Innsyn lønnsstatistikk for ingeniører

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Universitetet i Oslo,

For alle stillingskoder som inngår i lønnsplan 90.301 ingeniør:

* Ingeniør (1083)
* Avdelingsingeniør (1084)
* Avdelingsingeniør (1411)
* Avdelingsingeniør (1085)
* Overingeniør (1087)
* Senioringeniør (1181)
* Sjefingeniør (1088)

Ønsker jeg antall ansatte, medianlønn og gjennomsnittlig lønn. Om det er enklere for dere kan jeg få ansattlister med lønn for hver av stillingskodene.

Med vennlig hilsen,
Håvard Pedersen
Bedriftsgruppeleder NITO UiT

sadm-postmottak via RT,

Denne meldingen er automatisk generert som svar på din henvendelse om "innsyn etter Offentleglova - Innsyn lønnsstatistikk for ingeniører", som er vist nedenfor. Din henvendelse har fått ID [rt.uio.no #3547547]. Vennligst inkluder denne ID-strengen i subject-feltet i alle fremtidige meldinger tilknyttet denne saken. Du kan se status og historikk for saken her: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id...
------------------------------------------------------------------

Denne meldinga er automatisk generert som svar på din førespurnad om "innsyn etter Offentleglova - Innsyn lønnsstatistikk for ingeniører", vist nedanfor. Førespurnaden din har fått ID [rt.uio.no #3547547]. Ver venleg og inkluder denne ID-strengen i emnefeltet i alle framtidige meldingar knytt til denne saka. Du kan sjå status og historikk for saka her: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id...

For å logge deg på RT (Request Tracker) benytter du:
Brukernavn (Username for RT): [Innsyns-e-postadresse #2124]
Passord (Password for RT): lendeculas

------------------------------------------------------------------

This message has been automatically generated in response to your request regarding "innsyn etter Offentleglova - Innsyn lønnsstatistikk for ingeniører", as shown below. Your request has been assigned an ID of [rt.uio.no #3547547]. Please include this ID-string in the subject line of all future correspondence about this issue. You can check the current status and history of your request at: https://rt.uio.no/Ticket/Display.html?id...

------------------------------------------------------------------

Kjære Universitetet i Oslo,

For alle stillingskoder som inngår i lønnsplan 90.301 ingeniør:

* Ingeniør (1083)
* Avdelingsingeniør (1084)
* Avdelingsingeniør (1411)
* Avdelingsingeniør (1085)
* Overingeniør (1087)
* Senioringeniør (1181)
* Sjefingeniør (1088)

Ønsker jeg antall ansatte, medianlønn og gjennomsnittlig lønn. Om det er enklere for dere kan jeg få ansattlister med lønn for hver av stillingskodene.

Med vennlig hilsen,
Håvard Pedersen
Bedriftsgruppeleder NITO UiT

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2124]

Er [Universitetet i Oslo henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Universitetet i Oslo? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Mari Theodorsen,

1 Attachment

Det vises til innsynsbegjæring i sammenstilte data for alle stillingskoder som inngår i lønnsplan 90.301.

Sammenstillingen følger som vedlegg her.

Vennlig hilsen

Mari Theodorsen
Avdeling for personalstøtte
Universitetet i Oslo

vis sitert seksjon

Takk for raskt svar!

Med vennlig hilsen,
Håvard Pedersen