Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Hurdal Postmottak, Hurdal kommune

Dette er et standardsvar til alle som sender e-post til
[Hurdal kommune henvendelses-e-postadresse]

 

Hurdal kommune har mottatt din e-post og den vil bli behandlet snarest
mulig. Dersom e-posten krever særskilt behandling, vil e-posten bli sendt
videre til saksbehandler.

 

---

Med vennlig hilsen Hurdal kommune

Kari Harrydotter, Hurdal kommune

Etterspurte reglement finnes på kommunens nettsider
https://www.hurdal.kommune.no/publisert-...
Vi har ikke noe tilleggsreglement i forhold til opplysningsutveksling.

Vennlig hilsen
Kari Harrydotter
Fagansvarlig arkiv og politisk sekretariat
Tlf: 66 10 66 55

Hurdal kommune
www.hurdal.kommune.no

Ta vare på miljøet... ikke skriv ut denne e-posten med mindre du virkelig har behov for det!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hilde Jacobsen På vegne av Hurdal Postmottak
Sendt: 24. juni 2019 15:20
Til: Kari Harrydotter <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1704]]
Sendt: 24. juni 2019 14:48
Til: Hurdal Postmottak
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1704]

Er [Hurdal kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Hurdal kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hfOO...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1hfOO...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------