Innsyn i saker vedrørende konsesjon på erverv av fast eiendom

Rogaland fylkeskommune hadde ikke informasjonen du ba om.

Hallvard Nygård

Kjære Rogaland fylkeskommune,

Ønsker innsyn i saker som vedrører konsesjon på erverv av fast eiendom. Slik jeg forstår det, er dere klageinstans for slike søknader og det vil da trolig være klagesaker som vil være tilstede hos dere.

Har forsøkt å søke i innsynsløsningen deres uten hell. Finner ikke saker som angår erverv av fast eiendom (konsesjonsloven).

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Klara Augestad, Rogaland fylkeskommune

Videresender denne e-posten til fylkesmannen som er klageinstans for slike
saker.

 

Mvh

Klara Augestad

 

Fra: Firmapost RFK
Sendt: onsdag 15. mars 2017 09:30
Til: Klara Augestad <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i saker vedrørende konsesjon
på erverv av fast eiendom

 

 

 

E-posten er videresendt fra firmapost, vær vennlig å send direkte til
avsender hvis du skal svare på denne

 

MVH

 

Dokumentsenteret

 

------------------------------------------------------------------------

Fra: Hallvard Nygård <[1][Innsyns-e-postadresse #328]>
Sendt: 14. mars 2017 20:38
Til: Firmapost RFK
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i saker vedrørende konsesjon på
erverv av fast eiendom

 

Kjære Rogaland fylkeskommune,

Ønsker innsyn i saker som vedrører konsesjon på erverv av fast eiendom.
Slik jeg forstår det, er dere klageinstans for slike søknader og det vil
da trolig være klagesaker som vil være tilstede hos dere.

Har forsøkt å søke i innsynsløsningen deres uten hell. Finner ikke saker
som angår erverv av fast eiendom (konsesjonsloven).

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[2][Innsyns-e-postadresse #328]

Er  [3][Rogaland fylkeskommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Rogaland fylkeskommune? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[4]https://www.mimesbronn.no/change_request...

+----------------------------------------------------------------+
|[5][IMG]|[6]Spør oss om å oppdatere e-postadressen til Rogaland |
| |fylkeskommune |
| | |
| |[7]www.mimesbronn.no |
+----------------------------------------------------------------+

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[8]https://www.mimesbronn.no/help/officers

+----------------------------------------------------------------+
|[9][IMG]|[10]Saksbehandlere - Mimes brønn |
| | |
| |[11]www.mimesbronn.no |
| | |
| |Saksbehandlere # Jeg kom hit ved å følge lenka nederst |
| |i en innsynsbegjæring, hva skjer her? # Mimes brønn er |
| |en tjeneste som driftes av frivillige. |
+----------------------------------------------------------------+

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Innsyns-e-postadresse #328]
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #328]
3. mailto:[Rogaland fylkeskommune henvendelses-e-postadresse]
4. https://www.mimesbronn.no/change_request...
5. https://www.mimesbronn.no/change_request...
6. https://www.mimesbronn.no/change_request...
7. http://www.mimesbronn.no/
8. https://www.mimesbronn.no/help/officers
9. https://www.mimesbronn.no/help/officers
10. https://www.mimesbronn.no/help/officers
11. http://www.mimesbronn.no/

Rogaland fylkeskommune

Tilbakemelding på innsynskrav
Viser til e-post den 14.03.17 med ønske om innsyn i saker som vedrører
konsesjon på erverv av fast eiendom (konsesjonsloven).
Fylkesmannen kan ikke besvare innsynskravet slik det nå foreligger
ettersom det er for generelt. Vi viser i den forbindelse til
offentlighetsloven § 28, 2. ledd, 1. punktum der det står at:
"Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak eller i rimeleg utstrekning saker
av ein bestemt art." 

Vi viser videre til Rettleiar til offentleglova der det på s. 162 står at:
"Kravet om at innsynkravet må gjelde ei bestemt sak er til hinder for at
eit innsynskrav kan gjelde alle saker av ein bestemt art, utan at den
enkelte saka blir identifisert."
(...)
"Kravet om identifisering av saka er likevel mjuka opp i den nye lova ved
at det er opna for at innsynskaret "i rimeleg utstrekning" kan gjelde
saker av ein bestemt art. Vilkåret om rimeleg utstrekning tek sikte på den
arbeidsbyrda forvaltningsorganet får når den skal handsame kravet."

Vi vil etter dette be om at et eventuelt innsynskrav i konsesjonssaker
blir tilstrekkelig identifisert. Hvis det ikke er noen bestemte saker dere
ønsker innsyn i, kan identifiseringen for eksempel knytte seg til saker
fra en bestemt kommune innenfor et rimelig avgrenset tidsrom.

Med hilsen
Fylkesmannen i Rogaland

Trond Olav Fiskå
rådgiver