Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Innsyn i reglement for folkevalgte

Vi venter på at Tarjei Leer-Salvesen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Tarjei Leer-Salvesen

Hei

Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte.

I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksling mellom politikere og administrasjonen. Hvis deres kommune har et slikt dokument, ber jeg om innsyn også i dette.

Med vennlig hilsen,

Tarjei Leer-Salvesen
Journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand

Rygge kommune

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via e-postadressen [Rygge kommune henvendelses-e-postadresse]
Henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende eller rette virksomhet i kommunen.

Tenk personvern! Vi besvarer personsensitive henvendelser kun pr brev.
Husk at e-post du sender til Rygge kommune kan være offentlig saksdokument som andre kan få innsyn i etter Offentleglovas regler.

We confirm the reception of your e-mail to [Rygge kommune henvendelses-e-postadresse].
Your e-mail will be forwarded to the person or department in question and answered as soon as possible.

Med vennlig hilsen

Rygge kommune
Larkollveien 9
1570 Dilling

Tlf. +47 69 26 43 00

Anne Mona Binde, Rygge kommune

2 Attachments

  • Attachment

    Utskrift Rygge kommunestyre Godtgj ring til ordf rer varaordf rer mv..pdf

    210K Download View as HTML

  • Attachment

    Satser og regler for godtgj ring til kommunale folkevalgte i Rygge kommune.pdf

    285K Download View as HTML

Hei!

 

Vedlagt oversendes kommunestyrets behandling av sak om reglement for
folkevalgte samt gjeldende reglement.

 

 

Hilsen

 

Anne-Mona Binde

konsulent

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tarjei Leer-Salvesen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.