Innsyn i reglement for folkevalgte

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Ås kommune

2 Attachments

Denne kvitteringen bekrefter at din e-post er mottatt av [Ås kommune henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Ås kommune henvendelses-e-postadresse]>, Ås kommunes elektroniske postmottak.

Din henvendelse vil bli sendt videre til korrekt enhet/saksbehandler i kommunen. Er din henvendelse et saksdokument for kommunen vil den bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem samt publisert på offentlig journal jf. Forskrift om offentlege arkiv § 9.
Ås kommunes saksbehandlingstid kan variere fra sak til sak, men du skal ha hørt fra oss innen 4 uker etter at din henvendelse er mottatt, jf. Forvaltningsloven § 11a.

Tenk personvern! E-post som sendes over internett kan eventuelt bli lest av uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike saker oppfordrer vi deg til å bruke vanlig brevpost.

Med vennlig hilsen
Arkivtjenesten i Ås kommune

[cid:image003.png@01D3CD30.19809DA0]Ås Kommune
Skoleveien 1, 1430 Ås
Sentralbord: 64 96 20 00
www.as.kommune.no<http://www.as.kommune.no>

Motta post digitalt fra Ås kommune

Ås kommune sender nå post til din digitale postkasse. På denne måten sparer vi miljøet og reduserer offentlige utgifter. Du kan velge mellom to likeverdige digitale postkasser, Digipost eller e-Boks. Begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerheten, og du kan velge den som passer deg best.
Næringsdrivende vil motta digital post fra Ås kommune i Altinn.

Dersom du trenger hjelp til å opprette en digital postkasse, kan du kontakte brukerstøtte:

* Digipost: [epostadresse]<mailto:[epostadresse]> eller ved å ringe 22 03 00 00
* E-Boks: kontaktskjema på www.e-boks.com/norge/nb/kontakt/<http://www.e-boks.com/norge/nb/kontakt/> eller ved å ringe 22 89 85 04

Når du mottar digital post fra Ås kommune vil du få et varsel på SMS og/eller e-post. Husk at svar og klagefrister gjelder fra den dagen du blir varslet og kan åpne posten din.
Ta kontakt med brukerstøtte nevnt ovenfor dersom du har problemer med å åpne den digitale posten.
Næringsdrivende kan kontakte brukerstøtte for Altinn, www.altinn.no/hjelp<http://www.altinn.no/hjelp> eller ved å ringe 75 00 60 00

Du kan reservere deg mot digital post. Det kan du gjøre på www.norge.no/reservasjon<http://www.norge.no/reservasjon> eller ved å ringe 800 30 300.

Du kan lese mer om digital post på www.norge.no<http://www.norge.no> og på Ås kommune sine hjemmesider.<http://www.as.kommune.no/aas-kommune-vil...>

Kari Vibeke Berggård, Ås kommune

Til Tarjei Leer-Salvesen, journalist i avisen Fædrelandsvennen,
Kristiansand
 
Gjeldende reglement for folkevalgte organer og ansvarsfordeling mellom
politiske organer og administrasjonen m.m. er publisert på Ås kommunes
hjemmeside her: [1]https://www.as.kommune.no/reglementer.35...
 
Ås kommune har ikke tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling
mellom politikere og administrasjonen.
 
Med hilsen
Vibeke Berggård
Førstekonsulent
Politisk sekretariat, Service- og kommunikasjonsavdelingen
Telefon: 64 96 20 04
 
 
Ås Kommune
Skoleveien 1, 1430 Ås
Sentralbord: 64 96 20 00
[2]www.as.kommune.no
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ås kommune
Sendt: 24. juni 2019 15:11
Til: Kari Vibeke Berggård
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte
 
 
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tarjei Leer-Salvesen
[[3]mailto:[Innsyns-e-postadresse #1919]]
Sendt: 24. juni 2019 14:53
Til: Ås kommune
Emne: innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte
 
Hei
 
Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for
folkevalgte.
 
I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer
opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres
kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.
 
Med vennlig hilsen,
 
Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand
 
-------------------------------------------------------------------
 
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1919]
 
Er  [Ås kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Ås kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss
ved å bruke dette skjemaet:
[4]https://www.mimesbronn.no/change_request...
 
Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers
 
Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 

References

Visible links
1. https://www.as.kommune.no/reglementer.35...
2. http://www.as.kommune.no/
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1919]
4. https://www.mimesbronn.no/change_request...
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers