Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Sten Albert Reisænen, Iveland kommune

Hei!

 

Iveland kommune har ingen flere egen reglement enn de som ligger på
hjemmesiden.

 

Med vennlig hilsen
Sten A. Reisænen
Rådmann

M +47 91 85 95 11 | E [1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]