Innsyn i sak 2017/11800

Innsynshenvendelsen ble avvist av Finanstilsynet.

Hei,

Jeg ber om innsyn i sak 2017/11800, dokument 19 og 21.
Jeg ber også om innsyn i vedlegg til dokumentene.

mvh
Roy Michelsen

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

vis sitert seksjon

Innsyn, Finanstilsynet

Hei,

Dette er interne saksbehandlingsdokumenter som er unntatt offentlig innsyn etter offvl. § 14 første ledd, og det er heller ikke aktuelt å gi delvis innsyn i dokumentene.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26 www.finanstilsynet.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: post
Sendt: 28. februar 2018 14.15
Til: Innsyn <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i sak 2017/11800

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Roy Michelsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #764]]
Sendt: 28. februar 2018 14.07
Til: post <[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i sak 2017/11800

Hei,

Jeg ber om innsyn i sak 2017/11800, dokument 19 og 21.
Jeg ber også om innsyn i vedlegg til dokumentene.

mvh
Roy Michelsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #764]

Er [Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Finanstilsynet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

vis sitert seksjon