Innsyn overtidsbruk i Oppegård Kommune Vei og trafikk

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Oppegård kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:
- All overtidsbruk til kommunens ansatte i Vei og trafikk, i perioden 01.01.2018 til og med 28.03.2019, spesifisert etter hva overtiden er gått til (for eksempel brøyting av vei).
- Overtid i timer spesifisert per ansatt, og med dag og klokkeslett.
- Navn på de som har godkjent overtidstimene, spesifisert per ansatt.
- Om det er kjøpt inn tjenester i perioden til å bistå med brøyting osv.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen.

postmottak, Oppegård kommune

2 Attachments

Dette er en automatisk generert e-post som bekrefter at din henvendelse er
mottatt.
Henvendelsen vil bli behandlet så snart som mulig.

Dette er ein automatisk generert e-post som stadfestar at din førespurnad
er motteke.
Førespurnaden blir handsama så snart som mogleg.

This is an automatically generated e-mail to acknowledge receipt of your
request.
The request will be responded as soon as possible.

 

 

[1]Logo - e-post

 

[2]Beskrivelse: cid:image006.png@01D44A77.2A4F49F0

 

 

References

Visible links
1. http://www.oppegard.kommune.no/
2. http://www.nordrefollo.kommune.no/

Heidi Tomten, Oppegård kommune

Hei,

Vi skal svare på denne så fort som mulig. Jeg gjør oppmerksom på at fristen på tre virkedager ligger i gammel lov, og at vi per i dag har fem virkedager til å svare.

Med vennlig hilsen

Heidi Tomten
virksomhetsleder
UTE
tlf. 66 81 93 89 / 911 79 145
Oppegård kommune I Sofiemyrveien 8 I Postboks 510 I 1411 Kolbotn I sentralbord 66 81 90 90

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1568]]
Sendt: 28. mars 2019 20:31
Til: postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn overtidsbruk i Oppegård Kommune Vei og trafikk

Kjære Oppegård kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:
- All overtidsbruk til kommunens ansatte i Vei og trafikk, i perioden 01.01.2018 til og med 28.03.2019, spesifisert etter hva overtiden er gått til (for eksempel brøyting av vei).
- Overtid i timer spesifisert per ansatt, og med dag og klokkeslett.
- Navn på de som har godkjent overtidstimene, spesifisert per ansatt.
- Om det er kjøpt inn tjenester i perioden til å bistå med brøyting osv.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1568]

Er [Oppegård kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Oppegård kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Heidi Tomten, Oppegård kommune

1 Attachment

Hei,

Vedlagt følger overtidslister for ansatte i avdelingene Vei og Park og idrett vinter og vår 2018-2019. Arbeidet gjelder hovedsakelig vinterdrift av veier (brøyting og strøing) og vårrengjøring, men det kan også forekomme parkarbeid (for eksempel trefelling). Navn på ansatt, dag, klokkeslett og godkjenner går fram av skjemaene.

Oppegård kommune kjøper vi vinterdrift av parkeringsplasser, barnehager, skoler m.m. I 2018 betalte vi kr. 799.000 og hittil i 2019 har vi betalt kr 531.000 for dette.

Med vennlig hilsen

Heidi Tomten
virksomhetsleder
UTE
tlf. 66 81 93 89 / 911 79 145
Oppegård kommune I Sofiemyrveien 8 I Postboks 510 I 1411 Kolbotn I sentralbord 66 81 90 90

-----Opprinnelig melding-----
Fra: postmottak
Sendt: fredag 29. mars 2019 08:23
Til: Heidi Tomten
Kopi: UTE
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn overtidsbruk i Oppegård Kommune Vei og trafikk
Viktighet: Høy

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Jen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1568]]
Sendt: 28. mars 2019 20:31
Til: postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn overtidsbruk i Oppegård Kommune Vei og trafikk

Kjære Oppegård kommune,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:
- All overtidsbruk til kommunens ansatte i Vei og trafikk, i perioden 01.01.2018 til og med 28.03.2019, spesifisert etter hva overtiden er gått til (for eksempel brøyting av vei).
- Overtid i timer spesifisert per ansatt, og med dag og klokkeslett.
- Navn på de som har godkjent overtidstimene, spesifisert per ansatt.
- Om det er kjøpt inn tjenester i perioden til å bistå med brøyting osv.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og den som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen.

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1568]

Er [Oppegård kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Oppegård kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------