Innsynsbegjæring: dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens saksbehandlings løsning

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Drammen kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Alle dokumenter knyttet til innkjøp (Rammeavtale) på kommunens
saksbehandlings løsning.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

Kommunepost Drammen,

1 Attachment

Vi har mottatt din e-posthenvendelse og den vil bli ekspedert videre til
rett mottaker.

 

[1]cid:image001.jpg@01CD47C6.4414E850 

 

Service og administrasjon

Byarkivet

 

Tlf. 32040000

E-post: [2][epostadresse]

Post- og besøksadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen

[3]http://www.drammen.kommune.no/

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.drammen.kommune.no/

2 Attachments

Viser til din innsynsbegjæring om rammeavtale for saksbehandlingssystem.
Pga høstferie er denne dessverre blitt liggende ubehandlet, men vi tar tak
i dette nå. Du får et mer fyllestgjørende svar i løpet av kvelden.

 

mvh

[1]epostlogo 

 

Service og administrasjon

Byarkivet

 

Tom Oddby

byarkivar

 

Tlf. 3204 6699

Mob. 9204 5612

 

E-post: [2][epostadresse]

Postadresse: postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Engene 1, Drammen

[3]http://www.drammen.kommune.no/byarkivet

 

Følg lanseringen av Public360 her: [4]http://lanseringpublic360.no/

 

Følg byarkivet på Facebook [5]cid:image002.png@01D0DA79.1BF8E9E0

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.drammen.kommune.no/byarkivet
4. http://lanseringpublic360.no/
5. https://www.facebook.com/drammenbyarkiv

2 Attachments

Vi har dessverre ikke hatt mulighet til å svare opp innsynsbegjæringen som
lovet, pga antall dokumenter er stort og vi må kvalitetssikre innholdet
før oversendelse.

 

Jeg er i dialog med kommunens innkjøpsavdeling om dette, og vi håper å
sende deg et svar seneste fredag denne uka.

 

mvh

[1]epostlogo 

 

Service og administrasjon

Byarkivet

 

Tom Oddby

byarkivar

 

Tlf. 3204 6699

Mob. 9204 5612

 

E-post: [2][epostadresse]

Postadresse: postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Engene 1, Drammen

[3]http://www.drammen.kommune.no/byarkivet

 

Følg lanseringen av Public360 her: [4]http://lanseringpublic360.no/

 

Følg byarkivet på Facebook [5]cid:image002.png@01D0DA79.1BF8E9E0

 

Fra: Tom Oddby
Sendt: 16. oktober 2018 13:11
Til: '[Innsyns-e-postadresse #1377]'
<[Innsyns-e-postadresse #1377]>
Emne: vedrørende din innsynsbegjæring

 

Viser til din innsynsbegjæring om rammeavtale for saksbehandlingssystem.
Pga høstferie er denne dessverre blitt liggende ubehandlet, men vi tar tak
i dette nå. Du får et mer fyllestgjørende svar i løpet av kvelden.

 

mvh

[6]epostlogo 

 

Service og administrasjon

Byarkivet

 

Tom Oddby

byarkivar

 

Tlf. 3204 6699

Mob. 9204 5612

 

E-post: [7][epostadresse]

Postadresse: postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Engene 1, Drammen

[8]http://www.drammen.kommune.no/byarkivet

 

Følg lanseringen av Public360 her: [9]http://lanseringpublic360.no/

 

Følg byarkivet på Facebook [10]cid:image002.png@01D0DA79.1BF8E9E0

 

References

Visible links
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.drammen.kommune.no/byarkivet
4. http://lanseringpublic360.no/
5. https://www.facebook.com/drammenbyarkiv
7. mailto:[epostadresse]
8. http://www.drammen.kommune.no/byarkivet
9. http://lanseringpublic360.no/
10. https://www.facebook.com/drammenbyarkiv

Kjære Tom Oddby,

Innkjøps protokoll er tilfredsstillende.

Med vennlig hilsen,

Solveig Averøy

3 Attachments

OK, det gjorde det betydelig enklere. Vedlagt er protokoll for
anskaffelsen.

 

mvh

[1]epostlogo 

 

Service og administrasjon

Byarkivet

 

Tom Oddby

byarkivar

 

Tlf. 3204 6699

Mob. 9204 5612

 

E-post: [2][epostadresse]

Postadresse: postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Engene 1, Drammen

[3]http://www.drammen.kommune.no/byarkivet

 

Følg lanseringen av Public360 her: [4]http://lanseringpublic360.no/

 

Følg byarkivet på Facebook [5]cid:image002.png@01D0DA79.1BF8E9E0

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Solveig Averøy <[Innsyns-e-postadresse #1377]>
Sendt: 18. oktober 2018 20:24
Til: Tom Oddby <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: vedrørende din innsynsbegjæring

 

Kjære Tom Oddby,

 

Innkjøps protokoll er tilfredsstillende.

 

Med vennlig hilsen,

 

Solveig Averøy

 

vis sitert seksjon