedtak av 22.02.17.

mvh

Anne Danielsen Haugland
seniorrådgiver
Fylkesmannen i Østfold, juridisk avdeling