Innsynsbegjæring: dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Arendal kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens
saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Postmottak Arendal kommune, Arendal kommune

Takk for din henvendelse til Arendal kommune.
Henvendelsen er registrert inn i vårt sak- og arkivsystem med saksnummer 18/13881
 

Med vennlig hilsen

Agder kommunale støttetjenester

       
      For Arendal kommune Postmottak
       Postboks 123
       4891 Grimstad
       Telefon: 370 13000
       [Arendal kommune henvendelses-e-postadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Solveig Averøy [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1379]]
Sendt: onsdag 3. oktober 2018 22.28
Til: Postmottak Arendal kommune <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring: dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning

Kjære Arendal kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1379]

Er [Arendal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Arendal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Brekke, Anette Frantzen, Arendal kommune

1 Attachment

Viser til din innsynsbegjæring fra 03.10.18 hva gjelder alle dokumenter
knyttet til innkjøp av kommunens saksbehandlingsløsning.

 

Innkjøpet ble forestått av IKT Agder, henvendelsen blir derfor videresendt
dit. Dette til orientering.

 

Vennlig hilsen

 

Anette Frantzen Brekke

Juridisk rådgiver
[1]Akom_logo_uten-ramme.jpg
 

Rådmannens stab juss

Telefon: 45 44 50 24

[2][epostadresse]
| [3]www.arendal.kommune.no

 

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.arendal.kommune.no/

Sjølander, Daniel,

4 Attachments

Hei,

 

Oversender etterspurt dokumentasjon knyttet til inngåelse av nytt
Sak/Arkiv system for Arendal kommune.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Daniel Sjølander

Innkjøpsleder

 

[1]ikt agder logo farge rgb

 

Tlf. 48 89 31 21

[2]www.ikt-agder.no

 

 

Enklere hverdag

 

 

P Before printing, think about the environment

 

 

 

Fra: Postmottak IKT Agder
Sendt: fredag 12. oktober 2018 09.41
Til: Sjølander, Daniel <[epostadresse]>
Kopi: Johansen, Rune <[epostadresse]>
Emne: VS: Videresender innsynsbegjæring

 

 

 

Fra: Brekke, Anette Frantzen
Sendt: fredag 12. oktober 2018 09:27
Til: Postmottak IKT Agder <[3][epostadresse]>
Emne: Videresender innsynsbegjæring

 

Vi har mottatt innsynsbegjæring på dokumentene knyttet til inngåelse av
rammeavtale om nytt sakarkiv system.

Videresender denne til IKT- Agder ettersom det er IKT- Agder som har
forestått innkjøpet.

 

 

Vennlig hilsen

 

Anette Frantzen Brekke

Juridisk rådgiver
[4]Akom_logo_uten-ramme.jpg
 

Rådmannens stab juss

Telefon: 45 44 50 24

[5][epostadresse]
| [6]www.arendal.kommune.no

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.ikt-agder.no/
3. mailto:[epostadresse]
5. mailto:[epostadresse]
6. http://www.arendal.kommune.no/