Justis- og beredskapsministerens og Innvandrings- og integreringsministrenes arbeidskontrakt og kalender for 2017

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Justis- og beredskapsministerens og Innvandrings- og integreringsministrenes arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelseer og personalmappeer, og informasjon om hvilken lønn ministrene mottar.

- Ministrene sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart s? snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om f?respurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare s? snart som mogleg.
E-postmottaket er betent m?ndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom ?pningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

Hei,

Justis- og beredskapsdepartementet viser til vedlagte innsynskrav fra Geir Eliassen.
Henvendelsen oversendes med dette til Statsministerens kontor (SMK) som rette mottaker for innsynskravet som har med " Justis- og beredskapsministerens og Innvandrings- og integreringsministrenes arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelseer og personalmappeer, og informasjon om hvilken lønn ministrene mottar" siden det er SMK som har personalansvar for ministrene.

Krav om innsyn i kalenderene vil bli behandlet i JD.

Avsender er orientert om oversendelsen ved kopi av denne e-posten.

Med vennlig hilsen

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Seksjon for dokumentforvaltning
Telefon: 22 24 90 90
[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]
www.regjeringen.no/jd

 Tenk miljø - Redd et tre!
Ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #408]]
Sendt: lørdag 19. august 2017 11.26
Til: Postmottak JD <[Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Sak 17/4822 - innsyn etter Offentleglova - Justis- og beredskapsministerens og Innvandrings- og integreringsministrenes arbeidskontrakt og kalender for 2017

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Justis- og beredskapsministerens og Innvandrings- og integreringsministrenes arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelseer og personalmappeer, og informasjon om hvilken lønn ministrene mottar.

- Ministrene sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #408]

Er [Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Justis- og beredskapsdepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

vis sitert seksjon

Postmottak SMK,

8 Attachments

 

 

Vi viser til ditt innsynskrav 19.8, rettet til Justis- og
beredskapsdepartementet. Som personalansvarlig for statsrådene, besvarer
SMK den delen av innsynskravet som gjelder Justis- og
beredskapsministerens og Innvandrings- og integreringsministrenes
arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelseer og personalmappeer, og
informasjon om hvilken lønn ministrene mottar. Henvendelsen vil for øvrig
besvares av Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Innholdet i personalmappen følger vedlagt. Her finner du også informasjon
om ministrenes lønn. Når det gjelder arbeidskontrakt, utnevnes
statsministeren av Kongen i statsråd og har ingen kontrakt utover dette.
Ministrenes stillingsbeskrivelse følger av utnevningsbrevet.

 

Mvh,

Statsministerens kontor, postmottak

__________________________________________________________

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Innsyn [[1]mailto:[epostadresse]]

Sendt: 21. august 2017 12:19

Til: Postmottak SMK

Kopi: [2][Innsyns-e-postadresse #408]

Emne: VS: Sak 17/4822 - innsyn etter Offentleglova - Justis- og
beredskapsministerens og Innvandrings- og integreringsministrenes
arbeidskontrakt og kalender for 2017

 

Hei,

 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til vedlagte innsynskrav fra Geir
Eliassen.

Henvendelsen oversendes med dette til Statsministerens kontor (SMK) som
rette mottaker for innsynskravet som har med " Justis- og
beredskapsministerens og Innvandrings- og integreringsministrenes 
arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelseer og personalmappeer, og
informasjon om hvilken lønn ministrene mottar" siden det er SMK som har
personalansvar for ministrene.

 

Krav om innsyn i kalenderene vil bli behandlet i JD.

 

Avsender er orientert om oversendelsen ved kopi av denne e-posten.

 

Med vennlig hilsen

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjons- og økonomiavdelingen

Seksjon for dokumentforvaltning

Telefon: 22 24 90 90

[3][Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]

[4]www.regjeringen.no/jd

 

 Tenk miljø - Redd et tre!

Ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig.

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Geir Eliassen [[5]mailto:[Innsyns-e-postadresse #408]]

Sendt: lørdag 19. august 2017 11.26

Til: Postmottak JD <[6][Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: Sak 17/4822 - innsyn etter Offentleglova - Justis- og
beredskapsministerens og Innvandrings- og integreringsministrenes
arbeidskontrakt og kalender for 2017

 

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

 

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

 

- Justis- og beredskapsministerens og Innvandrings- og
integreringsministrenes  arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelseer og
personalmappeer, og informasjon om hvilken lønn ministrene mottar.

 

- Ministrene sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske
avgjørelsen fra SOM:

 

[7]https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

 

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

 

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er
en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar
skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak
og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1).
Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet
organ, jf. § 32(2).

