Innsynsbegjæring: dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning

Lillesand kommune hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Lillesand kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens
saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Postmottak Lillesand kommune, Lillesand kommune

Hei!

Hvis du mener kommunens sak- og arkivsystem ble dette innkjøpt i 2000 og innført pr 01.01.2001. Dette er jo fhv lenge siden og alle dokumenter ift innkjøpet er papirbasert og ligger i vårt fjernarkiv. Vet ikke hvilken interesse dette kan ha når det er så lenge siden?

Vennlig hilsen

Astrid Margrete Fosseli
Fagleder arkiv
Administrative fellesfunksjoner
____________________________________
Rådmannens stab | Lillesand kommune

Postadresse: Postboks 23, 4791 Lillesand
E-post: [Lillesand kommune henvendelses-e-postadresse]
Tel. 47631653 | Sentralbord: 37 26 15 00 | www.lillesand.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Solveig Averøy [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1380]]
Sendt: onsdag 3. oktober 2018 22:32
Til: _Fellespost <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring: dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning

Kjære Lillesand kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1380]

Er [Lillesand kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Lillesand kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak Lillesand kommune,

Dette er fremdeles interessant. Innsynsbegjæringen opprettholdes, men det kan gies
en tre ukers frist til å hente dokumentene fra fjernarkiv, sladding og skanning av dokumentene.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Postmottak Lillesand kommune, Lillesand kommune

Journalført på sak nr 18/2410.

Vennlig hilsen

Astrid Margrete Fosseli
Fagleder arkiv
Administrative fellesfunksjoner
____________________________________
Rådmannens stab | Lillesand kommune

Postadresse: Postboks 23, 4791 Lillesand
E-post: [Lillesand kommune henvendelses-e-postadresse]
Tel. 47631653 | Sentralbord: 37 26 15 00 | www.lillesand.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Solveig Averøy [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1380]]
Sendt: torsdag 4. oktober 2018 11:44
Til: Postmottak Lillesand kommune <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring: dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning

Kjære Postmottak Lillesand kommune,

Dette er fremdeles interessant. Innsynsbegjæringen opprettholdes, men det kan gies en tre ukers frist til å hente dokumentene fra fjernarkiv, sladding og skanning av dokumentene.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

vis sitert seksjon

Astrid Margrethe Fosseli, Lillesand kommune

1 Attachment

Se vedlagte saksdokumenter.

 

Eventuelle svar sendes: [Lillesand kommune henvendelses-e-postadresse]

 

Med vennlig hilsen

Lillesand kommune