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[8][Innsyns-e-postadresse #408]

 

Er  [9][Justis- og beredskapsdepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Justis- og beredskapsdepartementet? I så fall, vær så
snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[10]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[11]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

vis sitert seksjon

Gunnar A. Johansen (KOM), Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Justis- og beredskapsdepartementet viser til epost datert 19 august 2017
der det bes om innsyn i justis- og beredskapsministerens og innvandrings-
og integreringsministerens arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser og
personalmapper, samt i ministrenes kalender i 2017.09.19 departementet
besvarte del 1 av innsynsbegjæringen ved epost datert 21 august d.å. der
vi viser til Statsministerens kontor (SMK) som rette vedkommende for disse
spørsmålene, da det er SMK som har personalansvar for regjeringens
medlemmer.

 

Når det gjelder del 2 i innsynsbegjæringen viser vi til vedlagte filer som
omfatter de to statsrådenes offentlige aktiviteter. Vi viser for øvrig til
regjeringen.no/JD der statsråd Listhaugs og statsråd Amundsens aktiviteter
publiseres.

 

Vennlig hilsen

Gunnar A. Johansen

Kommunikasjonssjef

Justis- og beredskapsdepartementet

Tlf. 22 24 51 41

Mobil 975 53 747

E-post: [email address]

 

 

vis sitert seksjon

Kjære Gunnar A. Johansen (KOM),

Er det en del av kalenderen som ikke er offentlig? Isåfall må dere vise til hjemmel for unntak, om jeg ikke gis innsyn. Ber om avklaring.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Justis- og beredskapsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Justis- og beredskapsministerens og Innvandrings- og integreringsministrenes arbeidskontrakt og kalender for 2017».

Jeg har kun fått innsyn i det departementet hevder er «offentlige aktiviteter» mens de oppføringene som ikke er offentlige ikke er besvart slik formkravene i offentleglova krever. I strid med offentleglova § 31 første ledd oppgir ikke departementet «føresegna som gir grunnlag for avslaget, og til kva ledd, bokstav eller nummer i føresegna som er brukt» for å avslå innsyn i deler av ministerens kalender.

Sivilombudsmannen konkluderer i sak 2016/2915 som følger:

«Hver enkelt kalenderoppføring i statsrådens Outlook-kalender er å anse som et dokument, jf. offentleglova § 4 første ledd. Arbeidsrelaterte kalenderoppføringer er dokumenter som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til departementet, jf. offentleglova § 4 annet ledd. Den enkelte kalenderoppføringen anses ferdigstilt senest når tidspunktet for aktiviteten har passert, noe som er tilfelle for de kalenderoppføringene den aktuelle innsynsforespørselen gjelder. Vilkårene i offentleglova § 4 er etter dette oppfylt for arbeidsrelaterte kalenderoppføringer for den aktuelle perioden, og journalisten har i utgangspunktet krav på innsyn, jf. hovedregelen i offentleglova § 3. Departementet bes derfor om å behandle innsynsforespørselen på nytt. Eventuelle vurderinger av unntakshjemler og merinnsynsvurderinger må foretas for hver enkelt kalenderoppføring.»

Ber om at departementet tar dette til etterretning, og saksbehandler alle oppføringer slik ombudsmannen har avgjort, med skikkelige svar der det som unntas unntas med hjemmel i offentleglova, og at det opplyses om klageadgang.

Anmoder om at dere gjør dere kjent med aktuelle kapitler i Justisdepartementets rettleiar til offentleglova i forbindelse med utarbeidelsen av svaret.

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av de unntatte kalenderoppføringene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offl. § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentlighetslovens § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/justis...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart s? snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om f?respurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare s? snart som mogleg.
E-postmottaket er betent m?ndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom ?pningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Justis- og beredskapsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Justis- og beredskapsministerens og Innvandrings- og integreringsministrenes arbeidskontrakt og kalender for 2017».

KLAGE OVER SEN SAKSBEHANDLING

Da det nå er gått en måned uten noen form for tilbakemelding, etterlyser vi svar i saken.

Etter Offentleglova skal klager avgjøres «uten ugrunna opphald», jf. offentleglova § 32 (3). Sivilombudsmannen har i en uttalese avgitt i 2008 (2008/1718) uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid.

Vi viser forøvrig til 10.3 fra Justisdepartementets rettleiar til Offentleglova, s.177:

«Det følgjer av § 32 tredje ledd fyrste punktum at ei klage skal førebuast og avgjerast utan ugrunna opphald. Ordlyden er tilpassa formuleringa i forvaltningslova § 11 a fyrste ledd for å få fram at òg saksførebuinga skal skje raskt, og kravet er elles det same som etter § 29 gjeld for handsaming av innsynskrav i fyrsteinstansen, jf. punkt 9.3 ovanfor. Klagesaksførebuinga vil, i tråd med forvaltningslova § 33, til dels finne stad i fyrsteinstansen, som skal leggje saka til rette for klageinstansen.»

Det framgår videre av punkt 9.3 i rettleiaren, at «uten ugrunna opphold» betyr så snart som det er praktisk mulig, helst samme dag og senest innen to til tre virkedager, se s. 164.

I forbindelse med revisjon av den gamle offentlighetsloven (1970-loven) i 1982 vurderte man å fastsette en frist på 10 dager for avgjørelse av saker om dokumentinnsyn, jf. Ot. prp. Nr. 4 (1981-1982) s. 42. Sivilombudsmannen har senere uttalt at denne fristen (altså 10 dager) kan være en veiledende norm for hva som normalt bør anses som en maksfrist, se for eksempel Dokument nr. 4:1 (1997-98) s. 11. Samme sted er det uttalt at de fleste innsynskrav bør kunne avgjøres samme dag som kravet mottas, eller i hvert fall i løpet av 1-3 virkedager. En saksbehandlingstid på 8 dager eller mer kan etter ombudsmannens syn bare anses som akseptabelt i helt ekstraordinære tilfeller.

I Stortingsmelding 32 (1997-98) understrekes det at en virksomhet som er underlagt offentleglova, må sørge for rutiner som gjør at kravet til rask saksbehandling, overholdes:

”At saksbehandleren som har saken som innsynsbegjæringen knytter seg til er bortreist, syk eller på ferie når begjæringen kommer inn, er som hovedregel ikke tilstrekkelig til at behandlingen av innsynsbegjæringen kan utsettes. Det er det enkelte organs eget ansvar å sørge for rutiner som gjør at kravet i offentlighetsloven § 9 første ledd oppfylles.” (§ 9 tilsvarer her §29 og §32 i den nye lova, min anm.).

I sak 2008/1718 uttaler Sivilombudsmannen blant annet:

«Jeg har i tidligere saker (se bl.a. Somb-2007-2) uttalt at hensynet til innsynsreglenes effektivitet og formålet bak offentlighetsprinsippet, tilsier hurtighet på alle trinn ved behandlingen av innsynssakene. Dette innebærer både at klageorganet har en plikt til så raskt som mulig å sette i gang behandlingen av saken (min utheving) ved å kontrollere at saken er tilstrekkelig opplyst for klagebehandlingen, og om nødvendig be førsteinstansen om en redegjørelse. (…)

På samme måten som at ressursproblemer som skyldes variasjoner i antall ansatte ikke uten videre er tilstrekkelig til at behandlingstiden av innsynssakene kan forlenges utover lovens utgangspunkt, kan heller ikke ressursproblemer som skyldes økt saksantall generelt gi grunnlag for å godta lenger behandlingstid enn lovens krav. Selv om jeg har forståelse for at en plutselig økning i saksmengden kan skape problemer med hensyn til overholdelse av kravet til saksbehandlingstid i en periode, har forvaltningsorganet plikt til å sørge for at lovens krav oppfylles, uavhengig av årsaken til ressursproblemene i organet (min utheving). Som nevnt er det først og fremst egenskaper ved innsynssaken eller de dokumenter det kreves innsyn i, som kan begrunne en behandlingstid utover lovens utgangspunkt. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Det ligger i dette at det skal mye til for at forhold ved forvaltningsorganet skal kunne gjøre et opphold i behandlingen grunnet. Jeg kan derfor ikke slutte meg til fylkesmannens syn om at klagesakene avgjøres «uten ugrunnet opphold», fordi det ut fra ressurssituasjonen ikke er mulig å behandle dem raskere. En normal saksbehandlingstid på mellom to og tre uker etter mottakelse kan vanskelig aksepteres, også når det tas høyde for en eventuell tilbakesending av saken til førsteinstansen for klagebehandling. «

Det følger av ovenstående at alle som er underlagt offentleglova har plikt til å behandle klager over avslag fortløpende, og at ressurssituasjonen i organet ikke er et legitimt hensyn for å utsette behandlingen.

Som det også framgår av ovenstående har både klageorganet og førsteinstans ansvar for at klagebehandlingen settes i gang så raskt som mulig, og normalt innen 1-3 virkedager. For klager må disse behandles før det har gått to uker.

På denne bakgrunn ber vi om at vår klage avgjøres snarest og i tråd med kravene i offentleglova. Dersom klagen ikke blir behandlet snarest, vil vi vurdere å ta saken videre til Sivilombudsmannen.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/justis...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen